Zaměření na bolest chodidla senzorickou stimulací

14.03.2018

ZA HRANICE BIOMECHANIKY

Představte si lidské chodidlo. Nyní si představte člověka, který se prochází s bosýma nohama. Vidíte, jak noha došlapuje na zem a přechází do flexe, aby se o několik milisekund později znovu stabilizovala a odrazila?

Když myslíme na lidský pohyb, často si nedokážeme pomoci a vše si představujeme jednoduše jako pohyb kloubů a kontrakce svalů. V případě funkce chodidel nás rychle napadne mechanika plochých chodidel, vysoké klenby, pronace a supinace. Když se však do vědy o lidském pohybu ponoříme hlouběji, je tam toho víc, než se na první pohled zdá.

Dvě strany funkce chodidla

Když vyučuji jménem EBFA Global nebo mluvím s mými pacienty, vždycky zdůrazňuji, že existují dvě strany funkce chodidla (a dysfunkce) – biomechanická a neuromuskulární. Obě hrají ve funkci chodidla důležitou roli, což znamená, že oběma je třeba se věnovat.

Většina podiatrických škol nás učí o funkci a patologii chodidla čistě z hlediska biomechaniky. To znamená, že každý pacient je vyšetřen na mobilitu chodidla a požádán o statický postoj za účelem určení výšky klenby a typu chodidla. Na základě tohoto biomechanického vyšetření, zaměřeného na chodidla, a systému klasifikace chodidla je určena příčina zranění pacienta a postup jeho léčby. Některá oblíbená doporučení pro léčbu zahrnují pohybově řízenou obuv a ortotické pomůcky, přičemž obojí je předepisováno za účelem kontroly biomechaniky chodidla a tím snížení bolesti pacientů.

Za hranice biomechaniky

Druhá strana funkce chodidla je řízena z neuromuskulární perspektivy a integruje vědu o senzorické stimulaci a fasciálních systémech. Co se týče neuromuskulární funkce, každý pacient by byl vyšetřen na citlivost plantárních mechanoceptorů a také na koaktivační vzorce mezi chodidlem a trupem. Byly by zváženy jak role minimalistické obuvi, tak myofasciálního uvolnění, dýchacích a kompenzačních vzorců.

Co je tedy vhodnější? To záleží. V některých případech bude více faktů hovořit ve prospěch biomechanického vlivu, v jiných bude upřednostněn senzorický. To znamená, že opravdu jde o vztah mezi těmito dvěma přístupy, který pro pacienta zajišťuje nejlepší možný výsledek.

Senzorická stimulace při bolesti chodidla

Má praxe a kariéra podiatrika je postavena kolem zvyšování povědomí o důležité roli, kterou má smyslová stimulace na funkci chodidla a jeho bolest.

S každým naším krokem vstupují do chodidla nárazové síly v podobě vibrací. Tento vibrační šum stimuluje unikátní mechanoceptory na spodní části chodidla a slouží ke koordinaci zatížení nárazovými silami prostřednictvím koordinovaných kontrakcí vnitřních (malých) svalů spodní strany chodidla. Chodidlo na tyto kontrakce reaguje ztuhnutím nebo zesílením.

Výzkumníci, jako např. Nigg a kol. a Robbins a kol. prokázali přímý vztah mezi senzorickou stimulací plantárního chodidla a silou vnitřních svalů a dospěli k závěru, že jedna je nezbytná pro druhou. To znamená, že pokud nás naše obuv nebo ortotické pomůcky odříznou od senzorické stimulace – jako v případě polstrované obuvi – může to ve skutečnosti oslabit naše chodidlo a budeme náchylní k plantární fasciitidě, tendinitidě Achillovy šlachy a únavovým zlomeninám.

Za hranice vibrační stimulace

Vibrační stimulace je extrémně důležitou smyslovou stimulací, která vstupuje do našeho chodidla, nicméně není jedinou. Další důležitou stimulací je schopnost našeho chodidla rozpoznat texturu povrchu a zda je hrubý nebo hladký. Tyto informace slouží k udržení dynamické rovnováhy (představte si chůzi na ledě).

Merkelovy disky jsou povrchovými smyslovými nervy, které slouží k určení něčeho, čemu říkáme dvoubodová diskriminace, představující hrubost nebo texturu povrchu. Povrchová struktura a textura stélky jsou jedním z nejvíce studovaných aspektů stimulace chodidel, držení těla a chůze. Od sníženého mediálního postranního naklonění u pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo MS pro sníženou prefrontální kortikální aktivitu u sportovců po otřesu mozku - využití jsou slibná!

Oblastí, na kterou nebylo z hlediska smyslové stimulace a funkce chodidla zaměřováno příliš pozornosti, je jeho bolest. Jsem tady, abych změnila povědomí o tomto konceptu a podělila se o účinnou aplikaci smyslové stimulace a bolesti chodidel.

Jak jsme zmínili dříve, smyslová stimulace chodidla vede ke kontrakcím vnitřních svalů chodidla. Kontrakce vnitřních svalů nejsou jen kritickým krokem při tlumení nárazových sil, ale bylo prokázáno, že také zvyšují mediální klenbu a vytváří koaktivační kontrakce v trupu.

Evoluce texturovaných stélek

V říjnu 2017 Naboso Technology představila první komerčně dostupnou texturovanou stélku! Naboso Technology v podstatě přivedla na trh “vědu o dotyku“ a roky výzkumu texturovaných stélek, čímž dává novou naději lidem s bolestí chodidel.

K dispozici ve dvou tloušťkách – Naboso 1.0 (1mm textura) a Naboso 1.5 (1.5mm textura) - stélky Naboso jsou navrženy pro nošení bez ponožek (nebo s velmi tenkými ponožkami). Sedí do každého typu obuvi, jsou volně pohyblivé ve všech rovinách pohybu a jsou pouze 3mm tlusté.

POZNÁVEJTE SVĚT NABOSO TECHNOLOGY!
http://www.nabosotechnology.eu/cs/

#LIFEISSENSORY

ZDROJ: https://barefootstrongblog.com/2018/02/06/beyond-biomechanics-addressing-foot-pain-with-sensory-stimulation/