Síla chodidla a tuhost klenby ve vztahu k minimalistické obuvi

19.06.2018

Začátkem tohoto týdne se se mnou jeden z mých master instruktorů podělil o zajímavý článek, který se zabýval vztahem mezi silou a tuhostí chodidla u lidí, kteří dlouhodobě nosí minimalistickou obuv.

Ti z vás, kteří studují bosý pohyb a mechaniku nohy, mohou považovat vztah mezi minimalistickou obuví a silnějšími chodidly za samozřejmý, ovšem já bych se chtěla do tohoto článku ponořit trošku hlouběji pro ty čtenáře, kteří se natolik nevyznají v příslušné terminologii.

Síla a tuhost chodidla má vztah k používané obuvi, porovnání populací používajících minimalistickou a konvenční obuv – Únor 2018.

franck muller replica watches


 

Koncept #1 – Tuhost chodidla je pozitivní vlastnost

Chtěla bych začít vyjasněním toho, že pokaždé když čtete o tuhosti chodidla nebo nohy ve vztahu k běhání bos nebo v minimalistické obuvi, jedná se o DOBROU věc! Termín tuhost zde není používaný ve smyslu rigidní nebo neflexibilní, ani nemá spojitost s tím, jak říkáme „Ráno jsem se probudil celý ztuhlý“.

Během dynamického pohybu představuje tuhost ve skutečnosti fasciální reakci, která slouží k efektivnímu zvládání sil při nárazu. V tomto případě je třeba tuhost chápat jako krátkodobou rigiditu sloužící ke zvýšení stability. Této stability dosahujeme pomocí integrovaných izometrických kontrakcí, které ovlivňují okolní fasciální tkáně a tlak ve svalovém prostoru.

Ve výše zmiňovaném článku Holowka et. al. zjistili, že lidé, kteří dlouhodobě nosí minimalistickou obuv mají vyšší tuhost klenby v momentě kontaktu nohy se zemí. To můžeme interpretovat tak,replika óra webáruház že v případě minimalistické obuvi jsou vnitřní svaly nohy schopny lépe reagovat a adaptovat se, což pomáhá se stabilizací nohy a absorbováním síly při nárazu.

Tento objev jasně dokládá, že tradiční obuv může vaše chodidla oslabit a snížit jejich reakční schopnost na dopadové síly až do bodu, kdy se naše schopnost absorbovat tyto síly stane závislou na obuvi.


Koncept #2 – Minimalistická obuv zvyšuje velikost vnitřních svalů

Opakované namáhání jakéhokoli svalu povede k hypertrofii daného svalu, což platí i pro vnitřní svaly chodidla. Pokud je chronické používání minimalistické obuvi spojené se zvýšenou tuhostí nohy, znamená to, že tyto nohy zapojují a posilují své vnitřní svaly s každým krokem, který uděláme.

Ve výše zmíněné studii Holowka et. al. demonstrují, že u lidí, kteří dlouhodobě používají minimalistickou obuv byl zpozorovaný dvoumilimetrový nárůst v průměru jejich abduktor hallucis. Teď, nárůst 2 mm se nemusí zdát jako moc, ovšem v případě malých svalů chodidla jsou dva milimetry považované za statisticky významnou změnu.

Pokud nejste obeznámení s abduktor hallucis, tak se jedná o vnitřní sval nohy, který je zodpovědný za kontrolu vnější podélné klenby. Začíná na plantárním mediálním calcaneu a upíná se na mediální aspekt prvního článku palce u nohy. Abductor hallucis probíhá pod naviculární kostí, pro kterou vytváří oporu.

Na obrázku napravo můžete vidět, že navikulární kost tvoří nejvyšší bod vnitřní podélné klenby. Posílení abduktoru hallucis a schopnost kontrolovat, jak moc tato kost poklesne v průběhu dynamického pohybu je ve své podstatě základ pro schopnost kontrolovat podélnou klenbu.

Dlouhodobé používání minimalistické obuvi a posilování abduktor hallucis se ukázalo jako efektivní způsob vybudování kontroly nad chodidlem a odolávání stresu, který vyvolávají ploché nohy a nadměrná pronace.


Koncept #3 – Pro každý objev existují výjimky

Jako Funkční podiatrista musím tento článek ukončit tím, že objevy prezentované ve studii Holowka et. al. jsou velmi vzrušující a jednoznačně podporují používání minimalistické obuvi. Ovšem je třeba také říct, že pro každý objev existují výjimky.

Když se podíváme na objevy této studie a začneme je používat jako základ pro doporučení vhodné obuvi pro naše klienty a pacienty,replika óra musíme si zároveň uvědomit, že existuje pár pacientů, pro které minimalistická obuv není vhodná.

Mezi ně můžeme řadit například osoby s:
* Akcesorní navikulární kostí.
* Tendonitidou posteriorní tibiální šlachy nebo PTTD nebo přetrženou posteriorní tibiální šlachou.
* Hypermobilitou první nártní kosti.
* Flexibilní plochou nohou se symptomatickým zánětem posteriorní tibiální šlachy, zánět plantární vascie, STS.
* Rigidní plochá noha s artritidou v oblasti středu chodidla nebo jeho zadní části.

Všechna chodidla by měla být zhodnocena kvalifikovaným profesionálem před přechodem na minimalistickou obuv a všechny přechody na minimalistickou obuv by měly být spojeny s posilovacím programem pro chodidla jako je EBFA nebo program vytvořený v rámci našeho Barefoot Training Specialist týmu.
 

Pokud se chcete dozvědět víc o síle bosonohé vědy, navštivte prosím http://www.barefootstrong.com nebo http://www.dremilysplichal.com

NEBO se přihlašte na:

BAREFOOT REHA SPECIALIST Level I (školení): http://www.tptherapy.cz/skoleni-barefoot-rehab

 

AUTOR: Dr. Emily Splichal, zakladatelka EBFA Global a Naboso Technology.

ZDROJ: https://barefootstrongblog.com/2018/06/06/foot-strength-arch-stiffness-in-relation-to-minimal-footwear/

Přeložil: Roman Kladivo