MOTOR CONTROL SCREEN

14.03.2017

Tutoriál k použití Slide Box

V rámci Functional Movement Systems jsme vytvořili spojení mezi screeningem základních pohybových vzorů (Functional Movement Screen – FMS) a screeningem pro výkon. Motor Control Screen (MCS) určuje, jestli má osoba minimální potřebnou úroveň motorické kontroly, která by jí umožnila maximální adaptabilitu pro konkrétní výkon.

MSC je založený na stejném výzkumu, ze kterého vzešel Y Balance Test, který testuje jednotlivé složky motorické kontroly. Y Balance Test nám umožňuje rozdělit tělo na pomyslné čtvrtiny a otestovat funkci středu těla a jednotlivých končetin pod zátěží naší vlastní tělesné hmotnosti. Protokol Y Balance Test byl vytvořen během let výzkumu na poli prevence zranění a identifikace změn motorické kontroly, které vznikají jako následek zranění. Y Balance Test je velmi přesný, díky čemuž může být použit pro měření výkonu před a po rehabilitačním programu, změn po programu zaměřeném na zlepšení výkonu, dynamické stability pro fitness programy a návrat ke sportovní přípravě. Y Balance test se skládá ze dvou hlavních částí – Dolních čtvrtin a Horních čtvrtin.

MSC je excelentní způsob, jak rychle vytvořit a dále testovat výchozí bod motorické kontroly horní a dolní poloviny těla. Součástí testu dolní poloviny těla je také clearing test kotníku, sloužící ke kontrole mobility a vyloučení bolesti. Kritéria pro MCS jsou následující:

Motor Control Screen – Dolní polovina těla

Clearing Test kotníku

(Video 1) panerai replica watches

 1. Nechte klienta, aby se přidržoval FMS tyče pro lepší rovnováhu. Srovnejte přední okraj kotníku, jejich zadní nohy se startovní čarou Functional Movement Screen kitu tak, aby se vnitřní strana chodidla dotýkala kitu.
 2. Následně umístěte přední nohu tak, aby se pata přední nohy dotýkala špičky zadní nohy. Kotník zadní nohy je ten, který testujete.
 3. Nechte klienta ohnout kolena tak, aby se dostala tak daleko před linii špičky, jak je to jen možné za předpokladu, že udrží paty na zemi.
 4. Představ si vertikální linii od přední části ohnutého kolene k podlaze a urči, jestli je tato linie za přední hranou kotníku, nebo nikoliv.
 5. Zeptejte se klienta, kde cítí tah (přední strana kotníku, nebo zadní strana lýtka).
 6. Zeptejte se, jestli cítí nějakou bolest.
 7. Pokud cítí tah z přední strany kotníku předpokládejte, že je bolestivý.
 8. Test můžete opakovat až 3krát
 9. Zopakujte na druhé straně.

Aspekty Předního dosahu nohy

(Video 2)

 1. Postavte klienta jednou nohou na FMS kit, se špičkou stojné nohy těsně za červenou startovní čarou.
 2. Vnitřní strana chodidla je zarovnaná s hranou FMS kitu.
 3. Zatímco stojí na jedné noze nechte klienta natáhnout se dopředu tak, že špičkou volné nohy odtlačí Slide box.
 4. Klient se následně musí vrátit do startovní pozice, aniž by se volná noha dotkla podlahy.
 5. Klient má minimálně tři pokusy na vykonání jednoho dobrého opakování.
 6. Maximální dosah se měří pomocí hrany Slide boxu ze strany, které se dotýkala noha. Vzdálenost je udávána v centimetrech nebo půl palcích (tzn. 68,5cm, 69cm, 69,5cm) v závislosti na tom, jestli používáte Functional Movement Screen Kit, nebo Y Balance Test Kit.
 7. Klient vykoná celkem tři dobré pokusy pro každou končetinu, přičemž pro následnou analýzu bude sloužit nejdelší dosah v daném směru.

