Fasciální věda a její klinická aplikace: Prostorová medicína (2.)

26.03.2019

Prostorová medicína

Prostorová medicína má stejně jako zbylé tři své kořeny v prehistorii. Každá domorodá kultura, kterou měl autor tohoto článku tu čest navštívit - od amerických indiánů přes obyvatele Indie a Afriky až po jihovýchodní Asii - má tradici nějakého druhu masáže za použití rukou. Mnoho z nich má také tradici 'nastavování kostí' předchůdce osteopatie a chiropraxe nebo 'zapínání vazů' předchůdce Bowenovy techniky.

Můžeme vidět kořeny Prostorové medicíny vycházet ze všeho od jednoduché snahy o přežití přes bojová umění až po tanec a sporty, které nemají prakticky nic společného s válkou. Jóga a bojová umění (je těžké určit,hublot replica watches co z toho je starší) patří mezi první pokusy o 'změnu mysli skrze tělo', neboli rozvoj osobnosti za použití těla jakožto média.

Takové 'tvarování' prošlo mnoha obměnami od doby, kdy se lidé před nějakými 200 000 generacemi poprvé postavili. Schopnost používat oheň, která se objevila před nějakými 5000 generacemi, změnila výrazně náš vnitřní tvar dle mého mínění tím, že uvolnila mnoho autonomních zvířecích strachů do pro lidi specifických jazykem poháněných sociálních interakcí (Porges, 2011; Maturana a Poerksen, 2004).

POZOR!!!
THOMAS MYERS bude mít v rámci Fasciální konference Dr. Roberta Schleipa, kterou pořádáme 31. srpna, telekonferenční přednášku právě na téma Prostorové medicíny 

Zemědělská revoluce a best replica watches její plody jsou s námi zhruba posledních 500 generací. Umožňují nám žít ve velkých skupinách (města), třídní společnosti, organizovat války a změnit navždy náš vztah k přírodě. Byly to právě tyto masivní sociální změny, které umožnily vzniknout aristokracii, jejíž členové byli tak odvyklí fyzické námaze, že básník Juvenal jen potřásl hlavou nad mladými šlechtici Říma a prohlásil „mens sana in corpore sano“, tedy ve zdravém těle zdravý duch (Juvenal, 2001). Toto uznání potřeby 'pohybové medicíny' si můžeme poprvé povšimnout ve starořeckých tělocvičnách.

Průmyslová revoluce je stará pouhých 20 generací, ovšem znovu změnila náš tvar tím, že z nás všech udělala 'aristokraty' pomocí práce šetřících zařízení. Auto začalo sloužit jako náhrada za nohy a židle před počítačem se stala v zásadě fyzickým rozhraním pro 'práci'.

Obraz moderního člověka, který objíždí parkoviště před tělocvičnou ve snaze najít místo co nejblíže vstupu, se stal symbolem rozporuplnosti našeho současného stavu s vlastním pohybujícím se tělem.

Druhá průmyslová revoluce spojená s prudce narůstajícím významem elektroniky slibuje, že nás znovu promění jak kulturně, tak i fyzicky. Fyzická a virtuální realita od sebe půjdou jen těžce odlišit a my jakožto druh budeme ještě víc vyjmuti z našeho 'přirozeného' světa, ve kterém se naše těla vyvinula pod neúnavným dozorem přírodního výběru – z toho vyplývá půvab Paleo hnutí (Smith a Stone, 2013).

Tento krátký výlet do historie nám ukazuje, že každá tvář medicíny bude čelit unikátním výzvám v nadcházejícím světě 21. století. Znečištění chemického prostředí, degradace zdrojů potravy a omezení efektivity antibiotik – nehledě na sociální cenu a problémy s dostupností – změní Materiální medicínu. