Pochopení nepochopení foam rollingu

23.01.2019

S tím kolik informací máme o foam rollingu k dispozici se nabízí otázka, proč jej lidé stále nevhodně používají a proč si jen zřídkakdy plně uvědomují všechny jeho benefity? Pochopitelně na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, ale pojďme na chvíli vyzkoušet intuici. Foam rollery jsou válce a válce se válí. Takže poměrně dává smysl jít s nimi na zem a válet se. Ovšem rolling je často bolestivý nebo nepříjemný. Kdo by se chtěl válcovat několik minut a trávit čas činností, která ho bolí? Z toho důvodu se často stává, že si lidé vezmou roller, rychle se s ním vyválcují a přestanou dřív, než může reálně dojít k nějaké změně. Abychom ovšem byli úplně fér, nejnovější výzkum naznačuje, že pro většinu lidí je alespoň nějaký rolling vždycky lepší než žádný rolling - takže člověk, který strávil dvacet sekund válcováním horní části své nohy se bude cítit lépe, než když začal.

Výzkumník Sullivan a jeho kolegové (2013) nechali účastníky studie válcovat hamstringy neuvěřitelně rychle. Celá délka svalu byla projeta rychlostí 120 úderů za minutu. Touto rychlostí to rolleru trvalo od kyčle ke koleni a zase zpátky zhruba jednu vteřinu. Rozdílné skupiny prováděly rolling stejnou rychlostí ovšem jinak dlouhý časový úsek. Žádná skupina však foam roller nepoužívala déle než 20 vteřin. Členové jednotlivých skupin dokázali zlepšit flexibilitu svých tkání, ale (a toto je velké ALE) tato změna trvala zhruba 10 minut.

Ponaučení z tohoto příběhu je takové, že pokud chcete maximalizovat výhody, které vám foam rolling přináší, je důležité následovat doporučené programy sestavené příslušnými experty. Věnujte dostatek času těm částem vašeho těla, které to skutečně potřebují. Válcujte se před i po tréninku. Dýchejte, zatímco se válcujete a nechte svaly, aby se zrelaxovaly. Ačkoli se díky tomuto přístupu začnete cítit dobře velmi rychle, nejedná se o něco co by bylo plánováno jako okamžitá změna. Určitě jste takto neztuhli přes noc.replika rolex

Autor: Kyle Stull
Zdroj: Kniha "Complete Guide to Foam Rolling" (Understanding the Misunderstanding about Foam Rolling, str. 9)
Přeložil: Roman Kladivo.