NeuroRehabilitace s NabosoTechnology

31.07.2018

Poruchy rovnováhy a nestabilita při chůzi jsou časté příznaky pacientů žijících s Parkinsonovou chorobou (PD). Takto narušená dynamická stabilita může člověka vystavit velkému emočnímu tlaku vzhledem ke zvýšenému riziku pádu a omezené nezávislosti.

Během vývoje programu pro zlepšení rovnováhy a snížení rizika pádu pro klienty s PD ukázal výzkum, že stimulace chodidla pomocí textury vede ke slibným výsledkům. Studie za studií prokázaly, že zdánlivě jednoduché využití textury má velmi silný efekt na celkové držení těla.

Proč ploska nohy?

Naše ruce a chodidla patří mezi nejcitlivější smyslové přijímače lidského těla, které nám umožňují propojit vizuální a vestibulární systém s vnějším světem.

Kůže na ploskách chodidla je přeplněná unikátními nervovými zakončeními, kterým říkáme mechanoreceptory nebo také receptory doteku. Na spodní straně naší nohy existují celkem čtyři unikátní druh receptorů:

* SAI – které jsou citlivé k dvoubodové nerovnosti a textuře (Naboso!)

* SAII – které jsou citlivé na natažení kůže

* FAI – které jsou citlivé k nízkofrekvenčním vibracím (nárazové síly při dopadu nohy)

* FAII – které jsou citlivé na vysokofrekvenční vibrace (nárazové síly při běhu) 

 

Textura a ploska chodidla

Textura jako je například dvoubodová nerovnost (Naboso) prokázala, že zlepšuje držení těla a kymácení u lidí s Parkinsonovou chorobou.

Studie z roku 2011 provedená Hattonem a kol. ukázala, že pyramidě podobná textura má nejvyšší efektivitu na zlepšení posturální stability pacientů s PD a to jak se zavřenýma očima tak v nestabilním prostředí.

Studie z roku 2013 provedená Qui a kol. porovnala efekt hladkých a texturovaných vložek na rovnováhu a stabilitu pacientů s Parkinsonovou chorobou. Qui a kol. zjistili, že větší efekt mají v nestabilním prostředí vložky s texturou s otevřenýma i zavřenýma očima.

Studie z roku 2017 provedená Silva a kol. ukázala, že soustavné použití texturovaných vložek po dobu delší než jednoho týdne nejen zlepšuje pohybový vzor chůze, ale také zlepšuje vnímavost a citlivost chodidel.

Naboso texturované vložky

Dodnes jsou Naboso vložky jediné komerčně dostupné texturované vložky do bot, které jsou navrženy tak, aby zlepšovaly držení těla, kvalitu pohybového vzoru chůze a snižovaly riziko pádu u lidí s neurologickými problémy jako je Parkinsonova choroba, neuropatie a po prodělané mrtvici. Existuje obrovské množství vzrušujícího výzkumu o texturovaných vložkách, ovšem do příchodu Naboso nebyla žádná z těchto informací komerčně použita pro pacienty s PD.

WEB: http://nabosotechnology.cz/ & http://nabosotechnology.eu/en/

V Naboso jsme nadšení když vidíme, že efekt Naboso vložek je stejný, jaký by podle výzkumu měl být. Níže najdete pár videí ukazující, jak velký efekt mají Naboso vložky na zlepšení pohybového vzoru chůze u lidí s Parkinsonovou chorobou!

 

VIDEO #1 - https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=GynEOgphFMw

VIDEO #2 - https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Bo6QkhEBuus

VIDEO #3 - https://www.youtube.com/watch?v=B7_YLsoradI

ZDROJ: https://barefootstrongblog.com/2018/07/08/neurorehabilitation-with-naboso-technology/
8. 7. 2018