Mostabilita je zásadní

27.02.2018

V Gray Institute velmi často diskutujeme o termínu “mostabilita” (mobility-stability). Ve skutečnosti je považována za zásadu a pravou podstatu lidské funkce. Ve všech pohybech jde o MOBILITU i STABILITU. Jedna bez druhé bezpochyby přinese špatnou kvalitu pohybů a potenciální zranění. Funkční pohyby se liší, ale pro každý z nich existuje optimální kombinace mobility a stability, která doručí nejlepší výsledek.

Abychom v Gray Institute mohli považovat “mostabilitu” za pravou podstatu lidského pohybu, nemůže být izolovaným jevem. Musí být ve všech formách funkce. Musí být na “lokální” úrovni kloubů, stejně jako “globální” pohybové úrovni. Někdy je těžké “mostabilitu” rozeznat, ale jedná se o primární složku všech úspěšných pohybů. Proto je velmi důležité, aby naše vyšetřovací a léčebná schémata aspekt “mostability” zahrnovala.

Jednoduchým, ale důležitým příkladem “mostability”, je pohyb lopatky na hrudním koši během činnosti ramene. Při pohybu paže musí lopatka poskytovat stabilní základnu pro svaly pohybující pažní kostí. Lopatka se ale musí také pohybovat po žebrech za účelem umožnění plné pohyblivosti ramenního komplexu. Lopatka musí být stabilní a mobilní zároveň! Pokud by lopatka byla k žebrům připevněna kolíky, byla by pevnou základnou, ale nedostatek pohyblivosti by namáhal glenohumerální kloub. Pokud by na druhou stranu svaly spojující lopatku s hrudníkem byly přerušeny, získali bychom spoustu mobility, ale chyběla by nám stabilní základna pro činnost svalů. “Mostabilita” je zásadní.

Stejně tak důležitá, ale ne tak samozřejmá, je “mostabilita” pánve při dopadu chodidla na zem při běhu. Při kontaktu se zemí hrají posteriorní laterální svaly kyčelního kloubu významnou roli ve zpomalování pohybů kyčle, kolene a chodidla - vytvářených gravitací a reakční silou země. Tyto svaly potřebují, aby pánev byla stabilní základnou, ze které je vytvářena síla; pánev se však pohybuje. Takže znovu, nutná je stabilita i mobilita. Při běhu máme jednu nohu ve vzduchu a přitom potřebujeme stabilní i pohyblivou pánev. Jak však pánev zůstane při pohybu stabilní bez kontaktu se zemí? Hmotnost a hybnost kyvné nohy, trupu a paží přispívají schopnosti pánve získat “mostabilitu”. Znalost tohoto faktu ovlivňuje to, jak trénovat a rehabilitovat klienty, kteří aktivně běhají.

Všichni pohyboví specialisté musí rozhodnout, zda klient postrádá stabilitu, mobilitu nebo oboje. Po identifikaci nedostatků, které zhoršují funkčnost, je třeba zvolit logickou strategii. K omezení nebo eliminaci problému s “mostabilitou” může být využit stávající úspěch. 3D Movement Analysis a Performance System se skládá z globálních pohybů, které testují stabilitu i mobilitu. Tato pohybová analýza určuje tzv. Relative Success Code (RSC). Pomocí RSC určíme logickou sekvenci a následně využijeme globální pohyby k tvorbě tréninkových cvičení. Když začnete úspěšně získávat “mostabilitu” a správně zvolíte logický postup, úspěch povede k dalšímu úspěchu.

Více o tomto konceptu na našem listopadovém školení:

http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps
 

ZDROJ:
https://www.grayinstitute.com/blog/post/930/mobile-stability
Dr. David Tiberio, Gray Institute
25. 10. 2016