Stojná kyčel při chůzi: Sagitální rovina

25.09.2018

Jak pokračuje cyklus chůze, vykračující noha se stává nohou stojnou. Možná bychom proto měli také zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy vykračující noha prochází REÁLNÝM pohybem kostí a RELATIVNÍM pohybem kloubů. Vzhledem k tomu, že předchozí články používaly pravou nohu coby vykračující, tento článek se soustředí při diskuzi o stojné noze na nohu levou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů ve stojné noze: extenze kyčle, abdukce a (překvapivě) vnitřní rotace. Znalost toho, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubů je důležité, protože následný odraz ze stojné nohy a zatížení nohy vykračující, může být výrazně ovlivněno případnou dysfunkcí stojné nohy.

Během pohybu těla nad nohou dochází k posunutí pánve dopředu. Tento posun „táhne“ proximální konec stehehnní kosti dopředu. S chodidlem stále na zemi se distální konec stehenní kosti pohybuje taktéž dopředu, ale ne o tolik. Tato přední pozice proximálního konce je to co vytváří REÁLNOU extenzi stehenní kosti u stojné nohy. Vzhledem k tomu, že o extenzi obvykle uvažujeme v tom smyslu, že se distální konec stehenní kosti pohybuje směrem dozadu, může pro nás být obtížné připustit, že pohyb proximálního konce směrem dopředu je taktéž REÁLNÁ extenze stehna. Jinými slovy, posunutí pánve dopředu v tomto případě vytváří RELATIVNÍ extenzi v kyčelním kloubu a je to právě tato extenze, co natáhne kyčelní flexory a připraví stojnou nohu na pohyb dopředu.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Pochopení toho, jak vzniká extenze při chůzi, vnáší světlo do omezení, které má kontrola kyčelní extenze v leže na vyšetřovacím stole. Ačkoli pohyboví experti z podobného testu mohou získat nějaké informace o případném omezení pohyblivosti kloubů, zcela v něm chybí REÁLNÉ pohyby kostí, které vznikají jako reakce na působení fyzikálních sil. Biomechanika Řetězové reakce chůze vyžaduje autentické hodnocení, které zahrnuje: 1. tělo ve vzpřímené pozici vzhledem k působení gravitace, 2. chodidla na zemi, 3. opačnou nohu pohybující se dopředu, 4. pohyb vytvořený setrvačností těžiště pohybujícího se směrem dopředu.

V rámci 3DMAPS Analýzy pohybu Pravého anteriorního řetězce vytváří RELATIVNÍ extenzi levé kyčle tím, že napodobí REÁLNÝ pohyb pánve a stehenní kosti, ke kterému dochází u stojné nohy v sagitální rovně. Tento na mobilitu zaměřený pohyb ukáže dostupný REÁLNÝ rozsah pohybu kostí a RELATIVNÍ rozsah pohybu kloubů. V průběhu anteriorního výpadu pravou nohou se pánev posune směrem dopředu. Posteriorní švih rukama nad hlavou pak vytváří dodatečnou výzvu, v rámci které musí levá kyčel předvést RELATIVNÍ extenzi kloubu. Analýza stability pohybu v Anteriorním řetězci pak poskytuje vhled do schopnosti těla tuto extenzi kontrolovat.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

3DMAPS poskytují všem pohybovým specialistům sérii efektivních nástrojů k určení schopnosti klienta vytvářet potřebný REÁLNÝ pohyb kostí. Hodnota 3DMAPS se ukrývá v tom, že vedle určení mobility a stability v rámci RELATIVNÍHO pohybu kyčelního kloubu, dokáže tento integrující přístup odhalit i případné dysfunkce dalších kloubů v rámci dané Řetězové reakce, které by mohly vést k dysfunkci pohybového vzoru chůze a dalších funkčních aktivit.

Autor článku: Dr. David Tiberio
27. 3. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1785/relative-from-real-trail-hip-in-gait-sagittal-plane
Přeložil: Roman Kladivo