Jak flossing působí na tkáně, klouby a svaly?

15.01.2017

Před časem jsme mluvili o třech mechanismech působení flossingu: o mechanismu houby, podkožním podráždění a tzv. Kinetic Resolve. V následujícím kroku si vysvětlíme, jak léčba pomocí flossingu a těchto známých mechanismů ovlivňuje fascie, klouby a svaly.

Účinky flossingu na fascie

Fascie procházejí celým lidským tělem - od hlavy až k prstům na nohou. Svaly, kosti, nervy, cévy, orgány a také mozek a mícha nejsou touto tkání pouze obklopeny, ale jsou s její pomocí také propojeny mezi sebou - můžeme to přirovnat k trojrozměrné pavoučí síti. Bez této fasciální sítě by orgány poletovaly tělem, svaly by nedokázaly plnit svoji funkci a kosti by se jen tak pohupovaly.

Fascie mohou být podobně jako svaly posilovány pomocí dobře mířených a správně načasovaných stimulů, v případě nedostatku pohybu nebo přetěžování však mohou být také oslabovány. Výsledkem může být jejich tuhnutí či degenerace, zranění, zjizvení, zánět nebo příčná spojení. Všechny tyto nežádoucí jevy mění fasciální strukturu a snižuje její elasticitu. Jen o málo méně elastická tkáň potřebuje delší čas na regeneraci, protože již není tak dobře zásobena živinami a tekutinami.

Jelikož fascie chrání svaly před přílišným natažením a přetrháním, nejsou tak flexibilní jako svaly. Jejich mřížovitá struktura, tvořena elastinem a kolagenem, je činí křehčími a zároveň pevnějšími. Když například fascie nejsou prostřednictvím pojivové tkáně dostatečně zásobeny tekutinami, dochází k jejich přetěžování, zejména v momentech rychlých, trhaných pohybů. Křehké s vysušené fascie již nedokážou snést takovou zátěž a jsou mnohem náchylnější ke zraněním.

Fascie dokáží také vnímat a jsou velmi důležité pro tělesnou percepci při koordinaci pohybových sekvencí. Vysoká citlivost fascií však může být také velmi bolestivá, protože jsou hustě osídleny receptory bolesti- nociceptory. Však také fascie nejsou nazývány smyslovým orgánem jen tak pro nic za nic.

Mechanismus houby

Myofasciální tkáň je “rozvalována“ prostřednictvím komprese pomocí gumových pásků v kombinaci s pohybem vyvolanými smykovými silami. Když tlak při uvolnění  flossbandu klesá, tkáň se může opět naplnit čerstvou tekutinou a zároveň je zlepšeno její prokrvení. To vede ke zvýšení viskozity myofasciální tkáně: opět bude pružnější a citlivější. Svaly a fascie pak kolem sebe mohou lépe prokluzovat a lépe spolu komunikovat.

Podkožní podráždění

Fascie mohou působit bolest, která je způsobena špatným držením těla a přetížením. Za bolestí dolní části zad podle nejnovějšího výzkumu stojí lumbodorzální fascie (fascie v této oblasti). Nachází se zde obrovský počet senzorů bolesti s nízkým “podnětovým prahem“. V případě nociceptivní fascie mohou být mechanické receptory (proprioceptory, mechanoreceptory atd.) stimulovány pomocí flossbandu tak silně, že dojde k superpozici vnímání bolesti. V důsledku toho můžete zabránit dalším nežádoucím adhezím ve fasciální tkáni. Díky zmírnění bolesti se může pacient pohybovat normálně a bez omezení. Tento proces je nově uložen do mozku a dojde k přepsání stávajícího postoje.

Kinetic Resolve

Tento mechanismus je určen k eliminaci takzvaných cross-links (příčných spojení). Fascie tvoří tato spojení v důsledku dlouhodobě špatných návyků, zranění nebo imobilizace. V důsledku toho dochází ke snižování elasticity a pohyblivosti pojivové tkáně. Prostřednictvím pravidelných fyzioterapeutických opatření, jako například flossingu však můžou být příčná spojení odstraněna a může být zabráněno jejich dalšímu vzniku. Díky použití flossbandu a simultánních pohybových impulsů jsou tyto srůsty za účelem obnovení mobility vrstev tkáně narušeny. Flossband pevně drží kůži a podkožní tkáň a pod ní ležící tkání je proti ní pohybováno pomocí torzního a podélného strečinku- prováděného aktivně pacientem nebo pasivně terapeutem.

Účinky flossingu na klouby

Klouby v lidském těle by měly, pokud jsou zcela nepoškozené, umožňovat a zvládat koordinačně náročné pohybové sekvence. Krk, kyčle, koleno nebo kotník- pouze volně pohyblivé klouby nám zajistí bezbolestný každodenní i sportovní život. První krok léčby bývá často orientován na dosažení správné neutrální a stabilní pozice. Tento reset je důležitý, jelikož senzory v kloubech posílají informace o pozicích do mozku, který zase tyto data vysílá okolním svalům, šlachám a vazům. Člověk si však nemusí dvakrát rozmýšlet, když dělá krok nebo skáče, protože tento systém je vybaven určitým autopilotem. Ten však může být pouze tak kvalitní, jak kvalitně fungují jeho senzory. Pokud jsou z různých důvodů narušeny, biomechanické procesy mohou vést k chybě v systému. Následky jsou známé: pokud jsou pohybové sekvence prováděny nesprávně, po čase se v důsledku přetěžování objeví nějaké poškození.

