Spektrum Funkčního Pohybu: Hmota a Hybnost

13.11.2018

Maverick začal tím, že řekl: "Cítím potřebu." Načež Maverick a Goose společně vykřikli, "Potřebu rychlosti!"

Předchozí odstavec je citací z klasiky. Domníváme se, že většina našich čtenářů automaticky pozná, že se odkazujeme na Top Gun, legendární film natočený v roce 1986. Ačkoli se to některým z nás může zdát jako strašně dávno, samotné citáty z tohoto filmu nikdy nezestárnou.

'Touha po rychlosti' je velmi potřebný princip lidského pohybu stejně jako popis toho, co dělá pohyb funkčním. To dramatickým způsobem ovlivňuje a zlepšuje způsob, jakým na pohyb nahlížíme a jakým ho dále aplikujeme - obzvláště když dojde na prevenci, výkon a rehabilitaci.

V tomto článku se ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu. Konkrétně se podíváme na hmotu a setrvačnost, které jsou součástí principů/pravd spadajících pod Fyziku. V úvodu k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popisy hmotnosti a hybnost: Využívány (Funkční) vs. Opomíjené (nefunkční).

Hmota je fyzikální vlastnost všech objektů včetně lidského těla. Všichni jsme už určitě slyšeli o těžišti. Jedná se o ten bod na těle nebo kteréhokoli z jeho samostatných segmentů, kolem kterého je jeho hmota rovnoměrně rozložená.

Hmota vytváří setrvačnost, kterou můžeme definovat jako vzdorování jakékoli změně. Čím větší hmotnost, tím větší setrvačnost. Na jednu stranu pokud je objekt nehybný, udává setrvačnost jeho neochotu uvést se do pohybu, na druhou stranu pokud se již objekt hýbe, mění se setrvačnost v odpor vůči snaze jej zastavit.

Hmota, která se pohybuje lineárně, vytváří Setrvačnost, zatímco hmota, která se pohybuje rotačním způsobem, vytváří moment hybnosti. V obou případech se rychlost pohybu spojuje s hmotou tělesa a vytváří Hybnost. Pro danou hmotnost platí, že čím vyšší je rychlost, tím vyšší je i hybnost. Pro stejnou rychlost pohybu platí, že čím vyšší je hmotnost objektu, tím vyšší je jeho hybnost. Pro potřeby tohoto článku budeme pojem hybnost používat jak ve smyslu lineárního tak úhlového pohybu.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Praktická otázka: "Co má hmota a hybnost co dočinění s funkčním tréninkem a rehabilitací?" V článku, jehož autorem je Turvey (1) najdete shrnutí od legendárního ruského fyziologa Nikolaie Bernsteina: "…setrvačnost, reakční síly a začáteční postura ve spojení s aktivní silou je to co vytváří pohyb." Jinými slovy - síla produkovaná vnitřními svaly musí být spojena s fyzikálními silami prostředí k úspěšnému vykonání jakéhokoli pohybu. Tělo využije síly prostředí, přičemž v mnoha aktivitách taktéž platí, že čím rychleji určitého pohybu dosáhneme, tím efektivnější je. Jednoduše řečeno, čím rychlejší pohyb, tím vyšší je jeho hybnost. Jak se tělo naučí pracovat s fyzikálními silami včetně hybnosti, začne se hýbat mnohem efektivněji. Efektivnější a úspornější pohyb by přitom měl být cílem všech pohybových programů. Jinak řečeno - tyto programy musí své absolventy 'učit' jak využívat Hybnost.

V Gray Institute rádi říkáme, že v průběhu chůze kvadriceps ve skutečnosti nevytváří extenzi kolene. Toto prohlášení často vede k velmi bouřlivé reakci ze strany pohybového průmyslu. Co si ovšem málokdo uvědomuje je fakt, že toto prohlášení se vztahuje k momentu, kdy koleno přešlo do flexe, aby absorbovalo energii vytvořenou gravitací a reakční silou země. Jakmile tělo přejde nad stojnou nohu projde koleno extenzí. Kvadriceps je přitom aktivní při zpomalování flexe kolene, ovšem elektromyografická studie prokázala, že jeho aktivita velmi rychle mizí, jakmile koleno začne přecházet do extenze. Jak může koleno projít extenzí, pokud nedochází ke kontrakci kvadricepsu?

To je právě situace, kdy se dostáváme ke hmotě těla a dopředu působící hybnosti, která vznikla její kombinací s rychlostí chůze. Hybnost našeho těžiště totiž tlačí trup a stehenní kost stojné nohy dopředu přes chodidlo. Spodní část nohy se také pohybuje směrem dopředu, ovšem svaly lýtka tento pohyb výrazně zpomalují. Protože se stehenní kost hýbe dopředu mnohem rychleji než spodní část nohy, dochází k extenzi kolene. Tělo, které chápe vlastní hybnost propne koleno, aniž by se muselo uchylovat ke zbytečné kontrakci kvadricepsu. Povídejte mi něco o kombinaci efektivity a úspornosti.

Ovšem pokud naši pacienti/klienti (z důvodu neaktivity, zranění, slabosti nebo slabé rovnováhy) postrádají běžnou rychlost chůze, postrádají i hybnost potřebnou k normální funkci tohoto pohybového vzoru. Kvůli tomu potřebují abnormální aktivaci kvadricepsu, což zvyšuje spotřebu energie při chůzi.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Takže, co byste si měli zapamatovat z tohoto článku? Aby byly opravdu funkční, musí vaše programy trénovat tělo tak, aby umělo snižovat hybnost a využít tak získanou energii k vytvoření pohybu. Pokud chceme, aby byl náš trénink a rehabilitace skutečně funkční, musíme se naučit pracovat s hmotou a hybností tím, že zvýšíme rychlost a přidáme zátěž. Pokud budeme zanedbávat tyto oblasti, tak těla našich pacientů/klientů nebudou cítit potřebu rychlosti a nebudou ani schopna ji kontrolovat.

[Poznámka #1: Funkce všech svalů je závislá na kontextu a úkolu. Způsob, jakým učebnice popisují svalovou funkci je způsob, jakým fungují v jedné dimenzi na vyšetřovacím stole. Prosím, pokud máte zájem podívejte se na kanál Funkční Svalová Funkce (1 z 21 digitálních zdrojů, které nadále usnadní vaše učení, porozumění a aplikaci Aplikované Funkční vědy) v rámci předplacené platformy Gray Institute. Pro více informací klikněte prosím na tento odkaz: https://www.grayinstitute.com/free-trial]

[Poznámka #2: Pokud má být pohyb a jeho analýza/hodnocení skutečně funkční, musí být hmota a hybnost skutečně zahrnuty a naplno využívány jednotlivými programy. To odlišuje 3DMAPS (3D Pohybovou Analýzu a Tréninkový Systém), od ostatních 'funčních' analýz/hodnocení. Jasně tento rozdíl demonstrujeme v ohnisku Mobility a Stability v rámci 4DMAPS. Zjistěte více informací a získejte certifikaci kliknutím na tento odkaz: https://www.grayinstitute.com/courses/maps]

(1) Turvey, MT. Coordination. American Psychologist, 1990, 45: 938-953.
 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
3. ČÁST seriálu: http://movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-gravitace-reakcni-sila

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 15. 5. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1881/functional-movement-spectrum-series-mass-momentum
Přeložil: Roman Kladivo