Motor Control Screen – Horní polovina těla

Existují dva clearing testy, které byste měli s klientem provést předtím, než se pustíte do testování horní poloviny těla: clearing test extenze zápěstí a horizontální addukce ramene.

Clearing test Extenze zápěstí

 1. Nechte klienta spojit ruce dlaněmi k sobě a zvednout lokty tak vysoko, aby obě předloktí byla vodorovně s podlahou.
 2. Zastavte pohyb předtím, než se dlaně oddělí od sebe.
 3. Umístěte FMS tyč paralelně s podlahou tak, aby se dotýkala loktů.
 4. Aby klient prošel clearing testem nesmí v jeho průběhu pocítit žádnou bolest a vzdálenost mezi tyčí a spodní hranou ruky nesmí být větší než šířka jedné dlaně.

Clearing test Horizontální addukce ramene

 1. Nechte klienta zvednout ruku tak, aby rameno svíralo 90° a použijte druhou ruku k přetažení paže křížem přes tělo do horizontální addukce.
 2. Test má pozitivní výsledek, pokud osoba pocítí v jeho průběhu bolest.

Dosah horní poloviny těla

(3. video)

 1. Nechte klienta položit pravou ruku na FMS kit s palcem těsně před červenou startovní čarou a prsty paralelně k červené linii na Slide boxu.
 2. Poté jej nechte přejít do pozice pro klik, s nohama na šířku ramen a rukama přímo pod rameny. Střední linie těla by měla být v linii s bílou linkou na vrchní části Slide boxu.
 3. V této pozici klient odtlačí Slide box pomocí levé ruky umístěné v cílové zóně tak daleko, jak jen to bud možné pomocí horního, křížového vzoru.
 4. Zapište si vzdálenost dosahu, zatímco klient odpočívá.
 5. Nechte klienta vrátit se do startovní pozice pro další pokus.
 6. Maximální dosah se měří pomocí hrany Slide boxu ze strany, které se dotýkala ruka. Vzdálenost je udávána v centimetrech nebo půl palcích (tzn. 68,5cm, 69cm, 69,5cm) v závislosti na tom, jestli používáte Functional Movement Screen Kit, nebo Y Balance Test Kit.
 7. Klient vykoná celkem tři dobré pokusy pro každou končetinu, přičemž pro následnou analýzu bude sloužit nejdelší dosah v daném směru.

** Pamatujte si, že test se provádí v botách! **

Pro získání co možná nejpřesnějších údajů používejte MSC Slide box jak pro testy horní, tak pro testy dolní poloviny těla. Slide Box zajistí správné provedení testů a umožní snáze zachytit získaná data. Slide box se umisťuje na testový FMS kit, po kterém snadno klouže, čímž zajišťuje rychlé a spolehlivé testování.

(Obrázek 1 a Obrázek 2)

Motor Control Scren je nedílnou součástí Fundamental Capacity Screen (FCS) a Modifikovaného FMS. FCS analyzuje základní kvality, na kterých staví výkon člověka. Modifikované FMS bere určité komponenty z FMS a kombinuje je s MCS za účelem vytvoření screenu, který může být efektivnější při testování určitých skupin populace. Hlavní cíl profesionálů v oblasti rehabilitace a fitness je vytvořit odolného jedince s vysokým výkonem ve sportu, zaměstnání a životě. Naše screeningy,replicas de relojes testy a hodnocení tomuto procesu napomáhají. Pro více informací o certifikaci pro Y Balance Test a Fundamental Capacity Screen prosím klikněte na odkazy níže.

(Odkaz na YBT)

(Odkaz na FCS)

Autor: Lee Burton

Publikováno: 1.3.2016

Přeložil: Roman Kladivo FMS level 1 a level 2

Odkaz na původní článek: http://www.functionalmovement.com/articles/Help/732/slide_box_tutorial