3DMAPS (3D Movement Analysis & Performance System)

15.05.2018

Jak důležitá je vnitřní rotace kyčelního kloubu? Když uvážíme to, jak kyčle prochází vnitřní rotací během chůze/běhu (jak přední, tak zadní kyčle), je jasné, že velmi důležitá!  3DMAPS (3D Movement Analysis & Performance System) s tímto prohlášením souhlasí a dodává, že všechny pohyby primárních komplexů těla mají velkou důležitost.

Vraťme se k vnitřní rotaci kyčle… jak tento “relativní pohyb” (výsledný pohyb kloubu v důsledku sousedních kostí) vzniká? V každém kloubu relativní pohyb vzniká jedním z pěti způsobů. Pokud použijeme levou kyčel jako primární příklad, pak k vnitřní rotaci kyčle dochází takto:

1. Distální femur vnitřně rotuje na pevné proximální pánvi.

2. Proximální pánev rotuje doleva na pevném distálním femuru.

3. Distální femur vnitřně rotuje na proximální pánvi rotující doleva.

4. Distální femur vnitřně rotuje rychleji než proximální pánev rotující doprava.

5. Proximální pánev rotuje doleva rychleji než externě rotující distální femur.

Většinu času – v životě, při funkci – jde o dva poslední scénáře, které vnitřní rotaci kyčle usnadňují. Možnost číslo čtyři popisuje činnost přední kyčle při chůzi/běhu a možnost číslo pět popisuje zadní kyčli při chůzi/běhu.

Nyní mi dovolte položit tyto otázky:

Tradičně řečeno, vnitřní rotace kyčelního kloubu se posuzuje způsoby, které nemusí jít ruku v ruce se skutečnou funkcí kyčle. Kyčle například primárně prochází vnitřní rotací, když je chodidlo na zemi a jste ve vzpřímené pozici. Sezení na zemi v pozici, která dostává kyčel do vnitřní rotace, proto nemusí být nejlepším měřítkem pro vyšetření kyčle. Pozice vleže na břiše na stole (obě kolena ohnutá v úhlu 90 stupňů) s pohybem nohou směrem ven pro usnadnění vnitřní rotace kyčlí nemusí být nejlepším měřítkem pro vyšetření kyčle. Ani pozice vleže na zádech na stole s ohnutým kolenem, zatímco odborník vytahuje nohu směrem ven pro usnadnění vnitřní rotace kyčlí, nemusí být nejlepším měřítkem pro vyšetření kyčle.

Abychom dokázali ohodnotit globální lidskou funkčnost, 3DMAPS identifikuje, jak nejlépe vyšetřit 11 primárních komplexů těla ve všech třech rovinách pohybu (66 pohybů těla) v rámci pouhých šesti jednoduchých pohybů. To umožňuje vyšetření mobility/flexibility pomocí výpadů s bilaterálními švihy rukou. Pomocí úprav těchto pohybů je vyšetřována stabilita/síla pomocí single leg balance foot reaches s bilaterálními švihy rukou. Žádný pohybový screen nebo systém vyšetření tohle s výjimkou 3DMAPS nedokáže.

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps


3DMAPS umožňuje odborníkovi použít analýzu, která je skutečně funkční. Kontext předchozího výroku vychází z vědeckých poznatků.

Věda říká, že prostředí by mělo být přirozené pro analýzu – pro pohyb – aby byl funkční. Věda říká, že musí být využita gravitace a reakční síla země, aby byl pohyb funkční. Věda říká, že je třeba využít masy a hybnosti, aby byl funkční. Věda říká, že pohyb musí být trojrozměrný, aby byl funkční. Věda říká, že tělo musí fungovat na principu řetězových reakcí (Chain Reaction®), aby byl funkční. Věda říká, že je třeba podpořit činnost proprioceptorů, aby byl funkční. Věda říká, že svaly musí být reaktory, aby byl funkční. Věda říká, že klouby musí být integrovány, aby byl funkční. Věda říká, že úkon by měl spustit podvědomou reakci, aby byl funkční. Věda říká, že specifičnost by měla zahrnovat změnu směru (transformační zóna), aby byl funkční. Věda říká, že mobilita a stabilita by měly být kombinovány, aby byl pohyb funkční.

Co věda říká o stávajících analýzách/vyšetřeních? Porovnejte odpovědi s 3DMAPS a uvidíte rozdíl. A co je důležitější, vaší pacienti/klienti ho ucítí!


Je pro vás 3DMAPS novinkou? Získejte certifikát!

Určení správného přístupu k léčbě může být náročné. Proto Gray Institute nabízí inovativní, efektivní a komplexní přístup k rehabilitaci pacientů. Three-Dimensional Movement Analysis a Performance System (3DMAPS) využívá pohyby, které jsou autentické každodennímu životu a to ve všech třech rovinách pohybu. Tento systém umožňuje odborníkovi vyšetřit, hodnotit a léčit pacienty na základě filozofie, podle které jedna část těla ovlivňuje druhou.
 

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/710/3dmaps-3d-movement-analysis-performance-system
18. 7. 2016
Autor: Doug Gray


July 18, 2016