Spektrum Funkčního Pohybu: Specifičnost

08.01.2019

Pojďme na to, postavte se a skočte. Moment, ještě jedna drobnost – žádná část vašeho těla nesmí jít dolů (při přípravě na skok). Zvládnete to? Pravděpodobně ne.

Tak zkusíme něco jiného. Pojďte hodit míčem dopředu. Ale počkat, ještě jedna drobnost – žádná část vašeho těla nesmí jít dozadu (při přípravě na hod). Zvládnete to? Pravděpodobně ne.

Nedokážete provést tyto úkoly, protože vaše tělo není nabité. Teprve poté, co tělo zatížíte a nabijete energií může explodovat určitým směrem. Jedná se o transformační zónu, kde se zatížení mění na explozi.

Transformační zóny jsou součástí jakýchkoliv a všech forem pohybu.

V tomto článku se podíváme hlouběji na Spektrum Funkčního Pohybu. Konkrétně se soustředíme na Specifičnost, kterou jsme zařadili mezi principy/pravdy Biologie. V Úvodu k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popis Specifičnosti: Transformace (funkční) vs. Stagnace (nefunkční).

Jak jsme zmiňovali již v předchozích článcích z tohoto seriálu, existuje princip zvaný Specifičnost. A specifičnost si přímo říká o otázku: Specifičnost, vůči jaké aktivitě? Funkční pohyb založený na všech principech Spektra Funkčního Pohybu bude cvik, který se co nejvíce blíží žádané aktivitě z reálného světa. Podobnost cílové aktivitě s sebou totiž přináší autenticitu fyzikálních sil v prostředí. Pozice těla relativní vůči gravitaci, normální reakční síla země a hybnost musí být pokud možno totožné s působením těchto sil při skutečné aktivitě. Specifičnost také vyžaduje trojrozměrný pohyb a svalovou synergii (koordinaci prostřednictvím proprioreceptorů), která je totožná s požadovanou funkcí. V rámci našeho porozumění tak můžeme stanovit, že nefunkční část spektra je v oblasti stagnace, zatímco funkční část spektra Specifičnosti je ukrytá v transformaci.

V Gray Institute má slovo transformace mnoho důležitých významů, ovšem žádný z nich není důležitější než transformace pohybu vyvíjejícího zátěž na explozivní pohyb. Jedna z pravd o lidském pohybu je totiž ta, že nejprve přijímáme zátěž, abychom nabili naše svaly a teprve poté explodujeme kýženým směrem. Pokud by chtěl někdo skočit směrem nahoru, musí nejprve poklesnout dolů, aby tak nabil pohybový systém. Energie, která vzniká absorbováním této zátěže, je pak transformována do podoby cílového pohybu. Jen výjimečně je funkce charakterizována absencí pohybu (stagnací). Efektivní a účinný pohyb je schopný ukázat zpomalení nabíjecího pohybu ve všech kloubech, který následuje transformace tohoto zpomalení na více kloubní sekvenci zrychlení v podobě cílového pohybu.

Schopnost vybrat pohyb, který vyžaduje specifickou transformaci, která věrně napodobuje transformaci odehrávající se v cílové aktivitě, je extrémně důležitá dovednost pro úspěch ve funkčním tréninku, rehabilitaci a prevenci zranění. Udržování stagnující pozice bez jakéhokoliv kloubního pohybu a izometrická svalová kontrakce dokáže budovat sílu, ale naneštěstí tato síla často nedokáže zlepšit dynamickou funkci pokud tréninkový program nepřemostí propast mezi stagnací a transformací. Příklady stagnace bez transformace jsou cviky na 'výdrž' jako je například prkno nebo dřep. Tyto cviky bez debat dokáží budovat sílu, ale zároveň vytváří obrovskou propast, která musí být přemostěna předtím než se tato síla stane funkční. Efektivní program je schopen rozpoznat tuto propast a vytvořit postupnou progresi, která povede pohyb směrem k transformaci. Čím více se pohyb podobá aktivitě, tím autentičtější Specifičnost tu je.

Ostatní cviky postrádají tolik transformační Specifičnosti, že mají obvykle jen malou hodnotu, když přijde na funkci. Tradiční cviky na balančních podložkách jsou toho skvělým příkladem. Stoj na jedné noze, zatímco se snažíme udržet stabilní držení těla bez pohybu, je nefunkční pro většinu aktivit. Možná bychom našli příklady v tanci, konkrétněji baletu, kde by statický stoj na jedné noze byl velmi funkční, avšak pro většinu z nás platí, že pohyb je integrální částí rovnováhy. Jak říká Dr. Gary Gray, rovnováha by měla být studována při pohybu - ne nehybnosti. Statický stoj nemá autentickou Specifičnost pro většinu věcí, které děláme v rámci našich každodenních aktivit.

FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze. V roce 2019 plánujeme další.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Pokud je funkční pohyb charakterizovaný jako sekvence transformací, tak pohyboví specialisté potřebují systém pro zhodnocení pohybu, který obsahuje běžné pohyby kloubů spojené do pohybů, které vedou celý náš systém k transformaci zpomalení do akcelerace. 3DMAPS (3D Pohybová Analýza a Tréninkový Systém) byla vytvořena speciálně pro tyto účely. Jedná se o velmi mocný nástroj pro rychlé a efektivní zhodnocení schopnosti těla přijmout zátěž a tu pak následně transformovat do podoby exploze. 3DMAPS může být upraven tak, aby vytvořil transformace, které jsou specifické pro požadované aktivity díky čemuž zůstávají konzistentní se zbytkem Spektra Funkčního Pohybu.


1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
6. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-reakce
7. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-proprioreceptory
8. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-svaly

9. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-klouby
10.ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-ukol

 

Autor: Dr. David Tiberio a Doug Gray.
Publikováno: 16.10. 2018.
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/2060/functional-movement-spectrum-series-specificity
Přeložil: Roman Kladivo.