Strategie pro využití tří rovin pohybu......

11.04.2018

... pro zlepšení funkčních pohybů

Jedním ze základních principů aplikované funkční vědy - Applied Functional Science® (AFS) - v Gray Institute je trojrozměrnost. Málokdo by popřel, že žijeme v trojrozměrném světě a že provádíme pohyby v trojrozměrném prostoru. Nicméně PRINCIP (pravá podstata) lidského pohybu musí vést k průzkumu a tréninku STRATEGIÍ. STRATEGIE, založené na 3D PRINCIPU budou stejné, ať už je vaším cílem zlepšená funkce, prevence zranění nebo rehabilitace.

Strategie & Principy.

Strategie jsou často odvozeny z více než jednoho principu. Pro vytvoření konkrétních příkladů pro využití tří rovin pohybu pro zlepšení funkčního pohybu může být 3D princip kombinován s principem úspěchu za účelem vytvoření úspěšných 3D strategií.

Využijte úspěch a získejte ho ještě víc.

Nejprve je třeba určit, ve které rovině (rovinách) pacient/klient prokazuje úspěšnost pohybu. 3D Movement Analysis a Performance System (3DMAPS) je navržen tak, aby o tom efektivně a účinně rozhodl. Je tak určen “relativní“ úspěch klienta během globálních pohybů oběma směry ve všech třech rovinách pohybu. Jakmile pomocí 3DMAPS a dalších analytických pohybů zjistíme, kde náš klient prokazuje úspěch, STRATEGIE založené na PRINCIPECH nám poskytnou cestu k vytváření dalšího úspěchu.

3D princip nám říká, že když vytvoříme jeden pohyb, dostaneme všechny tři. Není možné úplně separovat některou z rovin pohybu. Takže i když můžeme chtít zdůraznit určitou rovinu, téměř vždy se nějaké množství pohybu současně objeví ve zbývajících dvou. Tuto skutečnost chceme využít při návrhu našich strategií.

Příklady využití úspěchu.

Jedním z příkladů využití úspěšnosti k dosažení většího pokroku je začít se pohybovat v úspěšné rovině pohybu a pak postupně upravovat směr pohybu směrem k rovinám, které tak úspěšné nejsou. Tato strategie je skvělým způsobem pro obnovení chybějící pohyblivosti v jedné rovině.

PŘÍKLAD: Ve 3DMAPS bylo určeno, že extenze pravé kyčle byla úspěšná, avšak její abdukce byla neúspěšná.

STRATEGIE: Začněte s výpadem levé nohy vpřed pro vytvoření úspěšné extenze pravé kyčle.

ÚPRAVA: Postupně měňte úhel výpadu na levou stranu a umožněte tak klientovi prokázat úspěšný pohyb (mobilitu) a jeho kontrolu (stabilitu).

ÚSPĚCH: Jak úhel výpadu levé nohy postupuje doleva, pohyb v pravé kyčli přechází z primární extenze v primární abdukci.

Další strategie, založená na úspěchu a 3D principu, je využití pohybu ve všech třech rovinách pro vytvoření úspěchu a následné vyladění dvou z nich. Cílem je vzít pohyb v jedné rovině, který není úspěšný a předělat ho v úspěch. Tato strategie je obzvláště účinná, pokud existuje svalová slabost, projevující se jako špatná kontrola pohybu.

PŘÍKLAD: 3DMAPS určil, že kontrola flexe pravé kyčle je špatná.

STRATEGIE: Použijte všechny tři pohyby, které aktivují posteriorně-laterální gluteální svaly (flexe, addukce a vnitřní rotace). Zatímco stojíte na pravé noze, natáhněte levou ruku vpřed, dolů a doprava, čímž vytvoříte všechny tři pohyby, které zajistí dostatek svalové síly pro úspěšné řízení pohybu.

ÚPRAVA: Postupně měňte úhel natažené levé ruky ke směru rovně vpřed. Poté k levé ruce přidejte pravou.

ÚSPĚCH: Jak se mění úhel natažené ruky, klient projevuje schopnost kontrolovat pohyb, který stále více zdůrazňuje flexi v sagitální rovině.

Přidání pravé ruky dále snižuje příspěvek ostatních rovin a zdůrazňuje kyčelní flexi.

Prohlubte své vzdělání & znalosti.

Výše popsané strategie jsou dvěma jednoduchými příklady úpravy pouze jedné proměnné (úhlu) pro vytvoření úspěchu. Certifikace v Applied Functional Science® (CAFS) a výkonnostní části 3DMAPS vás naučí používat STRATEGIE pro přeměnu ÚSPĚCHU v ještě větší ÚSPĚCH.

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/372/leverage-the-3-planes-of-motion
Dr. David Tiberio
25. 4. 2016

tag heuer replica watches www.tagheuerrep.net