Spektrum Funkčního Pohybu: Reakce

28.11.2018

Populární píseň s názvem “Dem Bones“ je nestárnoucí hit. Navíc je naprosto geniální. James Weldon Johnson ji složil někdy začátkem minulého století. Místo toho, abych citoval všechny možné texty (tato píseň prošla různými modifikacemi verzi od verze), vám raději představím krátkou ukázku spojení obsažených v této písni:

Od kosti prstu na kost chodidla, na kost patní, na kost kotníku, na kost holeně, na kost kolene, na kost stehna, na kost kyčle, na kost zad, na kost ramene, na kost krku, na kost hlavy.

Tak a abychom se teď pochopili, rád bych vám připomněl matematickou rovnici, které se říká tranzitivní relace rovnic:
Pokud A=B a B=C, tak A=C.

Jsem si jistý, že k tomu o čem budeme mluvit, existuje celá řada dalších přirovnání, přesto si myslím, že „Dem Bones“ a tranzitivní relace nejlépe vysvětlují Řetězové reakce těla - stejně jako vliv, jaký mají jednotlivé části na všechny ostatní a to velmi jasným a srozumitelným způsobem. Pokud je celé tělo propojené tak každá část ovlivňuje ostatní části. Jinými slovy - pohyb a stabilita (a nedostatek pohybu a nestabilita) v jednom kloubu dramatickým způsobem ovlivňují ostatní klouby (nejen ty nad a pod nimi, ale v celém těle).

V tomto článku se ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu, konkrétně se podíváme na Pohyb, který je do Spektra začleněn jakožto princip/pravda Biologických věd. V 'Úvodu' k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popisy reakce: Řetězová (Funkční) vs. Článek (nefunkční).

Jakožto pohyboví specialisté jsme už všichni slyšeli o kinetickém řetězení nebo kinematickém řetězu. Tyto termíny popisují propojení rozdílných částí těla. Ovšem je naše interakce s pacienty/klienty v podobě hodnocení a tréninkového/rehabilitačního programu opravdu řízena tímto 'řetězem'? V Gray Institute prohlášení, že „tělo je řetězová reakce“, ovlivňuje vše co děláme. Proč? Protože je to Pravda nebo chcete-li Princip lidského pohybu. Jakožto Princip slouží Řetězová reakce k nasměrování Strategií, které v konečném důsledku rozhodují o tom, jaké pohyby použijeme ke zlepšení pacientovy/klientovy funkce.

Ve snaze učinit pohyb funkčnějším musí zástupci pohybového průmyslu analyzovat své programy k určení toho, do které části Spektra Funkčního Pohybu jejich cviky zapadají: článek nebo řetěz. Pohyb nebo cvik, který zahrnuje několik kostí a kloubů, využívá Řetěz. Snaha pracovat na konkrétním kloubu nebo svalu, zatímco eliminujeme ostatní části těla, považujeme za Článek. Výzkum nám říká, že se naše těla pohybují v propojených sekvencích, kde pohyb jedné kosti ovlivňuje kosti nad a pod ní (kinematický řetěz). Výzkum také potvrzuje, že energie je přenášena z jednoho regionu těla do dalšího v průběhu funkčního pohybu (kinetický řetěz). Můžeme pokračovat s ignorováním této Pravdy i když se může zdát být snazší soustředit se na jeden článek?

