Vztah mezi Motor Control Screen a Y Balance Test

04.10.2017

Vztah mezi Motor Control Screen a Y Balance Test

FMS spustilo několik nových produktů v rámci Functional Movement Systems a spolu s tím vyvstala otázka:

Jaký je vztah mezi Motor Control Screen (MCS) a Y Balance Test (YBT?)

Kontaktoval jsem Phila Plisky, aby nám pomohl vnést do této otázky trošku světla a on byl tak laskavý, že nám poskytl následující odpovědi:

Je MCS novou verzí YBT?

MCS bylo odvozeno ze dvou komponent Y Balance Test, testů Anterior reach a Superior lateral reach. Pomocí více než 80 000 YBT testů a několika let výzkumu jsme vytvořili screening, který kombinuje nejdůležitější informace o motorické kontrole s nejnižší možnou časovou náročností. Analýza mnoha vědeckých studií, stejně jako velkého množství výsledků Y Balance Testu potvrdila, že Anterior reach (pro dolní polovinu těla) a Superior lateral reach (pro horní polovinu těla) poskytují cenné informace o motorické kontrole, i když jsou použity samostatně, bez ostatních testů, které tvoří YBT.

MCS umožňuje rychlé zhodnocení schopnosti jedince udržet stabilitu, rovnováhu a kontrolu nad svým pohybem v rámci jednotlivých kvadrantů těla – stručně řečeno jedná se o screening motorické kontroly nad jednotlivými končetinami. Na druhou stranu YBT je komplexní test motorické kontroly ve všech rovinách pohybu.

MCS nenahrazuje YBT, ale představuje jinou dimenzi pohybového screeningu. YBT je stále považován za standardní test pro sportovce, kteří ukončují rehabilitaci, vrací se ke sportu nebo v případech, kdy je třeba komplexní hodnocení motorické kontroly.

Kdy bych měl použít YBT? Kdy bych měl použít MCS? 

YBT by se mělo používat jako test při ukončení rehabilitace / návratu ke sportu, stejně jako pro testování před začátkem sezóny. YBT má své místo v oblasti rehabilitace, protože je velká pravděpodobnost, že zranění negativně ovlivnilo motorickou kontrolu pacienta. Naopak MCS může být použito v klinickém prostřední nebo v prostředí fitness jako prostředek pro získání zpětné vazby ohledně efektivity použité intervence.

http://admin.functionalmovement.com/files/Articles/771a_YBTest.Watford.OPTIMIZED..gif

(EPL Watford FC používají YBT k testování před začátkem sezony)

Můžu použít Y Balance Test kit k provedení MCS Horních a Dolních končetin?

Ano, Y Balance Test kit může být použit jak pro MCS dolních končetin, tak pro MCS horních končetin. Je ovšem zapotřebí držet se při tom stejných pravidel a postupů, jaká platí pro MCS. V případě MCS dolních končetin to znamená, že screening probíhá v obuvi a pata musí zůstat na kitu. MCS horních končetin je totožný se superior lateral reach z Y Balance Test, ale i tak by měl probíhat v obuvi. (Slide Box pro MCS můžete objednat zde.)

Proč probíhá MCS v obuvi a YBT nikoliv?

MCS nám dává možnost vytvořit si rychle obrázek o motorické kontrole osoby rozdělené do čtyř kvadrantů.audemars piguet replica Je navržený tak, aby byl kompatibilní s Functional Movement Screen (FMS) a jako vstupní bod pro Fundamental Capacity Screen (FCS). Oba tyto screeningy vyžadují boty, takže požadavek na boty v MCS napomáhá jeho efektivitě. Rozdíl je patrný zejména v případě, kdy MCS používáme jako zdroj zpětné vazby v průběhu jednoho tréninku.

Proč musí pata zůstat na kitu při MCS a ne YBT? 

MCS je screening zaměřený na odhalení dysfunkce motorické kontroly. Vzhledem k tomu, že boty zůstávají na nohách, je potřeba, aby i kritéria byla přísnější (v tomto případě se jedná o požadavek udržení paty na kitu), pokud chceme zachytit větší množství potencionálních dysfunkcí motorické kontroly.

Je třeba si také uvědomit, že MCS předchází Clearing test kotníku, který nám poskytuje velmi rychlou a jednoduchou cestu, jak ověřit rozsah pohybu a přítomnost bolesti v kotníku. Clearing test kotníku a MCS jsou také velmi efektivní nástroje pro Modifikované FMS a FCS.

Doufám, že tyto odpovědi lépe vyjasnily smysl a použití obou screeningů.

PRO PŘIPOMENUTÍ: MCS je součástí Dodatků pro Online kurz FMS level 1. Navíc účastníci kurzu FMS Level 2 a FCS mají možnost vyzkoušet si tento Screening v praxi. Podívejte se na tyto odkazy pro více informací o MCS a YBT.

Autor: Brett Jones

Publikováno: 5.6. 2017

Odkaz na původní článek: https://www.functionalmovement.com/Articles/771/the_relationship_between_the_motor_control_screen_and_the_y_balance_test

Přeložil: Roman Kladivo, FMS 2

Functional Movement and Screen Level I a II kurzhttps://www.facebook.com/events/417723778568488