Spiraldynamik a chůze

25.09.2017

Spiraldynamik a chůze

Způsob chůze vyjadřuje naši osobitost a současně se jedná o funkci uloženou jako archetyp v nervové a pohybové soustavě globálně pro druh homo sapiens. Bipedální lokomoce nás odlišuje od všech ostatních živočichů, jen člověk je odkázán většinu času svého lokomočního pohybu na balanc na jedné dolní končetině, kvalita provedení této funkce je spolu rozhodujícím  faktorem při vzniku nestabilit, bolestí, předčasných opotřebení kloubů, ale zároveň také zdrojem elegance a radosti z našeho nejpřirozenějšího pohybu.

V dřívějších pohledech na lidskou chůzi dominoval "strukturální model", který pohlížel na lidské tělo jako na budovu postavenou od země nahoru, tímto pohledem jsme nahlíželi na problematiku chůze od země, plosek a nohou a vnímali všechny problémy s ní spjaté od země vzhůru. 

Serge Gracovetsky nabídl alternativní model lidské lokomoce, který nazval "Spinal engine" (spinální stroj). Nechává se při něm inspirovat evoluční teorií. Zasazuje lidskou bytost do přírodních podmínek, ve kterých se nacházíme - vzpřímený postoj, bipedální pohyb, vliv gravitace a vnímá použití lokomoce jako naši základní aktivitu. Klade si následující otázku: Pokud jsme se propracovali k bipedální lokomoci, jakou evoluční výhodu nám to poskytuje?

Během vývoje si páteř zachovala schopnost stlačení a rotace, přestože je tak zranitelnější než by byla jako pevný sloup. Lordotické prohnutí bederní páteře je jedním z příspěvků evoluce k lidskému bipedalismu. Evoluční tlak na efektivní pohyb po souši byl příčinou přeměny páteře našich rybích předků v naši prohnutou páteř. Lordotické zakřivení bederní páteře převádí primitivní pohyb rybího ocasu do stran v axiální rotaci řídící pohyb naší pánve. To objasňuje potřebu rotace a komprese páteře během chůze a také zásadní roli vlivu gravitačního pole na lidskou chůzi i běh kdekoli na planetě. Výsledkem této teorie je předpoklad,replica watches že nohy pouze následují pohyb pánve. Ve většině modelů lidské chůze hraje rotace pánve zásadní roli, na rozdíl od většiny teorií v nichž je rotace pánve řízena od nohou - v modelu "spinal engine" je to ale bederní lordoza, která převádí boční pohyb trupu do rotace páteře přecházející dále v rotaci pánve.

Při celkovém pohledu na chůzi vyžaduje lidská lokomoce pečlivou orchestraci celého těla, od prstů nohou až po krční obratle, každá součást těla participuje na rotačním pohybu a zároveň organizace těla umožňuje, aby hlava zůstala nezávislá na rotačních pohybech části těla pod ní.

Kontralateralní pohyb rukou a nohou se podle této teorie rodí v páteři, tudíž pokud bychom se soustředili pouze na ruce a nohy, pomineme jemnější a zásadnější řízení lidské chůze. Proto abychom zlepšili kontralaterální pohyb páteře při chůzi, můžeme použít práci na tkáních, ale také přesnou představu daného pohybu. Páteř pak funguje jako pérko hodinek a stává se motorem naší lokomoce. 

Metoda Spiraldynamik umožňuje prohloubit schopnost hrudníku a páteře stát se motorem chůze a zároveň sladěním bipolárních jednotek lidského těla najít maximální efektivitu lokomoce, její elegantní samozřejmost a objevit zpět vrozenou inteligenci našeho pohybu tak, aby s minimem spotřebované energie vznikal maximálně efektivní pohyb. 

Schopnost kvalitně vnímat dotek se zemí a efektivně přenést jeho sílu do rotačního pohybu skrze naše těla byla mnoho let tlumena nekvalitní obuví ve víře v "postel pro nohy". replica watches ukObnovení rotability a 3D hybnosti trupu znamená pro chůzi podobné zlepšení jako návrat k chůzi naboso a použití minimalistické obuvi.

Autor: Bc. Štěpán Haškovec fyzioterapeut, asistent konceptu Spiraldynamik

Více info můžete získat během uvodního školení SPIRALDYNAMIK - Chůze 

http://tptherapy.cz/skoleni-spiraldynamik-uvodni-kurz-chuze