Screening je umění

18.12.2017

Screening musí být prováděn bez jakéhokoli plánu. Nesnažíme se změnit pohled lidí na cvičení a činnosti. Nesnažíme se změnit způsob, jakým lidé hodnotí lékařské zákroky. Jen se snažíme ptát: “Jak se pohybujete? Dokážete to při větším počtu možností udělat sami lépe? Potřebujete pomoc při interpretaci možností? V čem tkví vaše problémy?”

Vytvářením screenů vás ve skutečnosti chráníme před dalšími prožitky, které by mohly způsobit kruté následky na něco, co by mohlo být oportunistickým selháním. Pokud ve screenu selžete, je to stále selhání, ale o nic jste nepřišli. Získali jste příležitost dozvědět se, proč jste selhali, co to znamená a jak to můžete změnit. Screen po vás musí vyžadovat velmi jednoduchý pohyb. Pohyby zvolené pro Functional Movement Screen se jeví jako příliš zjednodušené a pro profesionály téměř elementární. Vypadají jako něco, co by mělo zvládnout každé dítě.

Tyto předpoklady jsou velmi blízko pravdě. tag heuer replica watches

Na druhou stranu platí, že tyto pohyby se mohou zdát nepřiměřené a příliš ambiciózní pro zdravotnického pracovníka, který pracuje s dospělými v pokročilém věku. Proč? Protože víme, že ve srovnání s mladšími verzemi sebe samých nebudou jejich výsledky tak dobré. I stárnoucí oči však stále nutíme číst oční grafy. Je nám jasné, že jim to často nepůjde tak dobře, ale neznáme závažnost úpadku nebo tempa změny vůči životnosti.

Špatné skóre na očním grafu nikomu neublíží a může dokonce předcházet problémům. Špatné skóre ve FMS stejně tak nikomu neublíží a může nabídnout ujasnění, směr a logické rozhodnutí pro další pohybově založené testování.

Pohybová učební platforma, která nás doprovází do dospělosti, je reprezentována jednoduchými pohyby, které mají všechny děti společné. Pokud se podíváte na vývojovou posloupnost růstu, děti procházejí předvídatelnými fázemi: lezení, plank, klečení, most, chůze a běh. Navíc vytváří pohyby jako skákání, nošení a šplhání. Dělají to bez návodu nebo instruktážního videa. Dělají to bez učitele nebo trenéra. Dělají to velmi konzistentním a předvídatelným způsobem. Nepředvídatelným faktorem je úpadek těchto schopností v průběhu života.

Život běží kupředu a s postupem času se vyvíjí určité preference. Prostředí se mění a my všichni cestujeme trochu jinou pohybovou cestou na základě lidí kolem nás, kolísání prostředí a našeho vlastního nutkání překonávat výzvy (nebo našeho vlastního nutkání výzvy nepřekonávat kvůli strachu z rizika nebo ze selhání).

Pokud bychom měli položit nejjednodušší upřímnou otázku, zeptali bychom se: “Máte v současnosti učební pohybové dráhy, které jste měli na začátku této cesty?”

Pokud vaše odpověď zní “Ne,” rád bych věděl, které postrádáte. Ukázaly by nám oblasti, ke kterým je třeba se vrátit a které vám pomůžou získat zpět učební platformy předtím, než bych vás vůbec měl začít něco učit. Myslete na velkou, velkou chybu při cvičení - myslíme si, že cvičení je každého třeba naučit. Pokud to však někdo dokáže sám, není třeba ho nic učit. Pokud to nedokáže, musíme se zeptat sami sebe, jestli je to proto, že ho to nikdo nenaučil nebo proto, že se to naučit nedokáže? Jestli kolem sebe neměl učební prostředí nebo není schopen učení bez něčí pomoci a zpětné vazby.

Movement screen je určen k rozlišení těch, kterým by se jednoduše hodila lepší výuka - těch, kteří přijali chybné návyky a špatné cvičební programování - od ostatních a kteří se, i když je program dobrý, nedokáží učit takovým tempem, jako lidé kolem nich. Jejich současný stav učení neposkytuje čistou, jasnou a akceptovatelnou zpětnou vazbu.

Pojďme na to jednoduše a vytvořme smyčku upřímné zpětné vazby. Než se budeme zabývat otázkami lidského výkonu a lidské pracovní kapacity - lidských dovedností v konkrétním prostředí - měli bychom mít k dispozici nástroj pro měření krajních případů v učebním procesu. Pokud nedokážete dokončit základní pohybový vzorec, nejsem si jistý, jestli potřebujete konkrétní cvičení, vybavení nebo dokonce nový program, protože můžete mít učební dysfunkci. Musíme zjistit, zda učební dysfunkce bude dlouhodobá nebo krátkodobá.

Movement screening odděluje ty, kteří mají dostatek pohybových schopností od těch, kteří stagnují a pravděpodobně se bez vnějšího zásahu o moc dále nedostanou. Vidíme lidi, kteří dosáhli ustálené úrovně v rámci svého zdravotního postupu, ve své schopnosti hubnout a schopnosti fungovat v jiných prostředích. Prostě narazili do zdi a nemohou se dále měnit. V některých případech příliš nepomůže ani vnější zásah.

Na poli pohybu - našem poli - bychom to podle mě mohli zvládat lépe.

Lidský mozek je dokonalým vzdělávacím systémem. Hodně z toho, co děláme v rámci počítačového inženýrství, je založeno na brilantnosti nervové sítě v lidském mozku. Jediná věc, která to může podělat, je špatný vstup - mozek nemá s čím pracovat. V počítačové terminologii je to “odpad dovnitř, odpad ven.” Ale dokud tento vstup dokáže vytvářet konzistentní a prospěšné vzorce, mozek se z těchto vzorců může učit a úspěšně se adaptovat na nová prostředí.

První ukázkou lidského učení je pohyb. Měli bychom ho lépe zkoumat.

… A když říkám lépe, myslím jednoduše a upřímně.

Pohybujte se dostatečně dobře, abyste dokázali přiměřeně reagovat.

Pohybujte se dostatečně často, abyste se dokázali přizpůsobovat.

Gray Cook
30. června, 2015 FMS Screening