Vykračující kyčel při chůzi: Sagitální rovina

24.07.2018

Když při chůzi přední (vykračující) noha dopadne na zem, dojde k Řetězové Reakci. Gravitace a dopředu směřující setrvačnost se střetnou s Reakční silou země (GRF) a vyvolají specifický pohyb kloubů od chodidla až po bederní páteř. Tento pohyb kloubů natahuje svaly a vystavuje je zátěži. Po zpomalení pohybu, ke kterému dojde po dopadu paty na zem, obrátí ty samé svaly pohyb a přemění tak zátěž na „výbuch“, který vyšle tělo vpřed. V momentě, ve kterém pravé chodidlo dopadne na zem, dojde ve vykračující noze ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů - flexi, addukci a vnitřní rotaci. Vedle znalosti pohybů, které takto vznikají, musí pohybový expert také znát konkrétní REÁLNÉ pohyby kostí, které tyto RELATIVNÍ pohyby kloubů vytváří.

Flexe kloubu v sagitální rovině vzniká, když dojde k flexi stehenní kosti a přední (anteriorní) rotaci pánve. Obě kosti rotují v opačném směru, čímž přispívají k relativní flexi kloubu. Přední rotace pánve je mírná avšak velmi důležitá. Přidává se k flexi kyčle a zvyšuje zátěž působící na její extenzory. Vytváří také malou bederní extenzi, která vede k vytvoření zátěže na břišní svaly v sagitální rovině.

Pokud u našeho klienta dochází k zadní (posteriorní) rotaci v momentě dopadu paty na zem, dojde ke snížení zátěže svalů a tím ke zvýšení množství energie, které tělo musí vydat během chůze. Ztráta této přední (anteriorní) rotace může mít mnoho příčin spojených s pozicí pánve v okamžiku kontaktu paty se zemí. Ztuhlé svaly zadní strany stehna mohou přesunout pánev do posteriornější pozice a tím omezit nebo úplně zablokovat přední (anteriorní) rotaci. Pohybová analýza Posteriorního řetězce z 3DMAPS dokáže toto omezení bezpečně identifikovat.

Pokud má klient omezenou extenzi bederní páteře v momentě, kdy pata zasáhne zem, může dojít k celkovému zablokování přední rotace pánve (která vytváří relativní bederní extenzi). Tato omezená bederní extenze může být identifikována pomocí 3DMAPS Pohybové analýzy Anteriorního řetězce. Pokud k tomu dojde, můžeme následně použít strategie z Performance System Movements k její nápravě.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Omezení REÁLNÉ flexe stehenní kosti při chůzi není příliš časté. Ovšem je třeba si pamatovat, že tělo je jedna velká řetězová reakce. Problémy s kolenem a omezení pohyblivosti kotníku mohou omezit schopnost flexe stehenní kosti. To by vedlo k omezení kyčelní flexe a neadekvátnímu zatížení extenzorů kyčle během zatížení vykračující nohy. Problémy, které vedou k bolesti kolene, jako je například patelofemorální dysfunkce, mohou vést k vědomému omezení flexe kolene. Ačkoli bude v takovém případ klient cítit menší bolest, omezení flexe kolene povede ke zmenšení flexe stehenní kosti. Tento problém můžeme identifikovat v rámci zadního řetězce nebolestivé nohy. Stejně tak Přední řetězec bolestivé nohy, ačkoli se soustředí primárně na stojnou nohu, pravděpodobně zaznamená zaváhání při výpadu na danou nohu.

Omezení dorziflexe kotníku bude mít při chůzi větší dopad na zadní nohu, ale neochota vytvořit dorziflexi kotníku u vykračující nohy za účelem zatížení lýtka, povede k omezení dopředu směřujícího pohybu spodní části nohy. To pak na oplátku omezí flexi kolene a pravděpodobně vytvoří Řetězovou reakci, kterou jsme popisovali výše. Pohybová analýza Předního řetězce nám ukáže jestli se zde nachází nějaké podobné omezení.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Schopnost rozpoznat REÁLNÝ pohyb kostí, který vytváří RELATIVNÍ pohyb kloubů, zvyšuje schopnost pohybového experta maximalizovat efektivitu jak Analytické, tak Výkonnostní složky 3DMAPS.

 

Autor článku: Dr. David Tiberio
20. 2. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1745/relative-from-real-lead-hip-in-gait-sagittal-plane
Přeložil: Roman Kladivo