Spektrum Funkčního Pohybu: Gravitace a Reakční Síla Země

06.11.2018

Prosím, udělejte nám laskavost a postavte se. Z této vzpřímené pozice pak vyskočte směrem nahoru. A abych nezapomněl, k vašemu úkolu máme pár pravidel: nesmíte snížit (nebo se třeba jen naklonit dopředu) horizontální úroveň jakékoli části vašeho těla. Tak, jděte na to a skočte!

Proč jste nevyskočili? Protože jste nemohli zatížit žádnou část svého těla s cílem explodovat směrem nahoru. Jiný způsob, jak to říct je, že jste nemohli použít gravitaci k tomu, abyste překonali gravitaci.

Zamyslete se nad tím, kolika různým pohybů těla předchází nabití s pomocí našeho nejlepšího přítele, gravitace a jejího nejlepšího přítele, Reakční Síly Země (GRF). Dorsiflexe kotníku, flexe kolene, flexe kyčlí, flexe hrudní páteře, to všechno jsou pohyby, které našemu tělu darovala (bezplatně) gravitace a GRF v rámci pohybů v sagitální rovině. A pokud vám to nestačí, mám tu ještě subtalární everzi, abdukci kolene, abdukci kyčle a laterální flexi hrudní páteře, jakožto pohyby darované (opět bezplatně) našim tělům od gravitace a GRF, tentokrát ve frontální rovině.

Naše hamstringy se účastní jednoho takového pohybu, flexe kolen. Můžete teď namítat, že v učebnicích píší, že hamstringy jsou flexory kolene. Ovšem v případě skoku hamstringy ve skutečnosti zpomalují flexi kolene a fungují tak spíše jako extenzory. Jinými slovy svalová funkce (která reaguje na pohyb kloubů) je závislá na kontextu a je mnohem dynamičtější, než jak nám to tvrdí učebnice (vycházející z tradičních testů v jedné rovině pohybu na vyšetřovacím stole).

Vzhledem k předchozímu odstavci dává smysl prohlášení, že pohyb – funkční pohyb – je taktéž závislý na kontextu. Jedním z principů, který nám tento kontext poskytuje, je gravitace a GRF. Přesněji jsou to tyto principy, co nás může jakožto pohybové experty donutit přehodnotit způsob, jakým pracujeme s našimi klienty a pacienty v rovině hodnocení, prevence, výkonu a rehabilitace.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Otázka, kterou byste si měli v této situaci položit, je celkem jednoduchá: „Používám gravitaci a GRF autenticky k maximalizaci funkce/efektivity úkolu nebo jen matu tělo?"

V tomto příspěvku se ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu. Konkrétně se podíváme na Gravitaci a Reakční Sílu Země, které jsou zahrnuty jako principy/pravdy v rámci Fyziky v 'Úvodu' do Seriálu Spektrum Funkčního Pohybu. V 'Úvodu' k tomuto seriálu Spektrum Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popis pro Gravitaci a Reakční Sílu Země: Využití (funkční) vs. Zmatení (nefunkční).

Přijmout přítomnost gravitace na zemi je snadné, ovšem povšimnout si, jak zásadní je pro náš funkční pohyb, je už těžší. Gravitace je síla, která přitahuje všechny věci směrem k centru planety a to včetně nás lidských bytostí. Když se akcelerace našeho těžiště střetne se stejně velkou a opačně působící silou v podobě reakční síly generované povrchem země, dojde k neodvratitelné Řetězové reakci. Reakční Síla Země (GRF) je základem pro náš normální pohyb. Pohyb kloubů vytvořený Gravitací a GRF je něco, co dostáváme 'zdarma'. Tyto pohyby natahují a nabíjejí naše svaly. Tělo musí přidat aktivní svalovou sílu k tomu a spojit ji s těmito silami, které dostává zdarma k tomu, aby efektivně a účinně dosáhlo potřebného úkolu nebo aktivity.

