Fasciální věda a její klinická aplikace: Prostorová medicína (3.)

02.04.2019

Fasciální věda a její klinická aplikace: Prostorová medicína (2.)

26.03.2019

Fasciální věda a její klinická aplikace: Prostorová medicína

21.03.2019

Usain a symetrie

09.04.2018

Čisté fasciální uvolnění vs. Myofasciální uvolnění

27.03.2018

Earls: Kontinuita těla je často podceňována

13.12.2017

Tensegritní struktura

01.01.2017