Všechno je propojené. Pohybový přístup k fascii.

04.09.2018

Během posledních deseti let došlo k významnému pokroku v porozumění mnoha formám pojivové tkáně v těle, které spadají pod označení FASCIE. Ohromný přínos mnoha specializovaných disciplín a vědců (jmenovitě jsou to např. Chaitow, Findley, Guimberteau, Huijing, Myers, Schleip a Stecco) položil základy pro další generaci intervencí pro léčbu poruch fascií. Poznatky zahrnují strukturální složení, anatomické uspořádání, mobilitu tkání během pohybu a patologické změny.

Zhoršující účinek ztráty normální pohyblivosti tkání zvýšil zájem o fascie na straně pohybových specialistů. Nedostatek mobility fascií, ať už v důsledku nečinnosti, zranění, nemoci nebo chirurgického zásahu může mít za následek zhoršení pohybu a bolest. Z tohoto důvodu bylo vyvinuto mnoho technik (a zařízení), které pomáhají obnovit normální mobilitu fascií a ostatních měkkých tkání.

Více o tomto konceptu na našem listopadovém školení:
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

V oblasti “pohybového průmyslu“ Gray Institute inicioval a v současnosti vede úsilí o zapojení globálních, funkčních, trojrozměrných pohybů během vyšetření a tréninku všech jedinců. Funkční pohyby musí brát v úvahu fyzikální síly prostředí, biologické procesy v těle a behaviorální vlivy dané osoby. Tyto na principech založené pohyby mohou být přizpůsobeny každému jednotlivci, aktivitě a cíli. Právě tyto pohyby slouží jako základ pro "pohybový přístup k fasciím”.

Podle slov našeho spolupracovníka z GIFT Matta Harrise se Gray Institute řídí mantrou: všechno je propojené – je to celé o pohybu. Globální pohyby, jejichž cílem je zvyšovat flexibilitu, získávat sílu, zlepšovat rovnováhu a/nebo rozvíjet vytrvalost (jako vedlejší produkt funkčnosti) zvyšují mobilitu a funkčnost fascií. Pohybový přístup k fasciím vychází z těchto znalostí:

1. Princip řetězcové reakce zahrnuje fasciální spojení v celém lidském těle.

2. Stejné pohyby, které prodlužují a zatěžují svaly, budou mít stejný účinek na fascie.

3. Prodlužování a zatěžování fascií udrží nebo obnoví mobilitu tkání.

4. Prodlužování a zatěžování fascií obnoví nebo zlepší strukturální integritu.

5. Prodlužování a zatěžování fascií poskytne neuro-perceptuální informace od mechanoceptorů ve fasciích, které pomáhají koordinaci a funkčním pohybům.

6. Globální pohyby upravené pro zaměření na fascie je možné kombinovat s jakýmikoliv lokálními technikami za účelem omezení adhezí ve tkáni.

Důraz na “prodlužování a zatěžování” ve výše uvedeném seznamu vychází z pravé podstaty funkce svalů. Svaly jsou aktivovány neuro-perceptuálními informacemi mechanoceptorů v měkkých tkáních, když dochází k pohybu kloubů. Fascie stejně jako kůže, kloubní pouzdra, svaly a šlachy, jsou osídleny velkým množstvím mechanoceptorů. Neuro-perceptuání informace těchto senzorů jsou základem propriocepce. Mechanoceptory ve fasciích mohou být obzvláště důležitým zdrojem proprioceptivních informací používaných pro koordinaci různých částí těla během funkčního pohybu. Za předpokladu, že je to pravda, se globální funkční pohyby zahrnující všechny oblasti těla stávají základním nástrojem pro všechny pohybové odborníky.

Mnozí odborníci, kteří se zabývají anatomickými vazbami a orientací vláken fascií, hledají aktivity a pohyby, které stimulují příslušnou tkáň. V Gray Institute se díváme opačným směrem. Pohyby řízené nohama, rukama a hlavou nejsou zaměřeny na specifický segment fascií. V Gray Institute vnímáme výchozí bod jako globální, trojrozměrné pohyby. Šest základních pohybů našeho 3D Movement Analysis a Performance System (3DMAPS) nazýváme “Řetězy” a jsou pojmenovány podle směru výpadu. Tyto pohyby “prodlužují a zatěžují” všechny měkké tkáně s důrazem na jednu ze tří rovin pohybu. Zároveň je možné je upravit pomocí proměnných v 3DMAPS Performance System. Kombinací některých proměnných může být důraz zaměřen na fascie při současném využití strategií vytvářející pohyby, které vyšetřují a trénují jak mobilitu, tak stabilitu.

Tyto pohyby jsou navrženy tak, aby byly trojrozměrnou výzvou pro všechny fasciální segmenty a vazby. Umístění jakýchkoliv pohybových omezení bude reagovat na tenzi vytvořenou pohybem. Normální funkční pohyby stimulují více fasciálních linií současně, zatímco poskytují signály, které pomáhají remodelovat tkáň. Lokální techniky měkkých tkání je možné kombinovat s globálními pohyby za účelem zesílení prospěšných účinků tenzních sil. Lenny Paracino (člen fakulty Gray Institute) byl podle všeho prvním člověkem, který navrhl použití lokálních “hands-on” tkáňových technik, zatímco klient stojí vzpřímeně a pohybuje se.

Více o tomto konceptu na našem listopadovém školení:
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

V následujících článcích popíšeme a předvedeme pohyby zaměřené na fascie. Tyto pohyby staví na 3DMAPS pomocí stejné strategie pohybů nohou, rukou a hlavy. Říkáme jim diagonální a rotační spirály. Tyto názvy se vztahují jak na směr výpadu (3DMAPS), tak na způsob, jakým budou měkké tkáně napínány. Pro pohybové specialisty, kteří mají certifikát 3DMAPS, budou tyto upravené pohyby logické a snadno využitelné.

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1210/everythings-connected-the-movement-approach-to-fascia
Dr. David Tiberio
18. května 2017