Zapínání svalů pomocí pohybů

12.06.2018

Ve fitness průmyslu je "zapínání" svalů běžným tématem. Zvýšená aktivace hýžďových nebo břišních svalů může být cílem klienta nebo pohybového specialisty. Zvýšení efektivity svalové aktivace může být požadovaným výsledkem tréninku nebo rehabilitace. Přístup Aplikované funkční vědy k těmto otázkám je zaměřen na vytváření trojrozměrných pohybů, které podvědomě "učí" tělo k aktivování cílových svalů.

Když se věnujeme aktivitám v životě, nikdy vědomě neaktivujeme žádné svaly. Úkon, kterého chceme dosáhnout, je vybrán a naše tělo vytvoří vhodnou kombinaci společných pohybů, které povedou k úspěšnému provedení pohybu. Pokud je toto “pravá podstata“ toho, jak se pohybujeme, pak by trénink měl tuto pravdu odrážet. Naše programy by neměly zahrnovat vědomé aktivace svalů, spíše by se měly skládat z úkolových pohybů, vytvářejících společné pohyby, které aktivují svaly.

breitling replica watches www.cuwatch.com

V Gray Institute existuje fráze, která vede naši činnost: “Pohyby vytvářejí pohyby kloubů, které aktivují proprioceptory, které zapínají svaly“. Znalost biomechaniky řetězových reakcí různých činností umožní výběr/návrh pohybu k vytvoření pohybů kloubů v každé rovině za účelem aktivace svalů. Pohyb by měl vyvolat specifické pohyby kloubů, které prodlužují svaly a další měkké tkáně. Toto prodlužování vytváří mechanickou sílu, která stimuluje proprioceptory, což vede k aktivaci svalů.

Jako příklad použijeme levé gluteální svaly. Gluteální svaly levé kyčle způsobují prodloužení v sagitální rovině, abdukci ve frontální rovině a vnější rotaci v transverzální rovině. Pro prodloužení gluteálů by měl pohyb vytvářet flexi v sagitální rovině, addukci ve frontální a vnitřní rotaci v transverzální rovině. Pokud je vybrán výpadový pohyb, pak levá noha, provádějící výpad vpřed, vytváří flexi kyčle. Levá noha, provádějící výpad doprava ve frontální rovině, vytváří addukci. Levá noha, provádějící rotační výpad doprava v transverzální rovině, vytváří vnitřní rotaci. Říká se tomu “bottom-up drive“, protože pohyb vytváří pozemní reakční síla skrze chodidlo a koleno.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Další strategií je zvýšit intenzitu prodlužování a aktivace tím, že budete stejné tři pohyby kyčle vytvářet pomocí paží. Natažení paží dopředu směrem k zemi zvýší intenzitu kyčelní flexe, vytvořené výpadem vpřed. Pokud dáte obě ruce nad hlavu a posunete je doprava, přidá to na kyčelní addukci, vytvořené výpadem levé nohy doprava. Ke zvýraznění vnitřní rotace kyčle, vytvořené výpadem ve transverzální rovině, dojde při natočení paží doleva ve výšce ramen. V každé rovině se paže stávají hybatelem levé kyčle směrem shora dolů.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Dvě další strategie jsou: 1. Použijte k vytvoření flexe, addukce a vnitřní rotace kyčelního kloubu pouze paže a 2. Proveďte výpad pravou nohou za účelem vytvoření stejných tří pohybů v levé kyčli (výpad pravou nohou vzad, výpad pravou nohou na opačnou stranu, rotační výpad pravou nohou na opačnou stranu). Když tyto dvě strategie dáme dohromady, vytvoříme 3D Movement Analysis a Performance System (3DMAPS). Šest globálních pohybů slouží nejen jako základ 3DMAPS Performance System, ale jsou také základem jednoduchého, ale výkonného 3DMAPS Analysis System.

 

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/687/turning-on-muscles-with-movements
16. 6. 2016
Autor: Dr. David Tiberio