James Earls: Věřím tomu, že chůzi vykonává celé tělo

29.04.2019

Vaše tělo bylo vytvořeno pro chůzi.
- Gary Yanker

Věřím tomu, že chůzi vykonává celé tělo. Toto prohlášení může znít očividně až směšně, ale existuje mnoho škol zkoumajících pohybový vzor chůze tak, že se soustředí a analyzují pouze jediný aspekt celého pohybu. Jedna z nejuznávanějších teorií rozděluje části těla na 'lokomotory' a 'pasažéry' – pánev a dolní končetiny vs. hlava, paže a trup (Perry a Burnfield, 2010). Další škola vycházející z Gracovetského zase tvrdí, že k pohybu potřebujeme pouze hluboké svaly kolem páteře. Tvrdí, že střídající se kontrakce multifidů nám poskytují dostatečnou rotační sílu k tomu, abychom se pohnuli v libovolném směru.

Ačkoli v každé z těchto teorií je zrnko pravdy, jsou všechny – z mého úhlu pohledu – nekompletní. K chůzi používáme celé tělo – pánvi a nohám asistují trup a paže. Celé tělo pomáhá s rovnováhou a pohybem pomocí zvyšování a snižování sil putujících skrze měkké tkáně. Celé tělo také pracuje na snížení množství pohybu, které dorazí k hlavě. Musíme totiž udržet oči přibližně ve stejné úrovni a určitě nechceme, aby dopadová síla každého došlapu zatřásla s naším mozkem, takže potřebujeme trup a ramena, aby se neustále adaptovaly a udržovaly hlavu stabilní.

Tři prvky chůze, na které se teď soustředím, jsou fasciální, svalové a kosterní prvky. Pokud ty totiž spojíme, získáme úžasnou mapu popisující síly proudící skrze naše tělo. Tvary a hranice kostí a kloubů vytvářejí cesty připomínající suchá koryta řek, které v případě záplav pomáhají nasměrovat vodu žádaným směrem. Kosti a klouby asistují tělu skrze kontrolované vzory pro pohlcení nárazu, kde pozice kloubů odpovídá předvídatelným liniím, které směřují sílu dopadu do polotekutých svazků myofasciální tkáně.

První bod, na který se při naší cestě kráčejícím tělem v rámci 2. kapitoly zaměříme, bude sekvence událostí, ke které dochází v kostech a kloubech. Porozumění přirozeným sklonům kostí a způsobu, jakým se pohybují při nárazu, nám umožní interpretovat roli měkkých tkání, které – za předpokladu, že ostatní systémy fungují jak mají – reagují na příchozí síly tak, aby nás udržely vzpřímeně zatímco se hýbeme vpřed.

Myofasciální tkáně přitom nejsou ovládány vědomě (jak tvrdí většina učebnic anatomie), ale obvykle reagují reaktivně. Například tibialis anterior může být vědomě aktivován za účelem vyvolání plantární flexe a inverze, ale jeho role při chůzi je reagovat na kontakt těla se zemí za účelem prevence, kontroly nebo zpomalení everze a dorzální flexe. Jeho kontrakce při chůzi vzniká jako reakce na natahování tkání kolem něj během došlapu nohy na zem. Jedná se o zcela nevědomou reakci, která je kontrolována proprioreceptory ve fasciích, což do tohoto stále komplikovanějšího systému zapojuje navíc ještě nervový systém.replika saatler

ZDROJ: Úryvek z knihy James Earls - Born to Walk.
Přeložil: Roman Kladivo