Spektrum Funkčního Pohybu: Svaly

11.12.2018

S rizikem toho, že nebudu politicky korektní (přesto zcela upřímný), říkám, že svaly jsou hloupé!

To, co svaly dělají, je ovšem všechno jen ne hloupé. Ve skutečnosti jsou svaly naprosto úžasné ve své schopnosti prodloužit se a zase zkrátit ve všech třech rovinách pohybu.

Zpátky ale k tomu prohlášení o jejich hlouposti – svaly jsou hloupé z toho pohledu, že podvědomě reagují na pohyb za účelem kontroly pohybu. Představa, že je musíme vědomě aktivovat, rozhodně není nejlepší strategie. Naopak, pravděpodobně nejlepší strategie je podpořit správný pohyb kloubů, abychom umožnili svalům správně reagovat ve všech třech rovinách - během úkolu, který mají provést.

V tomto dílu našeho seriálu se podíváme hlouběji na Spektrum Funkčního Pohybu. Konkrétně se zaměříme na Svaly, které jsme zařadili jako princip/pravdu patřící do Biologie. V Úvodu k tomuto Seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popis pro Proprioreceptory: Reaktivní (funkční) vs. Akční (nefunkční).

S ohledem na fungování svalů se na ně vztahují výše uvedené termíny – Reaktivní (funkční) a Akční (nefunkční) – rozdíl nemusí být patrný, dokud se nepodíváme blíže na jednotlivé svaly. Dr. Gary Gray říká tomuto procesu 'intransformalizace', což se dá nejlépe definovat jako „stávání se částí těla“.

Vnímání svalů z akčního pohledu se zrodilo z anatomické pitvy a bylo podpořeno elektrickou stimulací a dokonce i paralýzou izolovaných svalů u pacientů s obrnou. Pitva mrtvých těl na pitevním stole umožňuje za jednotlivé svaly tahat a pozorovat k jakému pohybu dochází v primárních kloubech. Pokročilé metody elektrické stimulace za použití přímého proudu pomocí svalových elektrolytů pak tuto perspektivu posílily. Epidemie obrny pak vede k nutnosti vytvořit izolované svalové testy bez přispění jiných svalů s podobnou funkcí. Tento pohled na svaly, jakožto iniciátory Akce, chápe koncentrickou svalovou kontrakci (zkrácení) jako zdroj pohybu (který se přenáší na kosti). Tato perspektiva však na svaly pohlíží izolovaně, čímž podporuje rehabilitační a tréninkové programy, které používají vědomou aktivaci svalů s minimální nebo žádnou účastí ostatních svalů. Je to přístup, který bychom mohli nazvat 'izolační'.

Naopak Reakční perspektiva bere v potaz všechny síly, které ovlivňují kontrakci daného svalu. Tato perspektiva pracuje s tělem jako celkem stejně jako s úkolem, který musí provést a kontextem fyzikálního prostředí, ve kterém se tělo pohybuje. Tělo je propojená série kosterních segmentů. V Gray Institute tento fakt pokládáme za jeden ze základních principů lidského pohybu jménem Řetězová reakce. Jedna pohybující se část ovlivňuje všechny ostatní. Síla generovaná jedním svalem ovlivňuje síly vytvářené ostatními svaly. Velmi často dochází k tomu, že se sval natahuje v rámci jedné roviny nebo u jednoho kloubu, zatímco se zkracuje v jiné rovině nebo u jiného kloubu. V Gray Institute tomu říkáme 'ekoncentrická' svalová funkce. Jedna svalová kontrakce je kombinována s dalšími, což vede ke vzniku svalové synergie. Rozdílné svaly se mohou spojovat v rámci splnění stejného úkolu. Naopak jeden a ten samý sval může být kombinovaný s ostatními pro splnění rozdílných úkolů. Tomuto přístupu říkáme 'integrační' přístup.

Perspektiva, která chápe svaly jako Reaktory, pokládá zamýšlený úkol za nejdůležitější proměnou z hlediska toho, jak budou jednotlivé svaly společně reagovat. Pohyby jednotlivých kloubů potřebné pro splnění daného úkolu se odehrávají současně, což vyvolává svalovou Reakci na globální pohyb těla během funkčních aktivit. Hod při baseballu je velmi rozdílná úloha oproti hodu na rozehrávce při fotbalu. Ve skutečnosti různé hody představují rozdílné úkoly, které vyžadují rozdílné pohyby a rozdílnou Reaktivní svalovou synergii. Podobně odpálení různých hodů při baseballu vyžaduje rozdílné svalové synergie, pokud chcete dostat pálku na míč.

Abychom pochopili závislost na kontextu reaktivní svalové funkce, podíváme se na příklad napsání vašeho jména. Jakmile jste prošli základní školou, stal se tento úkol pro vás velmi automatický se specifickou svalovou synergií. Ovšem pokud po vás někdo chtěl, abyste vstali a napsali své jméno na tabuli, došlo k drastické změně kontextu. Budete muset stát spíše než sedět, což povede k většímu zapojení svalů dolních končetin. Vaše pozice vzhledem k povrchu, na který budete psát se také změní o celých 90°. Místo toho, abyste používali primárně svaly prstů a zápěstí, se budete muset primárně spolehnout na podporu předloktí, budete používat velké množství pohybu v rameni a v lokti. Ačkoli pak budou jednotlivá písmena vypadat velmi podobně, velikost jednotlivých písmen bude mnohem větší oproti psaní na papír. Změna kontextu tak povede ke změně pohybu kloubů, což vyvolá rozdílnou Řetězovou reakci, která bude vyžadovat rozdílné kombinace svalů.

FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze. V roce 2019 plánujeme další.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Takže, která perspektiva je funkční? Pokud jste se v průběhu čtení tohoto článku 'intransformalizovali' a stali se svalem, tak znáte správnou odpověď. Soustředíte se na specifickou, izolovanou kontrakci k vytvoření konkrétního pohybu nebo raději necháte svaly pracovat v souladu s ostatními svaly v průběhu vícekloubního pohybu? Spoléháte se na vědomou kontrakci nebo reagujete na dění kolem vás bez zbytečného přemýšlení? Ovlivňuje vás gravitace, Reakční síla země, hmotnost a hybnost? Nutí vás pohyb kloubů ve třech rovinách pohybu ke kontrole a obrácení pohybu, pokud chcete dosáhnout nějakého specifického úkolu? Odpověď by měla být zřejmá.
 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
6. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-reakce
7. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-proprioreceptory


Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray.
Publikováno: 7. 8. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1974/functional-movement-spectrum-series-muscles
Přeložil: Roman Kladivo