Mobilita a Stabilita pro všechny klouby

15.01.2019

Mobilita vs. Stabilita

Pokud jste na pohybové scéně dostatečně dlouho, pravděpodobně jste již obeznámeni s velkou debatou: stabilita nebo mobilita, co je důležitější? Když experti mluví o mobilitě a stabilitě v kontextu bolesti kloubů nebo zranění, obvykle mluví o jednou kloubu v jeden čas. Tento přístup k zotavení pracuje s předpokladem, že klouby pracují nezávisle na dalších částech těla. Ovšem je důležité si tag heuer replica watches uvědomit, že kosti, klouby a svaly pracují dohromady, jako jeden funkční, integrovaný systém. Kotník je propojen s kolenem, který je propojený s kyčelním kloubem a tak dál. Pokud jeden z kloubů nebude pracovat správně, ovlivní tím všechny klouby v řetězci.

Velmi oblíbený koncept, pomocí kterého můžeme přistupovat ke kinetickým řetězcům a pohybům celého těla, je založený na vnímání kloubů z hlediska střídající se potřeby větší mobility a stability. Mnoho pohybových expertů píše o tomto přístupu, který původně vytvořili Gray Cook a Mike Boyle.

Podle tohoto přístupu je koleno 'stabilní' kloub, který leží mezi chodidlem a kyčlí, 'mobilními klouby'. Bederní páteř (stabilní) leží mezi kyčlí a hrudní páteří (mobilní) atd. Pochopení, že dysfunkce mobilního kloubu vede k nadměrnému pohybu stabilních kloubů je důležitá, ovšem tyto kompenzační pohyby v dotčených kloubech nemají nic společného s konceptem mobility – stability, ovšem jsou zapříčiněny kinetickými řetězci.
 


 

Sendvič mobility a stability

Sendvič mobilních a stabilních kloubů může být přitažlivý. Ze strukturálního hlediska se zdá, že mají mobilní klouby větší rozsah pohybu než stabilní klouby - ovšem to není pravda pokud vezmeme v potaz všechny tři roviny pohybu. Koleno, zatímco má omezený rozsah pohybu ve frontální rovině, má značný rozsah pohybu v rovině sagitální. Obdobně bederní páteř má větší rozsah pohybu v sagitální rovině než páteř hrudní. Co je ještě důležitější, tento mylný přístup k analýze pohybu a funkčního tréninku povede k chybnému a neefektivnímu tréninku a rehabilitačnímu programu. Mobilita a stabilita musí být trénována ve všech kloubech najednou, pokud chceme zlepšit výkon a předcházet zranění.

V rámci Aplikované Funkční vědy máme dva principy, které můžeme aplikovat na tento konkrétní případ. První koncept říká, že všechny klouby a svaly pracují ve všech třech rovinách pohybu. Druhý - funkční pohyb vyžaduje pohyb a kontrolu od všech kloubů.

„Místo toho, abyste uvažovali nad Stabilitou a Mobilitou jako protichůdnými silami, zkuste na ně pohlížet jako na rovnocené partnery.“
 

Hrudní páteř a lopatka

Dobrým příkladem je ramenní pletenec, který je považovaný za stabilní kloub, protože ramenní kloub je považovaný za mobilní. Nic ovšem nemůže být dál od pravdy z hlediska funkce. Kloub, který spojuje hrudní páteř a lopatku (společně s klíční kostí), je jasným příkladem potřebné rovnováhy mezi mobilitou a stabilitou, která chrání rameno a horní končetiny před zraněním.

Abyste tomu porozuměli, musíte se podívat na extrémy spektra mobility a stability. Pokud bychom chtěli maximální stabilitu, musela by být lopatka napevno přišroubovaná k žebrům. Vynikající stabilita, ovšem následná ztráta funkce horních končetin je více než zřejmá. Pro maximální mobilitu uřízněte všechny svaly, které spojují lopatku s hrudní páteří. Mobilita bude maximální, ovšem horní končetiny se stanou naprosto zbytečnými, protože ztratí veškerou stabilitu lopatky vzhledem k hrudníku.

FOTOGRAFIE JSOU z 3DMAPS Gray Institute školení, které proběhlo poprvé v ČR ve dnech 24. - 25. 11. 2018 v Praze a vedl ho Paul Edmondson. V roce 2019 plánujeme další z nabídky tohto konceptu.


Pohyb kolene ve třech dimenzích

Sendvič mobility a stability vede ke katastrofickým výsledkům, pokud je aplikujeme na koleno. Vzhledem k tomu, že má koleno jen velmi malý rozsah pohybu ve frontální rovině a je často zraněné z důvodu přílišného pohybu do této roviny, mnoho expertů se domnívá, že bychom se pozici valgu kolene měli úplně vyhýbat. Ovšem sledování jakéhokoli sportu vám dá dostatek důkazů o tom, že se ve skutečnosti jedná o naprosto nezbytný pohyb. Lepší než úplně eliminovat abdukci kolene, která valgus vytváří, je lepší ji posílit za použití Principu Mobility – Stability. Pohyb ve frontální rovině je součástí trojrozměrného pohybu kolene, který je pro změnu esenciální pro aktivaci posteriorně laterálních svalů kyčle. Tyto svaly jsou natahovány pohybem ve frontální rovině a slouží ke zpomalení pohybu, prevenci zranění a jako zdroj síly k obrácení pohybu nebo nabití energie před explozí.

Ať už je váš klient rekreační golfista nebo sportovec světové úrovně, určení správného přístupu při prevenci zranění může být značně obtížné. Využití principu Mobility-Stability jakožto základního rámce umožňuje pohybovým profesionálům zvýšit svou efektivitu a zlepšit funkční kvalitu pohybu všech svých klientů. Místo toho, abyste pohlíželi na mobilitu a stabilitu jakožto dvě protikladné síly, dívejte se na ně raději jako na dva rovnocenné partnery. Integrace principů Aplikované Funkční Vědy poskytuje základy pro skutečně funkční hodnocení pohybu, tréninku, rehabilitaci a prevenci zranění.


 

Dostaňte svůj Pohybový trénink na novou úroveň

Spojte se s Gray Institute a získejte zdroje, které potřebujete k tomu, abyste se stali vůdci v oblasti pohybu. S členstvím v Gray Institute získáte přístup k plnému video obsahu naší knihovny, distančnímu tréninku, online kurzům a mnoha dalším věcem! Můžete se také přihlásit na některý z našich živých seminářů, které zahrnují CAFS, 3DMAPS a GIFT Mentorship.


Autor: Dr. David Tiberio. Gray Institute.
Přeložil: Roman Kladivo.