Spektrum Funkčního Pohybu: Úkol

01.01.2019

Pokud byste byli tak laskaví, postavte se prosím.

Tak, teď mi prosím udělejte laskavost a…proveďte dorziflexi levého kotníku, extenzi levého kolene, extenzi levé kyčle, extenzi bederní páteře, extenzi hrudní páteře, extenzi krční páteře a flexi obou ramen.

Nebojte, souhlasím s vámi, že tohle je příliš mnoho pokynů najednou.

Místo toho jsem měl po vás chtít, aby se výše zmíněné pohyby odehrály podvědomě tím, že bych vám poskytnul vědomý úkol jako například: Prosím udělejte výpad pravou nohou dopředu a natáhněte ruce nahoru a dozadu tak, jak vám bude pohodlné. Perfektní. Teď prosím udělejte totéž a očima sledujte své ruce. Skvělá práce!


FOTOGRAFIE JE z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze. V roce 2019 plánujeme další.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Pohyb celého těla vytváří jednotlivé pohyby v kloubech. Výše představený pohyb („Anteriorní výpad pravou nohou s bilaterálním, posteriorním švihem paží nad hlavou“) vyvolává přesně ty pohyby, kterých chci dosáhnout (dorziflexe levého kotníku, extenze levého kolene, extenze levé kyčle, extenze bederní páteře, extenze hrudní páteře, extenze krční páteře a flexe ramen). Krása těchto pohybů se ukrývá v tom, že o nich nemusíte přemýšlet. Všechno, na co jste se museli soustředit, byl zadaný pohyb (vědomý úkol), načež už jen stačilo nechat tělo, aby udělalo svoji práci (podvědomá reakce).

V tomto článku se podíváme hlouběji na Spektrum Funkčního Pohybu. Konkrétně se zaměříme na Úkol, který jsme zařadili mezi pravdy/principy Biologie. V 'Úvodu' k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popis Úkolu: Podvědomá reakce (funkční) vs. Vědomá reakce (nefunkční).

Jedním z principů Spektra Funkčního Pohybu je ÚKOL, a termíny, které reprezentují dva konce jeho spektra, jsou vědomá a podvědomá reakce. Ovšem předtím, než se podíváme na rozdíl mezi těmito dvěma póly, zaměříme se v tomto článku na Specifitu úkolu. Během funkčního pohybu je obtížné zhodnotit roli jednotlivých svalů. Svaly nepracují v izolovaném prostředí. Svaly fungují jako navzájem se podporující dočasně organizovaná struktura, kde každý úkol vyžaduje rozdílnou synergistickou organizaci svalů generujících sílu. Specifická synergie musí být vytvořena jako doplněk fyzikálních sil jako je gravitace, reakční síla země, hmotnost a hybnost. Jinými slovy synergie a aktivace jednotlivých svalů, které jsou její součástí, nemůže být určena odděleně od zadaného úkolu a prostředí, ve kterém má být splněn.

Takže úkoly, které pohybový specialista vybere pro svůj tréninkový program, rehabilitační plán a proces prevence zranění, jsou kritické pro celkový úspěch. V Gray Institute se vždy snažíme vybrat takové úkoly, které vytváří podvědomé reakce raději než ty vědomé. Podívejme se na příklad využití dřepu pro zvýšení aktivace a pracovní zátěže hýžďových svalů. Vědomý úkol by byl, kdybychom pacientovi/klientovi řekli, aby aktivoval své hýžďové svaly během dřepu. Podvědomá reakce aktivující hýždě se odehrává v situaci, kdy pacientovi/klientovi řekneme, aby udělal dřep. Pokud potřebujeme větší aktivaci hýždí, přidá praktik Aplikované Funkční Vědy ke dřepu natažení se dopředu. Toto natažení vytvoří větší flexi kyčlí, která vyžaduje větší aktivitu kyčelních extenzorů: HÝŽDÍ! Takže, pohyb kloubů a aktivace specifických svalů není vědomá. Naopak - odehrává se jako následek vybraného úkolu: dřepu s natažením dopředu. Naši pacienti/klienti se vědomě soustředí na vybraný úkol k vytvoření podvědomé reakce těla.

