Správný funkční pohyb je klíčem

31.01.2018

Jak říká přísloví “V humoru je spousta pravdy.” Věděli jste, že to byl William Shakespeare, kdo tuto myšlenku uvedl do pohybu? Ve své tragédii Král Lear Shakespeare píše, že “V žertu je pravda.”

V tomto tvrzení je mnoho pravdy, stejně tak jako v humoru. Když mluvíme o humoru, SNL (Saturday Night Live) je na toto téma známým odborníkem. 

Mým oblíbeným skečem je scéna s Chrisem Farleym a Adamem Sandlerem z roku 1995. Farley představuje ženu, známou jako 'Beverly Gelfand', zatímco Sandler hraje roli manžela 'Hanka Gelfanda'. Beverly má ve zvyku něco neustále povídat a Hank se tváří, že je mu to jedno a pozdějí prohlásí “Mluví ve dne v noci, každé slovo zbytečnější než to předtím.”

Pro ty z nás, kteří jsme v manželství; musíme přiznat, že někdy to vypadá, jako že se nestaráme o to, co naše druhá polovička říká. To vede k tomu, že nedáváme pozor. Když k tomu dojde, partner může použít strategii pro získání naší pozornosti. Tato strategie obvykle zahrnuje zvyšování/snižování hlasu.

Řekněme, že mám 'takového přítele' … Můj přítel miluje sportovní kanál SportsCentre. Jak si určitě dokážete představit, jeho žena s ním (dobře, spíš na něj) při jeho sledování mluví, což vede k něčemu, co nazveme "Ruffiniho jevem." Jemně vnímá sladký hlas své ženy, ale neposlouchá a nereaguje tak, jak by měl. Strategie jeho ženy pak je mluvit rychleji a hlasitěji, čímž stimuluje jeho poslech tím, že dává najevo důležitost hovoru. Právě změna hlasitosti vyvolá jeho pozornost. Ruffiniho zakončení (také se jím říká Ruffini tělíska) jsou velmi podobná … zatímco hlasitost vyvolává pozornost, rychlost spouští aktivitu těchto proprioceptorů a otáčivé pohyby získávají na důležitosti.

Ruffiniho zakončení, stejně jako většina proprioceptivních orgánů, poskytují tělu při jejich deformaci mechanickou silou aferentní informace. Proto se jim také často říká mechanoceptory. Ruffiniho tělíska jsou zapouzdřená, ale podle nedávného výzkumu se tvar jejich pouzdra může měnit. Nacházejí se v řadě různých tkání, včetně kloubních pouzder, vazivově chrupavčitých lemů (labrum) a fascií. Někteří vědci uvádějí tři různé variace, ale to může být způsobeno funkční zátěží působící na různé tkáně.

Nejběžnějším umístěním Ruffiniho zakončení je podle řady výzkumných studií subsynoviální vrstva kloubních pouzder. Tam tělíska vykazují prodlouženou formu a jsou připojena na kolagenová vlákna kloubního pouzdra. Byla popsána jako reagující na tenzi, kompresi a rotaci, takže Ruffiniho zakončení v zásadě reagují na protažení. Ve srovnání s distálními klouby se ve větším počtu nachází v proximálních kloubech. Nicméně nejsou rozděleny rovnoměrně, ale místo toho se nachází podél linií v pouzdře, které jsou protaženy při pohybu kloubu.

Ruffiniho tělíska jsou klasifikována jako Typ I. Existují důkazy, že vykazují jistou aktivitu dokonce také bez pohybu. Jak k pohybu dojde, dochází k aktivaci většího počtu Ruffiniho tělísek. Ruffiniho tělíska poskytují informace o rychlosti pohybu. Mají nízký práh, což znamená, že k aktivaci senzoru dojde při nízké úrovni mechanické síly. Mohou však existovat různé úrovně prahu, protože čím je pohyb rychlejší, tím více Ruffiniho zakončení je aktivováno. Tyto receptory se také pomalu přizpůsobují. To znamená, že jsou aktivní tak dlouho, dokud je přítomna mechanická síla.

