Lokální reflexní stabilizace & pohybová efektivita

29.12.2016

Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, všichni se chceme lépe pohybovat, cítit se silnější a vyhýbat se bolesti. Všichni chceme mít schopnost provozovat aktivity, které milujeme – ať už jde o dlouhou procházku nebo soutěžní závod přes překážky.

Je mým posláním pomáhat profesionálům a pacientům dosáhnout něčeho, čemu říkám pohybová dlouhověkost, a to prostřednictvím lepšího porozumění konceptům pohybové efektivity a lokální reflexní stabilizace.

rolex sea dweller deepsea replica

Co znamená být efektivní?

Být efektivní znamená efektivně využívat energii. Když pomyslíme na bipedální pohyb, energie, kterou potřebujeme, abychom se dostali z bodu A do bodu B, vychází z povrchu, po kterém se pohybujeme.

Bipedální lokomoce neboli chůze je považována za určitou sérii pádů, kdy každý kontakt chodidla se zemí poskytuje energii, potřebnou pro provedení následujícího kroku. Jak se naše chodidlo dotýká země, působí na nás nárazová síla o velikosti 1 – 1.5x naší tělesné hmotnosti. Tyto nárazové síly jsou z potenciální energie převedeny na elastickou energii a poskytují efekt zpětného rázu pro přivedení nohy kupředu.

Když se podíváme na vrchol křivky síly cyklu chůze, fascinujícím a možná nedoceněným faktem je skutečnost, že ačkoli naše tělo přináší 1 – 1.5x své hmotnosti ve formě energie (kontakt paty), ve skutečnosti při odrazu uvolňujeme 2 – 2.5x naší tělesné hmotnosti (“pohon přední nohy“)!

To znamená, že naše tělo nějakým způsobem dokáže zdvojnásobit energii, kterou je zaopatřeno! Jak je to možné? A proč je to vůbec důležité?

 

Porozumění fasciální elasticitě

O konceptu, který jsem popsala výše, se mluví jako o mechanismu katapultu, a představuje skutečný význam pohybové efektivity. Pohybovat se efektivně neznamená jen přijmout energii a uvolnit ji s určitou energetickou ztrátou. Ve skutečnosti to znamená přijmout energii a zdvojnásobit ji!

Tato schopnost zdvojnásobit potenciální energii umožňuje basketbalistům zasmečovat míč nebo trojskokanům doskočit do vzdálenosti přes 17 metrů. Tento mechanismus katapultu leží v naší pojivové tkáni – jmenovitě v myofasciích.

Pro účinné porozumění tomuto mechanismu a reakci na zatížení během bipedálního pohybu je třeba nejprve porozumět něčemu, čemu říkáme Muscle Tuning Theory.replika órák Tato teorie byla zkoumána a vyvinuta Dr. Benno Niggem z Univerzity v Calgary v Kanadě.

Muscle Tuning Theory demonstruje fakt, že za účelem efektivního tlumení nárazových sil, které na tělo působí při počátečním kontaktu, musí mít náš kotník a chodidlo dostatečnou tuhost. Do kontaktu se zemí je třeba přicházet za dostatečných izometrických kontrakcí chodidla a kotníku, za účelem vpuštění zátěžových a nárazových sil (potenciální energie) do naší pojivové tkáně.

Protože svaly chodidla a kotníku se během reakce na zátěž kontraktují izometricky, tím, co ve skutečnosti umožňuje zpomalovací pohyby kloubů (dorsiflexe kotníku, everze STJ (subtalárního kloubu), vnitřní holení rotace), je elasticita naší pojivové tkáně (fascie / šlachy).

 

Toto fasciální zatížení je závislé na stupni elasticity neboli “mechanismu gumové pásky“ v naší pojivové tkáni. Samotná fasciální elasticita však nestačí. Za účelem efektivního zatížení našich fascií potenciální energií musíme nejprve dosáhnout odpovídající fasciální tenze.

Fasciální tenze = stabilita

Kdybych řekla, že pro získání fasciální elasticity musíme nejprve dosáhnout fasciální tenze - mohlo by se to zdát protichůdné. Jak by naše fascie mohly být zároveň pružné i tuhé!

Co kdybych to formulovala jinak. Za účelem efektivního “naložení“ nárazových sil (potenciální energie) musíme být STABILNÍ! Dovolte mi toto prohlášení posunout o krok dál – stabilita je základem, jehož prostřednictvím je generována síla, výkon a odolnost. Jinými slovy, pro efektivní pohyb a přenos energie musíme mít odpovídající stabilitu. Souhlasím s Dr. Perrym Nickelstonem: zaslouží si to BOOM!

Toho se snažím dosáhnout při práci se všemi mými pacienty. Vím, že abych je dokázala zbavit bolesti, musím je nejprve naučit, jak dosáhnout potřebné stability. Nepotřebujeme však pouze odpovídající stabilitu – potřebujeme také hlubokou stabilitu kloubů. A potřebujeme nejen hlubokou stabilitu kloubů – potřebujeme rychlou, hlubokou stabilitu kloubů.

Toto je něco, čemu říkám lokální reflexní stabilizace. Lokální – odkazuje na lokální stabilizaci svalů a reflexní ve významu rychlá nebo podvědomá.

 

Porozumění lokální reflexní stabilizaci

Koncept lokálních vs. globálních stabilizátorů byl jako první představen Dr. Vladimírem Jandou a později rozšířen díky Shirley Sahrmann.

Díky vědomému napojení se na náš lokální stabilizační systém objevíme lepší stabilitu v celém těle, a budeme tak lépe schopní se vypořádat s náloží během dynamických pohybů.

Podívejte se, jak správně dýchat skrze bránici:

 

Autor: Dr. Emily Splichal

Publikováno: 25.4.2016

Odkaz na původní článek:  https://barefootstrongblog.com/2016/04/25/local-reflexive-stabilization-movement-efficiency/

Přeložil: Ondřej Lunga,rolex replika MASTER TRAINER BAREFOOT STRONG