Každý kloub lidského těla je obklopen kloubním pouzdrem. Úkolem každého pouzdra je zásobit kloub tekutinou a zajišťovat kluzkost jeho povrchů. Díky špatnému držení těla nebo imobilizaci může tento obal kolem kloubu ztvrdnout. V případě zranění kloubu následky pohmoždění, podvrtnutí nebo dislokace většinou dochází ke zvýšení produkce tekutiny prostřednictvím výpotků v kloubním pouzdře a pouzdro se nafukuje jako balon. V rámci postiženého kloubu je možný pouze velmi omezený pohyb a receptory spustí silnou bolest. Tímto způsobem tělo nutí zraněného člověka, aby kloubu po nějakou dobu ulevil. Mimo to je logicky narušena tělesná percepce, protože kloubem není možno pohybovat v obvyklém rozsahu.

Takové receptory se však nenacházejí pouze v kloubním pouzdře, ale také ve strukturách obklopujících kloub, zejména ve vazech. V případě natržení nebo přílišného protažení jsou extrémně podrážděny a podobně jako v případě svalových zranění se může objevit krvácení.

Mechanismus houby

V případě kloubních výpotků a s nimi spojených výrazných otoků pomáhá silná komprese pomocí flossbandu ke zrychlenému odvodu kloubní tekutiny lymfatickým systémem.

Podkožní podráždění

Akutní zranění kapsulárního vazu může způsobit bolestivý otok. Podkožní podráždění může zejména v akutní fázi zmírnit boles

Kinetic Resolve

Při subakutních nebo chronických pohybových omezeních kloubního pouzdra, stejně jako při nesprávné pozici kloubů, může mechanismus Kinetic Resolve v kombinaci s aktivním cvičením nebo manuální léčbou vést ke skvělým terapeutickým výsledkům. Mohou být napříkladuvolněny adheze kolem kloubu (v paraartikulátním prostoru). Podle zakladatelky Voodoo- Flossingu Kelly Starrett je prostřednictvím vzniklé distrakční síly dosaženo snížení tlaku v kloubu (flexion gapping)a obnovení mobility ve všech směrech.

Účinky flossingu na svaly

Svaly jsou pohonnými jednotkami lidského těla. Pokud je našich celkem přibližně 250 milionů svalových vláken mozkem správně řízeno, zvládají provádět extrémní pohyby, generovat ohromnou sílu a odolat neuvěřitelné zátěži. Ovšem i ty nejmenší změny mohou vést k narušení celého systému. Jakkoli minimální svalové nerovnováhy mohou způsobit bolest nebo nepohodlí. Silné svaly se zpočátku snaží kompenzovat selhání svých protějšků. Zvýšená tenze “přepracované“ muskulatury mění její tonus, svaly jsou hůře prokrvovány, flexibilita se snižuje a nakonec kterýkoli ze zúčastněných svalů, kloubů nebo šlach, vypoví svou službu. Výsledkem takovýchto přetížení může být také špatné postavení kloubů nebo blokády. Tohle všechno nám ukazuje, že bychom na svaly nikdy neměli nahlížet individuálně, ale jako na součásti funkčního řetězce a prvky myofasciálního systému. Všechno souvisí se vším. To znamená, že v případě potíží, zranění a pohybových omezení svalů dochází také k ovlivnění fascií, a stejně to platí i naopak.

 

Mechanismus houby

Už jen za účelem zrychlení regenerace dává trénink s flossbandem smysl. Díky vysokému kompresnímu tlaku jsou ze svalových buněk a jejich vrstev pojivové tkáně (endomysium) vytlačovány polutanty a odpadní produkty a následně jsou odváděny do lymfatického systému. Po uvolnění pásu se tkáň opět otevře, je propláchnuta čerstvou extracelulární tekutinou a díky výraznému zvýšení průtoku krve je zásobena glykogenem a kyslíkem. Svalová buňka tak získá nové prostředí, které usnadňuje úsporné kontrakce, eventuálně relaxaci. Endomysium je v případě “slepené“ muskulatury zásobeno větším množstvím tekutiny, což pozitivně ovlivňuje kluznou schopnost svalových vláken.

Zatímco je při kompresy pohybováno svaly, organismu je signalizována potřeba zásobování: málo krve, kyslíku a glykogenu. Tento podnět uvede zúčastněný systém do stavu bdělosti, který vede k rychlejšímu a především ke kvalitnějšímu zásobení a účinek mechanismu houby se může opět zvyšovat.

Flossband pomáhá také při akutních svalových zraněních, jako například při drobných trhlinách nebo bolesti. Díky vysokému tlaku je tkáň stlačena natolik, že dochází k redukci typického krvácení. Přechod mezi stlačením a uvolněním podporuje odvod odpadních produktů a další záněty tak mohou být minimalizovány nebo jim může být zcela zabráněno, aniž by bylo bráněno procesům, které jsou nutné pro “auto- opravu“. Takto všichni můžeme předcházet manuálně- terapeutickým adaptivním dysfunkcím v celém systému.

 

Vaši Andreas Ahlhorn a Dennis Krämer.

omega replica orologi replica svizzeri