Lidé se nikdy, když provádí funkční úkol, nesoustředí na pohyby individuálních kloubů nebo na aktivaci specifických svalů. Uvědomění si úkolu je na úrovni 'chyť míč', 'zvedni krabici' nebo 'zavři dveře'. Jinými slovy nejfunkčnější pohyby jsou samotné aktivity, kterým se chceme věnovat. Ovšem na druhou stranu, lidé často hledají naše služby, protože činnosti, kterým by se rádi věnovali, jsou pro ně příliš obtížné. To je místo, kde se 'dovednosti' pohybového specialisty stávají zcela zásadními. Být schopný navrhnout a následně upravit pohyby tak, jak je vyučujeme na certifikaci Aplikovaná Funkční Věda (CAFS), patří mezi naprosto základní dovednosti. Po mnoho let Dr. Gary Gray používal příklad s bolestí k objasnění tvorby a úpravy úkolů pro vyvolání požadované podvědomé reakce.

Zde máte onen příklad: Pacient/klient je sedmdesátiletá zdravá žena, která prodělala celkovou náhradu pravé kyčle. Bolest je téměř úplně pryč. Po rehabilitaci je její funkce mnohem lepší, ovšem uvědomuje si, že její chůze není symetrická a že se velmi snadno při chůzi unaví. Její cíl je vrátit se k hraní golfu, ovšem uvědomuje si, že na něco takového ještě není připravená. Když se podíváme na její chůzi, můžeme si snadno všimnout, že když pravá noha dopadne na zem, je pravá kyčel ztuhlá a její trup se naklání výrazně doprava. Biomechanika Řetězové reakce nám říká, že pravá hýždě (extenzory, abduktory a vnější rotátory kyčlí) musí zpomalit tento zátěž generující pohyb a následně akcelerovat těžiště těla zpět na druhou stranu. Měli bychom použít vědomou reakci? „Ujistěte se, že aktivujete abduktory své kyčle, jakmile se vaše chodidlo dotkne země, abyste byla schopná kontrolovat vlastní váhu a zpomalit pohyb pánve doprava.“ To zní dost směšně a pravděpodobně nepovede k úspěchu. To, co Dr. Gray navrhuje, je umístit pacienta/klienta do pozice, ve které bude mít pravou stranu pár centimetrů ode zdi a dát jí za úkol posunout pánev jen tak daleko, aby se zdi nedotkla. To vytvoří podvědomou reakci kyčelních adduktorů, které aktivují kyčelní abduktory. Když uspějeme, změníme úkol na "posuňte pánev do strany, ale jen tak, abyste se jí nedotkli zdi." To posílí zpomalení pohybu. Poté je zapotřebí použít jeden z CAFS´s Observational Essential (tempo) k vytvoření hybnosti potřebné ke zpomalení. Dr. Gray by pak následně znovu upravil cílovou činnost tím, že by nechal klientku, aby si představila, že je zeď velmi horká, takže se k ní sice chce přiblížit, ale chce od ní být zase nejrychleji co nejdál. Tato drobná úprava posílí podvědomou reakci, která transformuje zpomalení zátěže do akcelerace na opačnou stranu.

Progrese jednotlivých úprav je závislá na úspěchu současného úkolu. Pacient/klient není nikdy veden k tomu, aby se soustředil na specifický pohyb kloubu nebo aktivaci svalů. Požadované pohyby kloubů a svalová synergie jsou výsledkem provedeného úkolu. Pokud se vám tento přístup k tréninku a rehabilitaci zamlouvá, zvažte, co všechno byste se mohli naučit, pokud byste získali Certifikaci v Aplikované Funkční Vědě (https://www.grayinstitute.com/courses/cafs).

Naše práce, jakožto Pohybových specialistů, je posilovat požadované Řetězové reakce v těle jedince k naplnění cílové činnosti. Naše porozumění pohybu – a variabilitě pohybu – se stává vitální, esenciální a posilující dovedností. Dokážeme vytvářet vědomé úkoly pro vyvolání podvědomé reakce!
 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
6. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-reakce
7. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-proprioreceptory
8. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-svaly

9. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-klouby
 

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 25. 9. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/2034/functional-movement-spectrum-series-task
Přeložil: Roman Kladivo