Svoboda od bolesti a volných nervových zakončení

29.05.2018

Určitě jste někdy slyšeli rčení “Nevědomost je požehnáním”, stejně jako výrok “Ve znalostech je síla” (Francis Bacon).

Věříme, že tohle je výborná základna pro podrobnější vysvětlení Applied Functional Science® (AFS), jinými slovy studie a aplikace pohybu na základě konvergence fyzikálních, biologických a behaviorálních principů.

Dejme citace a vědu dohromady a zamysleme se nad následujícím výrokem Paula Daviese:
“Existuje něco, co by se věda neměla snažit vysvětlit? Věda je znalost a ve znalostech je síla - síla konat dobro nebo zlo. Neznalost je někdy požehnáním.”

Jakožto vědci o pohybu (nebo aplikovaní funkční vědci AFS) máme sílu měnit životy, zlepšovat je. Jde o to, že na všechno tohle je třeba nahlížet v rámci jednoho klíčového kontextu - v kontextu jednotlivce. Každý z nás je jiný. Čím víc toho víme a dozvídáme se, že platí (vědecké principy), tím více dokážeme tyto pravdy strategicky využít v rámci nekonečné řady technik. Otázkou však je, jaká z nich je nejlepší pro konkrétní osobu za účelem dosažení určitého výsledku.
 

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

 

AFS staví na počátečních výrocích z tohoto blogu a dále tvrdí:

“Nevědomost je požehnáním;
Ve znalostech je síla;
Moudrost je ve využití;
Rozlišení je zodpovědností.”

Vezměme si například bolest replica watches uk dolní části zad. Tradiční názor říká, že bolest dolní části zad by se měla léčit. AFS by se však ptala, “Co bolest dolní části zad způsobuje?” Ignorovat zbytek těla není pro dolní část zad požehnáním, protože tato oblast zde představuje pouze symptom a s vysokou pravděpodobností ne příčinu. V této znalosti je síla. Moudrost tkví v aplikaci pohybů, které dolní části zad nejen pomohou, ale zároveň objeví, co bolest v této oblasti způsobuje. Naší odpovědností pak je zacílit na příčinu problému pomocí těch nejvhodnějších pohybů a cvičení.

Bolest je vlastně darem. Říká nám, že něco nesedí, něco je špatně. Na druhou stranu my, jakožto aplikovaní funkční vědci, můžeme poskytnout osobě s bolestí dar - zbavení se jak bolesti, tak zároveň také příčiny.

Když se řekne slovo “bolest”, mohou vás napadnout volná nervová zakončení.

Volná nervová zakončení se nachází téměř v každé tkáni lidského těla a podle všeho jsou nejběžnějším typem aferentního receptoru. Tradičně bývaly tyto smyslové orgány klasifikovány jako škodlivé (nociceptivní) a neškodné. Histologické studie rozlišují tyto dva typy na základě jejich reakcí na specifické podněty. Nociceptivní volná nervová zakončení jsou zodpovědná za naše vnímání bolesti. Traumata, edémy a vedlejší buněčné produkty zranění stimulují tato nervová zakončení. Bylo prokázáno, že podráždění těchto receptorů mechanickými, chemickými a elektrickými metodami zvyšuje hustotu receptorů ve tkáni, stejně jako aktivitu v dorzálním rohu míchy. Kritický článek Wilkeho a kol. popisuje tyto faktory ve vztahu k lumbodorzální fascii, jakožto možného zdroje idiopatické bolesti zad.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Mnohem méně doceněná je role volných nervových zakončení, která nejsou spojena s vnímáním bolesti. Nedávné studie naznačují, že tyto receptory přispívají ke schopnosti rozpoznat polohu kostních segmentů vůči sobě navzájem, stejně tak jako pozici částí těla v trojrozměrném prostoru. Proske navrhuje dvojí model, kde tato “vnitřní” a “vnější” vnímání pozice získávají významné příspěvky od volných nervových zakončení. Článek od Inuiho a kol. prokázal, že počáteční pozice ruky bude ovlivňovat percepci této pozice s tím, jak se vnímání snižuje. Percepce se měnila s tím, jak se množství informací od aferentních receptorů postupně snižovalo. Toto zjištění naznačuje, že volná nervová zakončení přispívají k “výchozí reprezentaci“, vyvolané napětím v některých tkáních a uvolněním v jiných. Když se toto výchozí napětí změní, změna aktivity nenociceptivních volných nervových zakončení poskytuje specifické informace o povaze tohoto pohybu.

Pokud považujeme výše uvedené informace za pravdivé, na povrch se dere spousta otázek, jako např.:

Takže co, koho to zajímá, proč jsou tyto informace tak důležité? Gray Institute® přišel s mnoha frázemi, včetně následujícího prohlášení: “Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb.” Správný (funkční) pohyb je klíčem a proto je 3DMAPS® (3D Movement Analysis & Performance System) tak důležitým nástrojem při vyšetření a jakémkoli postupu/programu.

Jedním z jednoduchých, avšak potenciálně silných pohybových postupů v rámci Performance System v 3DMAPS® je tzv. “Fixed Trunk.” (Více se dozvíte na https://www.grayinstitute.com/courses/maps) Trup je předpolohován ve směru jednoho ze šesti analytických pohybů – flexe, extenze, laterální flexe doprava, laterální flexe doleva, rotace doprava nebo rotace doleva. Je tak vytvořeno asymetrické napětí v nohou, trupu a pažích. Tato asymetrie je reprezentována různou aktivací volných nervových zakončení a vytváří neuro-perceptuální základnu tvořenou vstupem od všech proprioceptorů.
 

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

 

Když pohyby Chain Reaction® - “řetězové reakce“ začínají z těchto “fixních” pozic, hybatelé výpadové nohy a pohupujících se paží poskytují dodatečné proprioceptivní informace o pohybech od volných nervových zakončení. Úspěšná svalová synergie musí být vytvořena z "nového percepčního vedení”. Objevil se názor, že informace z pohybujících se tělesných segmentů by mohly být kombinovány s “mapou” tělesných segmentů, vytvořenou na základě počáteční pozice. Kdykoli může být pohyb úspěšně proveden – postaven na upraveném základu – pak se lidský pohybový systém stává více robustním. Bezpečnost a úspěch jsou pak při vzniku neočekávaných podmínek během funkčních aktivit pravděpodobnější.

“Nevědomost je požehnáním” … “Ve znalostech je síla” … “Moudrost je ve využití” … “Rozlišení je zodpovědností” … AFS zmocňuje odborníky a konečně také pacienty/ klienty/jednotlivce. Když se zeptáme, co je nejlepší pro jednotlivce, pokud jde o pohyb, AFS odpoví na otázku otázkou: “Co říkají proprioceptory?”

 

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1518/proprioceptors-series-part-4-freedom-from-pain-free-nerve-endings
31. října 2017
Autoři: Dr. David Tiberio, Doug Gray