Stull: Chtěl jsem posunout vzdělávání a využít MB5

24.08.2017

V letošním roce proběhl v Praze MASTER TRAINER SUMMIT TRIGGER POINT  a jedna jeho část se týkala prezentace nového vzdělávacího workshopu, který se objeví v nabídce TP. Má název Assessments to Performace a je postaven na využítí míčku s označením MB5.
Při této příležitosti jsme si popovídali s jeho tvůrcem, kterým je Kyle Stull.

Ondřej Lunga: Ahoj Kyle. Mám několik otázek o novém vzdělávacím programu.

Kyle Stull: Dobře. replica watches

OL: Moje první otázka zní: co tě inspirovalo k návrhu těchto nových kurzů?

KS: V prvé řadě jsem chtěl posunout naše současné vzdělávání. Takže replica rolex jsme vzali kurz a zabudovali do něj hodnocení, tak abychom ho mohli použít pro řízení foam rollingu. Zadruhé jsme chtěli využít MB5. Kurz Assessment to Performance využívá MB5 k zaměření se na asi dvacet různých tělesných oblastí. Jde tedy o využití hodnocení pro řízení foam rollingu a využití skvělého MB5.

OL: Jaké výhody MB5 přináší?

KS: Dobrá otázka. Zaprvé je to v jeho velikosti. Rozhodli jsme se pro průměr 5 palců, pomůže nám to v relojes de imitacion zacílení na určité oblasti těla. Především skvěle pomáhá k vytvoření komprese v oblastech kyčlí, jako např. v TFL, některých adduktorech, hýžďových svalech, zadních stehenních svalech a pořád má menší povrch, takže působí ostřejším a přesnějším tlakem. V případě ramen můžeme využít kompresi vlastní hmotností a tlačit MB5 tělem do země a zacílit tak na prsní svaly, na zadní deltové svaly a také na široký sval zádový. A stejně jako naše ostatní produkty je i MB5 složen z různých vrstev pěny, které jsou stlačeny a slepeny dohromady. Trik je v tom, že jak se míček při rollingu otáčí, různé pěnové vrstvy pomáhají stimulovat krevní oběh a proudění tekutin lépe než produkty, které mají jednotný hladký povrch.

OL: Dobře, to je skvělé. Mohl by jsi nám detailně přiblížit hodnocení?

KS: Jistě. Určitým způsobem vychází z našich předchozích kurzů, ale účast na nich není pro jeho pochopení nutná. Kurzy začínáme manuálem - skvělý manuál, při jehož psaní jsem si užil spoustu zábavy - začínáme tedy základy vědy lidského pohybu, stručně si projdeme anatomii. Pro řadu účastníků pravděpodobně půjde o shrnutí nebo opakování toho, co už ze svých studií znají. V tomto bodě však využíváme něco, čemu říkám logika hodnocení. Zaprvé tedy získáme souhrnné pohybové vzorce. Poté, pokud objevíme něco,replicas relojes co nevypadá ideálně - vím, že ne každý je dokonalý, ale v rámci kurzu hledáme specifické detaily - můžeme pak přejít k dalšímu testování. První jsou na řadě určité testy kotníku. Pokud zaznamenáme problémy s pohybovým rozsahem kotníku, dáme si je do souvislosti s konkrétními oblastmi, na které se můžeme zaměřit s MB5. Poté přejdeme nahoru ke kyčli a postupujeme stejně - použijeme souhrnný pohybový vzorec, pokud si všimneme něčeho neobvyklého, provedeme více specifických testů kyčle, poté zacílíme na dané oblasti s MB5 a posuneme se k hrudní páteři a ramenu. Stejný postup - podíváme se na celkový pohybový vzorec, na který navážeme specifickými testy. Celý koncept je o vytváření logického systému pro osobní trenéry a health & fitness profesionály, který jim pomůže v sestavení lepších programů na mobilitu.

OL: To je jeden z hlavních důvodů, proč se účastnit těchto kurzů, je to tak?

KS: Je to skvělý kurz, který poskytuje spoustu informací.

OL: Doporučuješ se před tímto kurzem zúčastnit foam rollingu nebo na tom nezáleží?

KS: V ideálním případě, pokud se někdo nejprve zúčastní kurzu foam rollingu, porozumí některým našim základním metodám. Když pak přijde na tento kurz,replicas de relojes bude to pro něj prohloubení některých těchto metod. Tento kurz bude o něco pokročilejší, specifičtější, takže můžeme svým způsobem postupovat kupředu. Kurz je nicméně navržen tak, že i když neprojdete kurzem foam rollingu, stejně všechno pochopíte a získáte cenné informace.audemars piguet replica

OL: Je to důvod, proč na tyto kurzy přijít?

KS: Jeden z hlavních důvodů, proč se kurzu zúčastnit, je seznámení se s průběhem hodnocení. Naučit se, jak vytvářet skvělé programy na mobilitu a používat fantastické nástroje na základě toho, jak se každý klient pohybuje, takže jde o mnohem individuálnější specificky zaměřené programy.

OL: Ok, díky moc.

KS: Nemáš vůbec zač.

replika órák

ROZHOVOR můžete shlédnout i na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZeAls0FJCxs

 

Zároveň vás chceme pozvat na první školení tohoto druhu u nás, které se uskuteční v neděli 17. září od 14hod:

ASSESSMENTS TO PERFORMANCE - Using Mobility as the Foundation for Function.replicas de relojes
POHYBOVÝM HODNOCENÍM K LEPŠIMU VÝKONU - Využití mobility jako základny pro funkčnost pohybu.
(čtyřhodinový workshop pod vedením Ondřeje Lungy)

http://www.tptherapy.cz/skoleni