Neexistuje lepší reprezentace této pohybové 'pravdy' (a kritérium v rámci Spektra Funkčního Pohybu), než sledování videa s astronautem, který kráčí po měsíci. Nejenže dokáží urazit velkou vzdálenost jediným skokem díky snížené gravitaci v prostředí, ve kterém se pohybují, ale také jejich pohybový vzor kroku dozná značné změny oproti způsobu, jakým chodí tady na zemi. Snížená Gravitace a GRF totiž zpočátku vytvoří zmatečnou situaci, která vyžaduje přizpůsobení. Když astronauti mluví o chůzi po měsíci, mluví o vědomých změnách, které museli při své vycházce udělat, aby mohlo jejich tělo využít tyto modifikované síly, které jim měsíc poskytoval zdarma.

Další podobný příklad je situace, kdy cvik/pohyb vykonáváme ve vodním prostředí. Zátěž, kterou na nás vyvíjí gravitace, je v takovém případě snížena, což může být v mnoha případech prospěšné díky snížení bolesti pohybu, zatímco odpor vody posiluje svaly. Ovšem, pohybový specialista si musí uvědomit, že chůze v bazénu bez normální gravitace a GRF není totéž jako chůze na pevné zemi. Výzkum prokázal, že vzory svalové aktivity jsou vlivem různé GRF značně rozdílné při chůzi v bazénu a na suché zemi. Trénink ve vodě poskytuje rozdílné propriorecetivní vjemy, které vedou k odlišné svalové reakci. Příliš mnoho tréninku ve vodě může vytvořit vzor svalové aktivace, který je zmatený a bude akorát zvyšovat obtížnost, se kterou se dotyčný jedinec bude schopen hýbat při normální Gravitaci a při normálním působení GRF.

Tyto dva příklady dokazují, že normální gravitační síla odpovídající GRF jsou nezbytné pro pohyb, který lidské tělo na zemi vytváří. Mělo by nám to také říct, že umístění našich klientů do vzpřímené pozice, která následně vytvoří odpovídající reakční sílu, je nezbytný rys funkčního hodnocení, stejně jako funkčního tréninku/léčby. Pokud se funkční aktivita, kterou náš klient/pacient provozuje, odehrává s tělem ve vzpřímené pozici, tak musí pohybový expert vytvořit program pro trénink, rehabilitaci a prevenci zranění, ve kterém bude primárně dominovat vzpřímené držení těla, které povede k normální Řetězové reakci.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

V rámci Spektra Funkčního Pohybu je kritérium Gravitace a GRF zařazené na funkční straně, pokud je používáme. Výše uvedené odstavce se soustředí na to, jak tyto síly používáme k vytvoření Řetězové reakce kloubních pohybů. Kromě toho, že vytváří pohyb, který následně aktivuje svaly, má síla vytvořená Gravitací další extrémně důležitou úlohu v našem normálním pohybu. Síla vytvořené Gravitací generuje rotační síly neboli kroutivou sílu. Svaly, které se aktivují, aby proti této síle bojovaly, se tak stanou 'senzory'. Studium této schopnosti leží v oblasti haptického vnímání. Motorická reakce svalů je 'vycítěna' a převedena na 'svalovou percepci'. Tato schopnost vnímat kroutivou sílu vytvářenou gravitací byla původně zdokumentována u držení objektů v situaci, kdy měl testovaný zastíněný pohled na ně. Stejná schopnost pak byla zdokumentována u dolních končetin a trupu. Tělo je prostřednictvím svých svalů schopné vycítit autentickou kroutivou sílu vytvořenou gravitací a použít tyto informace k přichystání správné kombinace svalových kontrakcí k úspěšnému provedení potřebného pohybu.
 

1 Barela A. and Duarte M. Biomechanical characteristics of elderly individuals walking on land and in water. J. Electromyography and Kinesiology, 2008, 18: 446-454.
2 Hajnal A, et al. Haptic selective attention by foot and by hand. Neuroscience Letters, 2007, 419: 5-9.

 

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod
2. ČÁST seriálu:
 http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi
 

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 24. 4. 2018.
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1834/functional-movement-spectrum-series-gravity-ground-reaction-force
Přeložil: Roman Kladivo replicas cartier