Na základě těchto charakteristik můžeme stanovit určité předpoklady o tom, jak tělo využívá informace od Ruffiniho tělísek ve spojení s ostatními smyslovými receptory. Neuro-perceptuální informace, poskytované Ruffiniho zakončeními, jsou nezbytné pro koordinovaný pohyb. Neustálá nízká úroveň aktivity bez pohybu společně s větší hustotou v proximálních kloubech naznačuje také roli v držení těla. Informace o rychlosti pohybu (konstantní, rychlejší, pomalejší) a směru pohybu (na základě nerovnoměrné distribuce) musí za účelem poskytnutí informací pro úspěšné provedení pohybu urazit dlouhou cestu. Bez informací od ostatních proprioceptorů však vytváření svalových synergií, které jsou při provádění pohybů účinné a efektivní, není možné.

Takže co, koho to zajímá, proč jsou tyto informace tak důležité? Gray Institute® přišel s mnoha frázemi, včetně následujícího prohlášení: "Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb.” Správný (funkční) pohyb je klíčem a proto je 3DMAPS® (3D Movement Analysis & Performance System) tak důležitým nástrojem při vyšetření a jakémkoli postupu/programu.

V rámci analýzy pohybů 3DMAPS® – zahrnující výpady a švihy a Single Leg Balance Foot Reaches s houpáním – dochází k aktivaci našich Ruffiniho zakončení, protože 66 základních pohybů tohoto programu prochází celým tělem. (Více se dozvíte na https://www.grayinstitute.com/courses/maps). Využívání autentických hybatelů (chodidel, dlaní, pánve) usnadňuje vznik těchto funkčních, autentických pohybů.

Autentičtí hybatelé vytváří integrované pohyby, při kterých je zapojeno více kloubů. Důležitost globálních pohybů je v tom, že pohyby mnoha kloubů těmto pohybům přispívají. Proto Ruffiniho zakončení ve všech kloubech (zejména v těch proximálních – bocích, trupu a ramenou) poskytují souběžné informace o rychlosti pohybu jak 'lokálně', tak 'globálně. Rychlost, kterou při pohybech žádáme od svých pacientů/klientů, usnadňuje další stimulaci a poskytuje tělu strategie pro řízení pomalých i rychlých pohybů. Nejčastější strategií je zpočátku umožnit jednotlivci, aby si rychlost pohybu zvolil sám za účelem zvýšení šancí na jeho úspěšné provedení. Pozorovaná rychlost je součástí vyšetření.

Když klienta požádáte provést pohyb jinou rychlostí, než kterou si zvolil, přichází do hry různé strategie. Rychlejší pohyb zvýší počet informací od Ruffiniho zakončení. Vyžaduje od svalů rychlejší aktivaci a může dodat více energie během zpomalování pohybu. Rychlejší pohyb může být tím, co pacientovi/klientovi chybí pro získání vyšší funkčnosti v rámci jeho/jejích denních a sportovních činností.

Rychlejší ovšem neznamená vždy lepší. Pokud jde o bezpečnost, pacient/klient nemusí být schopen řídit hybnost, vytvořenou rychlejším pohybem. Pomalejší pohyby poskytují méně pasivní deformační energie z tkání a často vyžadují aktivnější svalovou sílu (větší výzva). Poskytování méně informací od Ruffiniho zakončení může také usnadňovat lepší integraci ostatních forem smyslových vstupů.

Měl by váš pacient/klient cvičit rychleji, pomaleji nebo obojí? Klient vám tuto informaci poskytne, když si pohrajete s rychlostí pohybové analýzy 3DMAPS® Analysis Movements nebo postupy Performance System. Protože tyto pohyby zahrnují více kloubů, relativní úspěch pohybu (a integrace proprioceptivních informací) v různých rovinách při pohybu různými rychlostmi poskytuje skvělý pohled na potřeby jednotlivce. Schopnost provádět pohyby rychleji nakonec zlepší výkon a sníží riziko zraněni, ale pouze požadovat vyšší rychlost nemusí být tou nejrychlejší ani nejbezpečnější cestou k úspěchu

Odtud a napříč celým 3DMAPS® úspěch plodí úspěch, a to díky funkčním pohybům jednotlivců!

 

Více o tomto konceptu na našem listopadovém školení:

http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

 

ZDROJ: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1372/proprioceptors-series-part-1-shakespeare-snl-ruffini-endings
Dr. David Tiberio, Doug Gray
29. srpna 2017