Představení Fundamental Capacity Screen

11.12.2019

Pokud byste chtěli vyjádřit ideální progresi lidského pohybu pomocí jednoduchého diagramu, pravděpodobně by velmi připomínal pyramidu. V tomto případě pyramidu tvořenou třemi obdélníkovými bloky zmenšující se velikosti s každým obdélníkem stavícím na tom předchozím.

První blok představuje základní platformu nebo také základy. Reprezentuje schopnost hýbat se skrze fundamentální pohybové vzory - tedy pohybovou kompetenci.

Druhý pilíř reprezentuje výkon. Jakmile vytvoříte základní pohybové schopnosti, musíte se podívat na to, jak efektivní jste v těchto pohybech, jakou máte pohybovou kapacitu.

Vrchol pyramidy pak představují sportovně specifické dovednosti. Tento pilíř sestává z baterie testů, které hodnotí schopnosti sportovce vykonávat danou aktivitu, hrát specifický sport nebo specifickou sportovní pozici v rámci daného sportu (pohybové dovednosti). Dívá se na soutěžní statistiky a všechny specifické testy relevantní pro daný sport.

Hodnocení pohybové kompetence (spodní pilíř) je pokryto v rámci FMS. Hodnocení sportovně specifických pohybových vzorů (horní pilíř) je pokryto sportovně specifickými testy nebo konkrétně zaměřenými screeningy (jako je například TPI pro golf). Takže - jak měříme sportovní výkon (druhý pilíř)?

Vstupte do světa Fundamental Capacity Screen (FCS)

FCS vytváří přechod mezi pohybovou kompetencí (FMS) a rozvojem sportovně specifických dovedností (specializovaný trénink), který umožňuje identifikovat problémy s pohybovými vzory, problémy s kapacitou a pohybovými dovednostmi, stejně jako vytvořit individuální řešení skrze zaměřené úpravy tréninkového programu.

Výkon a fitness jsou obvykle považovány za výsledek tréninku nebo procvičování. Ovšem během našeho soustavného studia pohybu začalo být očividné, že existují určité základní způsoby, jakými dokážeme vyjádřit naši energii.

Dlouho předtím než se naučíme a získáme sportovně specifické dovednosti, vyjadřujeme energii fundamentálními způsoby, které jsou součástí naší biologické potřeby se hýbat a prozkoumávat naše prostředí.

Tato energie by měla být měřena a my jsme vyvinuli FCS právě za tímto účelem. FCS se skládá ze čtyř základních screenů, které hodnotí následující:


Kontrola pohybu
Sportovec provede screening motorické kontroly založený na výzkumu z Y Balance Testu.

Posturální kontrola
Sportovec nese zátěž za účelem zhodnocení jeho schopnosti kontrolovat držení svého těla pod zátěží.

Explozivní kontrola
Sportovec provede screening skoku (s a bez použití paží) jako biomarker kapacity výkonu.

Kontrola dopadu
Sportovec provede screening přeskoku ke zhodnocení schopnosti použít uloženou kinetickou energii.

Informace, které dohromady tvoří FCS screen poskytují koučům obrázek o fyzických zdrojích jejich sportovců a jejich potenciálu pro maximální adaptaci na daný sport.

Například při skoku do dálky můžeme zhodnotit schopnost sportovce využít dobře koordinovaný propojený pohyb neboli kinetické řetězení. Během skoku dalekého jedinec zatíží tělo v přikrčené pozici, švihne pažemi, lehce propne trup a nakonec exploduje skrze nohy v dobře načasovaném, dobře koordinovaném úsilí za účelem dosažení optimální efektivity pohybu. Jedinec, který získá vyšší skóre relativně ke svým vrstevníkům, má nadprůměrný potenciál k naučení se jiných pohybů zahrnujících kinetické řetězení a produkci výbušné síly - pokud k tomu bude mít dostatek času, procvičování a analýzy. To nám neřekne, jak dobrý basketbalista daný hráč je, ale dá nám to obrázek o tom, jestli má nebo nemá požadované fyzické nástroje jeho basketbalových vrstevníků.

Hodnota FCS je ukrytá v tom, že měří dále již nedělitelné fyzické kvality, které nejsou specifické pro žádný sport nebo aktivitu a objevují se již ve velmi raném věku. Pomocí mapování těchto kvalit se můžeme zaměřit na případné problémy předtím než začneme optimalizovat rozvoj konkrétních dovedností.

Za pomoci dat od konkrétních jednotlivců můžeme získat obrázek pohybových kvalit konkrétních skupin, sportů a zaměstnání. Odpovídá váš graf minimálním požadovaným zdrojům skupiny, ke které chcete patřit? Máte dostatečnou základnu čistých fyzických schopností pro cílové dovednosti? Je pro vás výhodnější sportovně specifický nebo obecný trénink?

FCS reprezentuje charakteristiky, které všichni sportovci potřebují. Výbušnou sílu, rychlost, elasticitu a posturální kontrolu. Toto jsou čisté, základní fyzické zdroje, ze kterých jedinec čerpá při sportovním výkonu. Zhodnocením fyzických zdrojů sportovce můžeme získat lepší obrázek o tom, jaký program vytvořit, aby dosáhli sportovně specifického úspěchu.
 

Autor: Gray Cook
Publikováno: 15. 5. 2019
Zdroj: https://www.functionalmovement.com/Articles/883/introduction_to_the_fundamental_capacity_screen
Přeložil: Roman Kladivo, FMS 2, FCS