Stojná kyčel při chůzi: Frontální rovina

02.10.2018

Jak pokračuje cyklus chůze, vykračující noha se stává nohou stojnou. Možná bychom ale také měli zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy vykračující noha prochází REÁLNÝM pohybem kostí a RELATIVNÍM pohybem kloubů. Vzhledem k tomu, že předchozí články používaly pravou nohu coby vykračující, tento článek se soustředí při diskuzi o stojné noze na nohu levou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů ve stojné noze: extenze kyčle, abdukce a (překvapivě) vnitřní rotace. Znalost toho, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubů je důležité, protože následný odraz ze stojné nohy a zatížení nohy vykračující může být výrazně ovlivněno případnou dysfunkcí stojné nohy.

Abdukce kyčle stojné nohy (v tomto příkladu se jedná o levou kyčel) je ve frontální rovině vytvořena REÁLNOU rotační abdukcí stehenní kosti a laterální flexí pánve doleva směrem ke stojné noze. Posun pánve směrem doprava (vykračující strana) je také důležitý faktor, který přispívá k RELATIVNÍ abdukci kyčle levé (stojné) nohy. Jedná se o ten samý REÁLNÝ posun pánve, který pomáhá vytvořit RELATIVNÍ abdukci u kyčle vykračující nohy, kterou jsme podrobně probírali v jednom z předcházejících článků. Co je také velmi důležité uvědomit si, že REÁLNÁ abdukce stehenní kosti se neodehrává způsobem, jakým o abdukci obvykle uvažujeme. V situacích, kdy chodidlo není v kontaktu se zemí, dochází k abdukci když se distální konec stehenní kosti pohne směrem pryč od těla. Ovšem při chůzi, když je stojná noha stále v kontaktu se zemí, dochází k posunu pánve směrem k vykračující straně, což oddálí proximální konec stehenní kosti od chodidla. V okamžiku, kdy se proximální konec stehenní kosti posune směrem doprava, dojde ke vzniku REÁLNÉ abdukce stehenní kosti stojné nohy. RELATIVNÍ abdukce, která vniká v levé kyčli, natáhne a aktivuje adduktory stojné nohy.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

V rámci 3DMAPS Pohybová Analýza Pravého stejnostranného laterálního pohybu vytváří RELATIVNÍ abdukci levé kyčle, která napodobuje REÁLNÝ pohyb kostí ve frontální rovině (jak pohyb pánve, tak stehenní kosti), ke kterému dochází v kyčli stojné nohy. Mobilizační pohyb nám ukáže dostupný rozsah REÁLNÉHO kostního a RELATIVNÍHO kloubního pohybu. Stabilizační pohyb pak poskytne vhled do schopnosti těla kontrolovat tyto pohyby. Vzhledem k tomu, že kyčel stojné nohy je přímo spojená s kyčlí vykračující nohy pomocí pánve, dysfunkce vykračující kyčle a nohy jako takové může negativně ovlivnit REÁLNÝ pohyb kostí pánve a levé stehenní kosti. Pohybová analýza Mobility a Stability Laterálního pohybu do Opačné strany z 3DMAPS nám poskytne potřebné informace o této možnosti.

Omezená pohyblivost pánve omezí také RELATIVNÍ abdukci kyčle stojné nohy. Jak laterální flexe doleva, tak posunutí doprava významně přispívají k RELATIVNÍMU ohybu kloubů. V okamžiku kdy dojde k laterální flexi pánve doleva, dojde ke vzniku RELATIVNÍ laterální flexe doprava v oblasti bederní páteře. Ztráta schopnosti bederní páteře vykonat laterální flexi doprava pak může ovlivnit abdukci levé kyčle, ke které dochází u stojné nohy. K určení toho jestli může bederní páteř omezovat pohyblivost pánve, používáme dvě Pohybové analýzy Řetězců, které používají ruce k nasměrování páteře do pravé laterální flexe. Jeden je Levý Stejnostranný Laterální Řetězec a druhý je Pravý Protistranný Laterální Řetězec.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Síla 3DMAPS je ukrytá v tom, že kromě dokumentace globálních pohybových dysfunkcí dokáže identifikovat i specifická omezení. Jakmile dojde k určení těchto omezení, následuje logická sekvence pohybů určených k odstranění těchto dysfunkcí. Tuto sekvenci můžete vytvořit pomocí našeho Tréninkového systému.

Autor článku: Doug Gray
17. 4. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1817/relative-from-real-trail-hip-in-gait-frontal-plane
Přeložil: Roman Kladivo