Vykračující kyčel při chůzi: Transverzální rovina

21.08.2018

V momentě, ve kterém během chůze dopadne přední (vykračující) noha na zem, dochází k Řetězové reakci. Gravitace a setrvačnost se střetnou s reakční silou země (GRF) a vytvoří specifický pohyb kloubů od chodidla po bederní páteř. Tento pohyb kloubů natahuje svaly a vystavuje je zátěži. Po zpomalení, ke kterému dojde v momentě dopadu paty, ty samé svaly obrátí tento pohyb a transformují vytvořenou zátěž v „explozi“, která popožene tělo kupředu. Když chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde v její kyčli ke třem RELATIVNÍM pohybům - flexi, addukci a vnitřní rotaci. Kromě znalosti vznikajících kloubních pohybů musí pohybový expert znát také specifické REÁLNÉ pohyby kostí, které vytváří tyto RELATIVNÍ pohyby kloubů.

RELATIVNÍ vnitřní rotace kyčelního kloubu, ke které dochází v transverzální rovině, je výsledkem vnitřní rotace stehenní kosti a rotace pánve doleva. Oba tyto REÁLNÉ pohyby kostí jsou následkem pronace subtalárního kloubu, ke které dochází při laterálním kontaktu paty se zemí. Kost patní se vychýlí což vede u kostí nad ní k rotacím v transverzální rovině - kvůli úhlu osy subtalárního kloubu. Pohyb chodidla ve frontální rovině (everze) je tak převeden na pohyb nohy v transverzální rovině (vnitřní rotace). Jak spodní část dolní končetiny, tak stehno a pánev přitom rotují ve stejném směru. REÁLNÝ pohyb stehna je rychlejší než REÁLNÝ pohyb pánve, což vede k RELATIVNÍ vnitřní rotaci kyčelního kloubu. Tento pohyb natáhne a zatíží externí rotátory na posterior-laterální straně kyčle.

REÁLNÁ vnitřní rotace pravé stehenní kosti může být omezena celou řadou problémů. Omezená subtalární everze/pronace zasáhne normální Řetězovou reakci vykračující končetiny a omezí vnitřní rotaci spodní části dolní končetiny. Problémy s kolenem (bolest nebo nedostatečná stabilita) mohou způsobit vědomé omezení pohybu kolene ze strany klienta. Ve 3DMAPS, Pohybová Analýza Levé, Stejnostranné rotace slouží jako perfektní způsob k objevení případných omezení, které by mohly ovlivnit pohyb vykračující nohy v transverzální rovině. Podobně nedostatečná mobilita posteriorně laterálních svalů kyčlí může způsobit, že stehno a pánev budou rotovat společně, čímž zamezí RELATIVNÍ vnitřní rotaci. To omezí zátěž na svaly zodpovědné za externí rotaci vzniklou zpomalením. Jako jednoduchý způsob, jak ověřit správné fungování schopnosti oddělit stehenní kost od pánve, nám slouží Pohybová analýza Levé, Stejnostranná rotace z 3DMAPS.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Jak už jsme řekli výše, v případě vykračující nohy musí pánev rotovat doleva, ovšem pomaleji než stehenní kost, jinak nedojde k RELATIVNÍ vnitřní rotaci kyčlí. Tato REÁLNÁ rotace doleva vytváří RELATIVNÍ rotaci bederní páteře směrem doprava. Jak dochází k rotaci trupu doprava, pánev rotuje v opačném směru doleva. Ztráta schopnosti rotace v oblasti hrudní nebo bederní páteře může změnit tento REÁLNÝ pohyb pánve v transverzální rovině. Jak Pohybová analýza Levé, protistranné rotace, tak Analýza Pravé, stejnostranné rotace z 3DMAPS používá bilaterální švih paže doprava k identifikování schopnosti páteře rotovat směrem doprava.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Nejenže dokáže Pohybová Analýza 3DMAPS rychle identifikovat restrikce a omezení, které ovlivňují kyčel vykračující nohy při chůzi, ale Tréninkový Systém vám poskytne strategie pro odstranění těchto omezení. Začíná tam, kde je pohyb úspěšný a poskytuje logickou cestu k odstranění bariér stojících mezi vámi a efektivní funkcí.

Paul Edmondson bude mít praktický workshop i v rámci FASCIAL MOVEMENT EXPERIENCE 2. září v Praze: http://www.tptherapy.cz/skoleni-Movement-Experience

Autor článku: Dr. David Tiberio
6.3. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1765/relative-from-real-lead-hip-in-gait-transverse-plane
Přeložil: Roman Kladivo