Stojná kyčel při chůzi: Transverzální rovina

09.10.2018

Jak pokračuje cyklus kroku, vykračující noha se stává nohou stojnou. Ovšem možná bychom měli také zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy u vykračující nohy dochází k REÁLNÉMU pohybu kostí a RELATIVNÍMU pohybu kloubu. Vzhledem k tomu, že předchozí článek používal pravou nohu jako vykračující, soustředíme se v tomto článku na levou nohu co by nohu stojnou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde v kyčli levé stojné nohy ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubu - extenzi, abdukci a (překvapivě) vnitřní rotaci. Vědět, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubu je důležité, protože jak odraz stojné nohy, tak zatížení vykračující nohy bude ovlivněno případnou dysfunkcí kyčle nohy stojné.

Během kroku jsou RELATIVNÍ pohyby kyčelních kloubů vykračující a stojné nohy k sobě navzájem opačné ve frontální a sagitální rovině. V sagitální rovině kyčel vykračující nohy zatíží posterior laterální svaly kyčle, zatímco extenze kyčle stojné nohy zatíží anterior mediální svaly kyčle. Podobně ve frontální rovině addukce kyčle vykračující nohy zatíží posterior laterální svaly kyčle, zatímco abdukce kyčle stojné nohy zatíží anterior mediální svaly kyčle. Ovšem tyto „opačné“ RELATIVNÍ pohyby kyčlí nejsou součástí Biomechaniky Řetězové Reakce kroku v transverzální rovině.

Pro mnoho funkčních aktivit je transverzální rovina „výkonnostní“ rovina, zatímco posterior laterální svaly pánve (záda, hýždě) jsou zdrojem výkonu. Během kroku je podstatou Biomechaniky Řetězové Reakce fakt, že obě kyčle zatíží posterior laterální svaly kyčle pomocí RELATIVNÍ vnitřní rotace kloubu. REÁLNÝ pohyb kosti, který vytváří tuto RELATIVNÍ vnitřní rotaci, je pro obě kyčle velmi rozdílný. Když pravá vykračující noha dopadne na zem, Řetězová reakce (kterou jsme si popsali v minulém příspěvku) vyvolá vnitřní rotaci pravé kosti stehenní v transverzální rovině. Pánev následně rotuje ve stejném směru (doleva) jako pravá kost stehenní, ale kost se pohybuje rychleji. Obě kosti se pohybují ve stejném směru, ovšem stehenní kost se hýbe rychleji, což vytváří RELATIVNÍ pohyb kyčle v podobě vnitřní rotace. V ten samý moment, REÁLNÝ pohyb stehenní kosti stojné/levé nohy je externí rotace. Dalo by se očekávat, že RELATIVNÍ pohyb kloubu bude externí rotace, ale protože pánev rotuje ve stejném směru rychleji než levá stehenní kost, RELATIVNÍ pohyb kloubu je vnitřní rotace! Posterior laterální svaly obou kyčlí jsou pak zatížené v transverzální rovině.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Porozumění tomu, jak RELATIVNÍ vnitřní rotace u vykračující nohy vzniká v porovnání se stojnou nohou, podtrhuje limitace klasické vyšetření rotace kyčle na vyšetřovacím stole. Schopnost napodobit REÁLNÝ pohyb kostí pánve a obou stehenních kostí současně tak, jako k němu dochází u kroku, je důležitým nástrojem pro hodnocení pohybu. Tento REÁLNÝ pohyb kostí v transverzální rovině můžeme napodobit například výpadem, který používáme v 3DMAPS.

Když zůstaneme u našeho příkladu pravá/vykračující a levá/stojná noha, Rotační výpad pravou nohou na opačnou stranu z 3DMAPS vyvolá vnitřní rotaci pravé stehenní kosti doleva, která bude rychlejší než levá rotace pánve, čímž vytvoří RELATIVNÍ vnitřní rotaci v pravé kyčli. Zároveň levá rotace pánve bude rychlejší než externí (levá) rotace stehenní kosti stojné nohy, což vytvoří vnitřní rotaci v levé kyčli.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Význam schopnosti napodobit autentický REÁLNÝ pohyb kostí, jak pro vykračující tak pro stojnou nohu, nemůže být nijak zveličen. Skutečná síla 3DMAPS je ukrytá ve schopnosti zhodnotit Mobilitu a Stabilitu v rámci pohybu, který odpovídá aktivitám, které náš klient skutečně používá ve svém sportovním a každodenním životě.
 

Autor: Gray Institute
8.5. 2018
ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1875/relative-from-real-trail-hip-in-gait-transverse-plane
Přeložil: Roman Kladivo