HALLUX VALGUS a VÝBĚR VHODNÉ OBUVI

14.03.2019

Co je hallux? 

Je kostěnná apozice vznikající na hlavici 1. metatarzu. Někdy může být bolestivý a je nutné ho řešit operačně. Během vývoje deformity hallux valgus ohrožuje rovnováhu a fyziologickou chůzi. U kořenů vzniku deformity stojí především nevhodná obuv (podpatky, příliš úzké boty - v USA je nosí až 80% žen), genetická dispozice a některá onemocnění (např. artritida). 

Bočité palce má zhruba 25% lidí mezi 18-65 rokem věku a neuvěřitelných 75% lidí nad 65 let věku. Více než 50% Američanek má halluxy. 

Halluxy je třeba ošetřovat co nejdříve neboť nejde o onemocnění, ale postavení kostí.


 

Jak poznám, jestli mám hallux valgus (bočitý palec)?

Příznaky počínajících halluxů mohou být zpočátku nenápadné, ale dávejte pozor na:

- vyklenující bouli u základního klouby palce, zarudnutí a otok

- omezený pohyb palce vzhledem k zánětu

- články palce stáčející se dovnitř

- otlaky a zrohovatělou kůži v místech doteku 1. a 2. prstu
 

Proč mají lidé bočité palce (hallux valgus)? 

Lidská noha se odlišuje od ostatních primátů tím, že ji používáme jako pevnou páku během propulsní (odrazové) fáze lokomoce spíše než jako úchopový orgán během lezení po stromech. Postavení palce v odtažení od ostatních prstů umožňuje plný kontakt plosky se zemí. Tato funkce mizí při vývoji bočitých palců, kdy se noha vrací o vývojový stupeň zpět ke tvaru nohy primátů. Velkou roli ve vývoji této deformity hraje obuv (nové výzkumy akcentují právě vliv obuvi jako zásadní a ostatní vlivy např. dědičnost jako marginálnější). 

Jakým způsobem obuv ovlivňuje naše nohy a jak vybrat správnou obuv se dozvíte na našem workshopu, ve kterém se dále zabýváme souvislostmi mezi držením celé dolní končetiny a jejím funkčním ovlivněním.

http://movelabinstitute.com/cs/skoleni-funkcni-noha-workshop-hallux-valgus

Každá deformita palce totiž významně narušuje lokomoční funkci člověka a projeví se v omezené hybnosti segmentů těla nad ploskou - kotníků, kolen, kyčlí, ale i páteře. 

Naučíme vás sedm testů, jak rozpoznat obuv, která umožní fyziologickou funkci nohy a sadu cviků zlepšujících funkci dolní končetiny včetně funkce palců. Součástí workshopu je doporučení týkající se vhodných korekčních pomůcek, tejpování a diagnostika stupně závažnosti deformity.


Testy bot 

Boty se ukazují být zásadním faktorem pro patogenezi bočitých palců na rozdíl od dříve akcentovaných genetických vlivů, jež podle současných výzkumů hrají marginálnější roli. 

Nabízíme sedm následujících testů pro výběr obuvi.

Test 1: Flexibilita obuvi.

Test 2: Vnímání země v obuví.

Test 3: Neutrální pata.

Test 4: Dostatečná šíře na špičce boty.

Test 5: Boty, které snadno spadnou z nohy?

Test 6: Vyhýbejte se prohnuté špičce 'toe-spring' (pružina pro prsty).

Test 7: Minimální podpora klenby.

Při řešení deformit akra dolní končetiny (v EU je po operaci plosky každý dvacátý občan, tj. 5% populace) se často spoléháme na zásahy z vnějšku (korektory a operace) a zapomínáme, že jsme sami strůjci svých problémů. Soustřeďme se proto na to, co můžeme zlepšit sami pomocí cvičení, výběru kvalitní obuvi umožňující fyziologickou funkci nohy a vnější zásahy - tejpování, korektory a v extrémních případech operaci použijme po vyčerpání možností konzervativní léčby.

Podribnější info se můžete dozvědět na našem workshopu

http://movelabinstitute.com/cs/skoleni-funkcni-noha-workshop-hallux-valgus

Autor: Bc. Štěpán Haškovec  lektor MOVE LAB INSTITUTE