Spektrum Funkčního Pohybu: Pohyb

20.11.2018

Psal se rok 1998. Byla to hudební skupina Aerosmith, jedna z nejslavnějších rockových kapel všech dob zrovna vydala single “I don’t want to miss a thing” - “Nechci, aby mi unikla ani jedna věc.”

Možná si pamatujete na tento soundtrack z filmu Armageddon. Možná jste na něj tančili na svatbě. Možná se ptáte, co tohle má co dočinění s pohybem a tréninkem?

Odpověď je jednoduchá: “Když náš pohyb nebere na vědomí tři roviny pohybu, potom nám uniká (víc než) jedna věc.”

V roce 1970 Dr. Gary Gray formuloval koncept pohybového matrixu, který je dnes běžný a populární ve fitness. Matrix je logická sekvence pohybu, která se demonstruje ve třech rovinách pohybu. Matrix existuje, aby nám pohybovým profesionalům nic neuniklo ('žádná věc’).

V tomto blogu se do podrobna budeme věnovat Funkčnímu Pohybovému Spektru. Specificky se zaměříme na pohyb jako takový. Tento pohyb, který je zahrnutý jako jeden z Principů/Pravd v Biologické vědě. V úvodu do série Funkčního Pohybového spektra jsme identifikovali následující popis pohybu: Je 3D – tři roviny pohybu (funkční) vs. Je 1D – jedna rovina (nefunkční).

V principu pohybu ve Funkčním Pohybovém Spektru, opakem jedno dimenzionálního rozměru (1D) je trojrozměrný pohyb (3D), kde trojrozměrný pohyb je funkčním kritériem. Všichni se shodneme, že pohyb je prováděn ve třech rovinách. Ale možná by nám prospělo udělat jeden krok zpět a zvážit, proč je pohyb princip, který nám slouží jako kritérium pro hodnocení jestli je něco funkční. Například cvik plank bude určitě budovat sílu, ale pokud cílem je nevytvářet pohyb, je to opravdu funkční? Vzácně se musíme hýbat a držet ve vodorovné poloze proti gravitační síle, jako součást naší každodenní funkční aktivity. Přinášení pohybu do planku může určitě zvýšit jeho funkčnost. Jak často vidíme pacienty, klienty a atlety trénovat rovnováhu s cílem se nehýbat (nevytvářet pohyb)? Dr. Gary Gray povzbuzuje pohybové profesionály po desetiletí, že trénink a studium rovnováhy, by se měl provádět v pohybu, ne ve statické poloze. Ve většině případech, jakýkoliv funkční test/cvik by měl zahrnovat pohyb a ne být vykonáván staticky.

Tradiční přístupy v pohybových profesích je testovat a trénovat v jedné rovině pohybu. Cvičební stroje, které byly navrženy, velmi často zatěžují tělo jednostranně. Trénink v jedné rovině může rozvíjet flexibilitu, sílu, výbušnost a vytrvalost v té dané jedné rovině. Jakkoliv tyto kondiční atributy se však nemusí automaticky přenést do ostatních rovin pohybu. Faktem je, že opak může být pravdou. Jestliže svaly jsou aktivovány nervovými senzory (proprioreceptory), tím pádem trénink pouze v jedné rovině bude utlumovat zapojení dalších rovin funkčního pohybu, které vyžadují 3D pohyb (pohyb do všech tří rovin).

Pojďme se vrátit k příkladu cviku plank. Předpokládáme, že se jedná o pozici na všech čtyřech břichem dolů. Zde máme spoustu způsobů jak představit 3D pohyb. My dokonce můžeme vytvořit takový pohyb, který zapojuje všechny tři roviny současně. Přidáme-li ‘pohyb' do 'pohybu', Aplikovaná Funkční Věda (AFS) nám říká si vybrat část těla jako 'řidiče' (driver) určitého pohybu. 'Řidič' nám diktuje směr pohybu. V pozici plank tímto 'řidičem' může být pánev, paže, nohy nebo ruka i noha mohou sloužit jako řídící část současně. Tyto řídící části se mohou pohybovat v obou směrech ve všech třech rovinách, aby transformovaly plank do pohybu. Směr řídící části těla může kombinovat všechny tři roviny ve stejnou chvíli, aby vytvořili trojrozměrný pohyb.

To samé platí o funkční rovnováze. Statická rovnováha (balanc) není funkční rovnováha. Být schopný balancovat (staticky) na jedné noze bez jakéhokoliv znatelného přidaného pohybu, nezlepší klientovu/pacientovu rovnováhu v průběhu jeho/její funkční aktivity. Jeden ze základních funkčních principů AFS je pohyb. Ten nám říká, že by jsme měli studovat, testovat a trénovat balanc s trojrozměrným pohybem (3D). Balanc je schopnost natáhnout naše paže kdekoliv v 3D prostoru a vrátit se zpět do stabilního postavení. Paže mohou diktovat pohyb ve třech rovinách, ve všech kloubech současně. Funkční výzva při balancování na jedné noze je vytvořena, když použijeme druhou nohu jako ‘řidiče’ pohybu v jednotlivých rovinách. V průběhu některých aktivit a sportu je běžné, že zapojujeme nohy i ruce jako 'řidiče' současně, čímž vytváříme 3D pohyb.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Proč je trojrozměrný pohyb tak důležitý? Napodobuje nám funkční aktivitu a dovoluje pohybu být více autentický a účelný. Také umožňuje, aby se tři roviny pohybu objevily v kloubu současně, čímž předchází napětí v kloubním pouzdře, ve vazech a svalech. Možná nejdůležitějším důvodem je, že 3D pohyb prodlouží sval, jak se tomu děje v průběhu jeho funkce. Aktivní svalové síly jsou kombinovány s gravitací, silou reakce podložky, hmotností a momentem setrvačnosti. Lidské tělo obeví/zjistí, že 3D fyzické síly se dají využít ve prospěch funkční aktivity. Tělo poté vytvoří synergii 3D svalových sil, které doplní fyzikální síly, aby vytvořily efektivní pohyby pro funkční aktivity.

Přemýšlejte… naše pánev má schopnost se hýbat ve flexi a extenzi v sagitální rovině, v addukci a v  abdukci ve frontální rovině, ve vniřní a vnější rotaci v transversální rovině. Jak můžeme přirozeně podpořit všechny tyto pohyby? Jeden ze způsobů je výpad vpřed a vzad, na stejnou a na opačnou stranu a rotační na stejnou a opačnou stranu. Tomu se říká ‘Matrix’ výpad a dovolí kyčlím zažít všech těchto šest pohybů (dva v každé rovině) - dovolte svým bokům hýbat se tak, jak se tomu děje v reálném životě.

Všechny klouby se hýbají ve třech rovinách pohybu (a jsou integrovány jeden s druhým). Tohle je důvod, proč 3DMAPS je jiný než ostatní pohybové analýzy/screeningy a je skutečně funkční.

Pokud chcete zapojit tyto 3D pohyby do praxe, pro své pacienty a klienty, zvažte naše školení:
3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Pohyby reálného života nejsou izolované a určitě nejsou v jedné rovině. Jestliže se hýbeme a podporujeme naše klienty a pacienty, aby se hýbali ve všech třech rovinách pohybu, potom nám neunikne ani jedna věc a o nic nepřijdeme!
 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost


Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 6. 6. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1906/functional-movement-spectrum-series-motion
Přeložil: Mgr. Roman Caban (Fellow of Applied Functional Science, FAFS)