Spektrum Funkčního Pohybu: Klouby

18.12.2018

Zrcadlo je definováno jako 'vyleštěný nebo hladký povrch (jako sklo), který vytváří obrazy pomocí odrazu.' Kromě toho je zrcadlo definováno také jako 'něco, co vytváří skutečný odraz' (obě definice pochází od Merriam Webster).

V prostředí pohybového průmyslu platí, že by naše techniky, cviky a pohyby měly být zrcadlem. Zrcadlem čeho? Zrcadlem ultimátního úkolu, ultimátní funkce.

Naše tělo se skládá z mnoha kloubů, které se pohybují jako jeden celek. Každý kloub ovlivňuje ostatní klouby a je ovlivněn zase jinými klouby. Ano, jeden by mohl říct, že tělo funguje jako jedna velká Řetězová reakce.

A tady přichází další otázka: Berou naše tréninkové a nápravné strategie tento fakt dostatečně v potaz?

V tomto článku se ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu. Konkrétně se soustředíme na Klouby, které jsme zařadili mezi principy/pravdy Biologie. V 'Úvodu' k tomuto seriálu - Spektrum Funkčního Pohybu - jsme identifikovali následující vlastnosti kloubů: Integrované (funkční) vs. Izolované (nefunkční).

V Gray Institute pokládáme za jeden z klíčových principů Aplikované Funkční Vědy (stejně jako Pohybu) fakt, že Funkce je Řetězová reakce. Dr. Gary Gray společně se svým synem Dougem vyučuje seminář jménem Řetězová reakce již přes 30 let. Pohyb v jedné části těla vytváří reakci skrze celé tělo. Ano, je to tak jednoduché. Ovšem vliv, který tato jednoduchá myšlenka má na rehabilitaci, sportovní výkon a prevenci zranění je obrovský. S ohledem na klouby nás Spektrum Funkčního pohybu nechává rozhodnout jestli cvik, který využíváme, vytváří pohyb, zatímco jsou jednotlivé klouby Izolované od zbytku těla nebo Integrované se zbytkem těla.

Za posledních 50 let výzkum a výrobci tréninkového vybavení hledali pouze cesty k tomu, jak izolovat jednotlivé klouby. Vědci se (mylně) domnívali, že potřeba kontrolovat všechny proměnné (izolovat jednotlivé části od zbytku těla) bylo nezbytné k tomu, aby se dostali k 'pravdě'. Výrobci se pak na základě toho snažili vytvořit vybavení, které by nám umožnilo soustředit se na konkrétní části těla/klouby/svalové skupiny. Naneštěstí tento mylný přístup vytvořil celou řadu studií, jejichž výsledky nemohly být uplatněny pro funkční pohyb (nebyly externě validní). Výsledky dosažené tréninkem s tímto náčiním neměly nijak dobrou přenositelnost na pohyb celého těla během specifických aktivit/sportů.

Čistá izolace je nefunkční téměř za všech okolností! Proč je integrace jednotlivých kloubů lepší přístup? Použití kolene jakožto příkladu nám poskytne dostatečnou odpověď na tuto otázku. Nadměrný pohyb kolene ve frontální rovině může zvýšit riziko zranění zadního křížového vazu kolene. Tento pohyb kolene směrem ke středové čáře se nazývá abdukce a ústí v pozici valgu daného kolene. Přesto, pokud se podíváte na jakýkoli sport zjistíte, že abdukce kolene je zcela normální. Jedná se o nadměrnou/nekontrolovanou abdukci kolene, co způsobuje zranění. Jinak řečeno, náš trénink a rehabilitační programu musí umožnit tento pohyb ve frontální rovině, ale zároveň musí učit/trénovat schopnost kontrolovat množství abdukce v koleni.

Položte své pacienty/klienty na stůl a pokuste se vytvořit abdukci kolene. Ano, je to nemožné! Ve skutečnosti velká řada učebnic ani nepopisuje pohyb kolene ve frontální rovině. Ovšem, jakmile se váš klient/pacient zvedne ze stolu a položí nohy na zem, stane se abdukce kolene realitou jeho funkčního pohybu. Proto jediný způsob, jakým můžeme trénovat koleno je integrovat ho s chodidlem, kyčlí a zbytkem těla.

Biomechanika dolních končetin podporuje potřebu integrace ještě důrazněji. Dr. Gary Gray by řekl, že: „Není to tím, že by koleno bylo ovlivněno kyčlí a chodidlem, ale spíš tím, že kyčel a chodidlo jsou součásti kolene.“ Stehenní kost je součástí obou kloubů a proto jakýkoli pohyb kyčle automaticky ovlivní koleno. Lidé, kteří prodělali amputaci dolní končetiny nad kolenem, kontrolují umělé koleno na své protéze právě pomocí pohybu kyčle. Ten samý biomechanický vztah je pak přítomný ve všech naši váhu podporujících funkcích. Trénink kolene pro prevenci zranění tak musí klást důraz na kyčel integrovanou s kolenem a chodidlem.

Pohyb kotníku a subtalárního kloubu, zatímco je chodidlo na zemi, vytváří reakci v koleni. Dorziflexe a plantární flexe kotníku stimulují koleno a kyčel v rámci sagitální roviny. Pohyb subtalárního kloubu aktivuje Řetězovou reakci celé spodní končetiny ve frontální a transverzální rovině. Bez integrovaného pohybu pro přenášení váhy by koleno nikdy nevědělo, co k němu zespodu nebo zvrchu přichází. Koleno nemůže být připravené na funkci, aniž by zažilo integrované pohyby během rehabilitace nebo tréninku.

Ovšem trénink skutečné funkce vyžaduje metodu/strategii, která nám umožní soustředit se na konkrétní kloub z dané skupiny. Dr. Gary Gray proto vytvořil strategii Integrované izolace. Důraz na konkrétní kloub vytváříme, zatímco je stále integrovaný se zbytkem těla během funkčního pohybu. Pohyby proto upravujeme, abychom omezili vliv ostatních částí 'řetězu' za účelem vytvoření větší zátěže na cílový kloub. Nejedná se o izolaci, ale o integrovanou izolaci.

FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze. V roce 2019 plánujeme další.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps 
replicas omega

Naše těla se nehýbou pomocí izolovaných oblastí, ale jako integrovaný celek. Tato pravda by měla určovat nejlepší způsob, jakým můžeme tělo nejen léčit, ale i trénovat, pokud chceme skutečně pomoci našim pacientům a klientům!
 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila
4. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-hmota-a-hybnost
5. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-pohyb
6. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-reakce
7. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-proprioreceptory
8. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-svaly

 

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray.
Publikováno: 4. 9. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/2012/functional-movement-spectrum-series-joints
Přeložil: Roman Kladivo.