Muskuloskeletální systém jako tensegritní struktura

11.10.2017

Muskuloskeletální systém jako tensegritní struktura

Pojem tensegrita vznikl ze spojení “tension integrity“ díky návrháři R. Buckminsterovi Fullerovi (který navazoval na práci Kennetha Snelsona a jím vyvinuté struktury). Pojednává o strukturách, které si zachovávají svou integritu zejména díky rovnováze tahových sil, kontinuálních v rámci dané struktury, na rozdíl od spoléhání na kontinuální tlakové síly. Pojem tensegrita popisuje princip strukturálního vztahu, ve kterém je strukturální tvar určen uzavřeným, komplexně kontinuálním, tenzním chováním systému a ne nesouvislými a výhradně lokálními vlastnostmi jeho jednotlivých částí.

Tensegritní struktura kombinuje tenzní a kompresní prvky, avšak zde kompresní prvky představují určité ostrůvky, plující v moři kontinuální tenze. Kompresní prvky se tlačí směrem ven proti tenzním prvkům, které působí opačně. Jakmile jsou tyto síly v rovnováze, je struktura stabilní. V těle jsou samozřejmě tyto prvky časté ve formě fasciální membrány, ne pouze jako vlákna šlach a vazů.

Stabilita tensegritní struktury je však obvykle méně tuhá a více odolná, než kontinuální kompresní struktura. Pokud však určitou část tensegritní struktury zatížíte příliš, nakonec to nevydrží a dojde k jejímu poškození - ne však nutně v místě přetížení. Protože struktura rozkládá zátěž podél tenzních linií, může se v ní objevit slabé místo nebo se jednoduše zhroutí.

Podobně můžeme nahlížet na lidské tělo. Jakékoli zranění jakékoli části těla může být způsobeno dlouhodobou zátěží zcela jiných částí. Ke zranění dojde právě v daném místě kvůli inherentní slabosti nebo předchozímu zranění, ne čistě z důvodu lokální zátěže. Objevení těchto vzorců a zmírnění bolestivých dávek zátěže se poté stane přirozenou součástí obnovy systémového klidu a pořádku, stejně tak jako prevencí budoucích zranění.

Na kosti tedy můžeme nahlížet jako na primární kompresní prvky (ačkoli mohou také nést napětí) a myofascie jako okolní tenzní prvky (ačkoli mohou nést také kompresní síly). Kostra je pouze zdánlivě kontinuální kompresní strukturou: odeberte měkké tkáně a sledujte, jak se kosti sesunou na podlahu, jelikož nebudou nadále vzájemně propojeny a uzamčeny a pouze posazeny na kluzkých chrupavkách. Je zřejmé, že měkké tkáně jsou esenciálním elementem, který kostru drží ve vzpřímené pozici.

Tenzní síly se přirozeně přenášejí přes nejkratší možnou vzdálenost mezi dvěma body, takže elastické prvky tensegritní struktury jsou pečlivě umístěny přesně tak, aby dokázaly odolat působící zátěži. Z tohoto důvodu tyto struktury nabízejí maximální množství síly pro jakékoli dané množství materiálu. Kompresní i tenzní prvky mohou být navíc samy konstruovány tensegritním způsobem, což ještě zvyšuje efektivitu a poměr výkonnosti a hmotnosti. Na tyto hierarchie můžeme narazit od nejmenších po ty největší struktury v našem vesmíru.

Obecně se má za to, že kostra je kontinuální kompresní strukturou, jako zmíněná cihlová zeď: váha hlavy leží na sedmém krčním obratli, hlava a hrudník leží na pátém bederním obratli atd. až k chodidlům, která musí nést váhu celého těla a přenášet ji na zem. Tento koncept je ještě posilován kostlivci ve třídách škol, i když je potřeba je podpořit pevným “hardwarem“ a doprovodným stojanem. Podle běžného konceptu svaly visí na této pevné kosterní struktuře a pohybují jí, stejně jako kabely pohybují jeřábem. Tento model se hodí k tradičnímu obrazu činnosti individuálních svalů na kostech: sval stahuje oba úpony blíže k době a tak ovlivňuje skeletální superstrukturu, v závislosti na jejím rozložení.

V tomto tradičním mechanickém modelu jsou síly lokalizované. Pokud spadne strom na jeden roh standardní obdélníkové budovy, tento roh se zbortí, avšak k poškození zbytku stavby pravděpodobně nedojde. Nejmodernější manipulativní terapie vychází z této myšlenky: pokud dojde k poškození části, je to z důvodu přetížení lokální tkáně lokálně působícími silami a je potřeba taktéž lokálního uvolnění a opravy.

Tensegritní model těla vypadá zcela jinak: působící síly jsou spíše než lokalizovány distribuovány. Skutečnou tensegritní strukturu je obtížné popsat, principy jsou však prosté. Tensegritní struktura kombinuje tenzní a kompresní prvky, avšak zde kompresní prvky představují určité ostrůvky, plující v moři kontinuální tenze. Kompresní prvky se tlačí směrem ven proti tenzním prvkům, které působí opačně. Jakmile jsou tyto síly v rovnováze, je struktura stabilní. V těle jsou samozřejmě tyto prvky časté ve formě fasciální membrány, ne pouze jako vlákna šlach a vazů.

Stabilita tensegritní struktury je však obvykle méně tuhá a více odolná, než kontinuální kompresní struktura. Pokud však určitou část tensegritní struktury zatížíte příliš, nakonec to nevydrží a dojde k jejímu poškození - ne však nutně v místě přetížení. Protože struktura rozkládá zátěž podél tenzních linií, může se v ní objevit slabé místo nebo se jednoduše zhroutí.

Podobně můžeme nahlížet na lidské tělo. Jakékoli zranění jakékoli části těla může být způsobeno dlouhodobou zátěží zcela jiných částí. Ke zranění dojde právě v daném místě kvůli inherentní slabosti nebo předchozímu zranění, ne čistě z důvodu lokální zátěže. Objevení těchto vzorců a zmírnění bolestivých dávek zátěže se poté stane přirozenou součástí obnovy systémového klidu a pořádku, stejně tak jako prevencí budoucích zranění.

Na kosti tedy můžeme nahlížet jako na primární kompresní prvky (ačkoli mohou také nést napětí) a myofascie jako okolní tenzní prvky (ačkoli mohou nést také kompresní síly). Kostra je pouze zdánlivě kontinuální kompresní strukturou: odeberte měkké tkáně a sledujte, jak se kosti sesunou na podlahu, jelikož nebudou nadále vzájemně propojeny a uzamčeny a pouze posazeny na kluzkých chrupavkách. Je zřejmé, že měkké tkáně jsou esenciálním elementem, který kostru drží ve vzpřímené pozici.

 

Tensegrity model: http://tptherapy.cz/eshop-Tensegrity-model

Školení Fascial Fitness Introduction Course, které o Tensegrity pojednává: https://www.facebook.com/events/569302216793395

Zdroj: Tom Myers, Anatomy Trains, 2001

Anatomy Trains můžete zakoupit v našem eshopu