Spektrum Funkčního Pohybu: Proprioreceptory

04.12.2018

Pokoušeli jste se někdy najít cestu ve tmě? Spěchali jste někdy zatímco jste se snažili najít cestu ve tmě? Spěchali jste někdy, zatímco jste se snažili najít cestu ve tmě v prostředí plném nebezpečných předmětů, kterým se musíte vyhnout?

Věřte tomu nebo ne, ale tyto otázky – tyto scénáře – jsou velmi blízké tréninku, rehabilitaci a prevenci zranění.

Nefunkční pohyb je podobný snaze najít svou cestu ve tmě. Funkční pohyb je podobný snaze najít cestu za světla. Rozdíl můžeme shrnout jediným slovem: elektřina. Elektřina (berte to přepnutí vypínače světel do polohy zapnuto) vám usnadní pohyb, protože díky ní vidíte, co je kolem vás a můžete se tomu přizpůsobit. V Gray Institute chápeme propriorecepci jako elektřinu našeho těla. Čím aktivnější je, tím bezpečnější je prostředí, ve kterém se váš pacient nebo klient nachází. Co víc - čím více proprioreceptorů autentických k zamýšlenému úkolu (funkci) je aktivních, tím lépe a bezpečněji jsme naše klienty a pacienty připravili.

V tomto článku se ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu. Konkrétně se zaměříme na Proprioreceptory, které jsme zařadili jako jeden z principů/pravd Biologie. V Úvodu k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohyb jsme identifikovali následující popisy pro Proprioreceptory: Podporovány (funkční) vs. Potlačovány (nefunkční).

Dr. Gary Gray povzbuzuje všechny pohybové specialisty následujícím prohlášením: „Pokud jste na pochybách ohledně dalšího kroku na cestě ke zlepšení funkce vašeho pacienta/klienta, zamyslete se nad pohyby, které stimulují proprioreceptory.“ Všechny pohyby stimulují neurální senzory v tělesné tkáni. Ovšem výzva je použít pohyby, jak pro trénink, tak testování, které podporují správnou neurální informaci spíše než izolované, nefunkční cviky, které potlačují přirozenou svalovou odezvu.

Gray Institute publikoval rozsáhlou sérii článků a videí (zmíněných na konci tohoto článku) o rozdílných mechanoreceptorech, které přispívají k propriorecepci a všechny z nich jsou založené na tezi: „Pohyb aktivuje proprioreceptory, proprioreceptory aktivují svaly a svaly kontrolují pohyb.“ Tento článek se podívá hlouběji na to, co vytváří a podporuje pohyb.

Jeden ze způsobů, jak získat určitý náhled na proprioreceptory a informace, které poskytují, je zamyslet se nad tím, jaké informace byste za předpokladu že nevidíte, potřebovali ke správnému nastavení a aktivaci svalů. Určitě byste chtěli znát výchozí polohu těla vůči gravitaci. Chtěli byste znát pozici každé části těla vzhledem jedna ke druhé, která by vám tak sdělila pozici jednotlivých kloubů v rámci tři rovin pohybu. Chtěli byste znát napětí všech svalů potřebných k podpoře této startovní pozice. Proprioreceptory poskytují tuto neuro-vjemovou informaci na základě, kterém se odehrává pohyb. Jakmile váš pacient/klient začne provádět pohyb, tak se neuro-vjemové informace změní s ohledem na nové polohy vzešlé z daného pohybu. Pohyb následně informuje tělo o směru, rychlosti a množství pohybu jednotlivých kloubů. Tyto informace spojené s informacemi z fasciálních proprioreceptorů vytvoří v reálném čase neustále se měnící 'obrázek' celého pohybu našeho těla. V závislosti na zamýšleném pohybu dojde ke vzniku a úpravy svalové synergie, která pak vede k úspěšnému pohybu.

Nám všem by mělo být jasné, že naše programy by měli zblízka napodobovat zamýšlenou činnost nebo aktivitu, po které náš pacient/klient touží. Funkční trénink zahrnuje proces spirální dynamiky, která podporuje efektivnější a efektnější provádění jednotlivých pohybů. Funkční 3D pohyb podporuje fyziologické napětí tkání, které způsobuje vybití mechanoreceptorů. Správná svalová synergie provede pohyb a přizpůsobuje aktivaci svalů v jeho průběhu, což poskytuje neuro-vjemovou informaci, která se kombinuje se zrakem a vestibulárními vjemy, které dohromady podporují kvalitnější pohyb do budoucna. Toto neustálé podporování a zlepšování kvality s každým dalším opakováním (spirála úspěchu) se odehrává pouze pokud je funkční trénink autentický vzhledem k požadované aktivitě. Autenticita je založena na startovní pozici těla (jak už pozici těla vzhledem ke gravitaci, tak pozici jednotlivých kostí vzhledem k sobě navzájem), stejně jako 3D pohybem řízeným správnými částmi těla bez vědomé pozornosti věnované kterémukoli kloubu nebo části těla.

Pokud jste na pochybách, podporujte vjemové informace z tak velkého množství proprioreceptorů, jak je to jen možné. Jak toho dosáhnete? Tak, že využijete ostatních Principů Spektra Funkčního Pohybu!

(Poznámka na závěr: jak už jsme zmiňovali výše, Gray Institute spustil seriál Propriorecepce jak v podobě blogu tak série videí. Pro okamžitý přístup k danému blogu prosím klikněte na následujíc odkazy:

* Ruffiniho tělíska https://www.grayinstitute.com/blog/post/1372/proprioceptors-series-part-1-shakespeare-snl-ruffini-endings
* Svalová vřeténka https://www.grayinstitute.com/blog/post/1426/proprioceptors-series-part-2-music-conductors-muscle-spindles
* Golgi-Mazzoniho Tělíska https://www.grayinstitute.com/blog/post/1471/proprioceptors-series-part-3-2s-tweaks-golgi-mazzoni-corpuscles
* Volná nervová zakončení https://www.grayinstitute.com/blog/post/1518/proprioceptors-series-part-4-freedom-from-pain-free-nerve-endings
* Golgiho vazivová zakončení https://www.grayinstitute.com/blog/post/1570/proprioceptors-series-part-5-humor-expectations-golgi-ligament-endings
* Paciniho tělíska https://www.grayinstitute.com/blog/post/1662/proprioceptors-series-part-6-a-thermos-a-joke-the-pacinian-corpuscles
* Golgiho šlachové tělísko https://www.grayinstitute.com/blog/post/1685/proprioceptors-series-part-7-colors-environments-golgi-tendon-organs
* Fasciální proprioreceptory https://www.grayinstitute.com/blog/post/1713/proprioceptors-series-part-8-team-reaction-pooh-bear-fascial-proprioceptors


FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze. V roce 2019 proběhne znovu.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps


1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
6. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-reakce


Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray.
Publikováno: 17. 6. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1949/functional-movement-spectrum-series-proprioceptors
Přeložil: Roman Kladivo