Ačkoli nám výzkum říká, že se naše tělo hýbe jako Řetěz, pohyboví specialisté nepotřebují výzkum, aby chápali, že se jedná o jeden ze základních Principů/Pravd. Všichni můžeme vidět a cítit fakt, že se naše tělo jako Řetěz chová. Pokud se postavíme s naší pravou paží nataženou přímo před sebe ve výšce ramen a natáhneme se s ní směrem doleva, dojde k Řetězové reakci. Trup se otočí doleva spolu s paží a pánev začne rotovat doleva stejně tak. Tento pohyb pánve vytvoří vnitřní rotaci v levé kyčli a vnější rotaci v pravé kyčli v transverzální rovině. Ovšem Řetězová reakce zde nekončí. Levá stehenní kost a spodní část nohy začnou externě rotovat, což nakonec povede k tomu, že levý subtalární kloub přejde do supinace/inverze. A zároveň pravá stehenní kost a spodní část pravé dolní končetiny začnou vnitřně rotovat, což vede k tomu, že pravý subtalární kloub přejde do pronace/everze. Tato řetězová reakce se odehrává primárně v transverzální rovině a vytváří pohyby kloubů, které natahují příslušné svaly, čímž vytváří sílu, kterou tělo použije pro pohyb. Řetězové reakce jsou Pravda ve všech třech rovinách pohybu, obzvláště, když tyto tři roviny pohybu spojíme v rámci funkčního pohybu.

Velmi důležitý příklad tohoto jevu nastal, když jsem byl (David Tiberio) mladý terapeut. Už je to dávno, co mi byla svěřena zodpovědnost (čest) rehabilitovat první chirurgickou rekonstrukci Zadního křížového vazu, která byla v naší nemocnici provedena. Byl jsem motivovaný k tomu nejlepšímu výkonu a snažil se dosáhnout pro pacienta toho nejlepšího možného výkonu. Hádám, že dokážete předpovědět, jak tento příběh bude pokračovat. Soustředil jsem se na jeden Článek, jeho koleno. Co víc - soustředil jsem se na cíle: snížení otoku, mobilizaci pately a patelárních vazů, obnovu flexe a extenze kolene, posílení kvadricepsu a zadní strany stehna. (Ačkoli v té době nám chybně říkali, abychom omezili práci na kvadricepsu). Všechny tyto kroky byly potřebné, ale nedostačovaly pro funkční výsledek.

Takže, jak tento (pravdivý) příběh pokračoval, všechny jednotlivé Články byly opraveny. Zeptal jsem se svého pacienta, jak se mu daří a očekával odpověď, která by trochu nastartovala mé ego. Jeho odpověď byla: „Moje koleno je na tom skvěle, ale nedokážu běhat!“ Z toho plyne, že jsem vytvořil velmi kvalitní článek ve velmi špatně fungujícím řetězu. Žádný trénink lýtkových svalů. Žádná „rehabilitace“ kyčlí po dlouhodobé neaktivitě, žádná…atd. atd. atd.

Naneštěstí jsem dělal to nejlepší, co jsem v daný moment dokázal. Moje vzdělání bylo čistě soustředěné na Články, takže já se soustředil výlučně na jejich rehabilitaci. Výzva pro všechny z nás, kteří se pohybujeme ve světě pohybu je přijmout zodpovědnost a posunout se za hranice toho, co nás naučili během formálního vzdělávání. Naše 'nejlepší' nemůže být déle založeno na tom, co nás učili. Musíme se nechat pohánět tím,replicas rolex co vidíme na našich pacientech/klientech a cítíme v našem vlastním pohybu. V Gray Institute neustále pátráme po Pravdě/Principech lidského pohybu a aplikaci Pravd/Principů, abyste mohli lépe sloužit svým pacientům/klientům. Doufáme, že shledáte programy od Gray Institute jako důležité zdroje na vaší cestě k porozumění lidskému pohybu.

[Poznámka na závěr: Gray Institute nabízí seminář s názvem Řetězová reakce, který letos oslaví svých 30 let. Jedná se o nejdéle fungující seminář v Pohybovém průmyslu. Prosím, podívejte se na data a lokace, protože tohle je určitě jeden ze seminářů, které nesmíte prošvihnout, pokud chcete svým klientům/pacientům sloužit lépe. Podívejte se na: https://www.grayinstitute.com/courses/chain-reaction.]

FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
 

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 26. 6. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1922/functional-movement-spectrum-series-reaction
Přeložil: Roman Kladivo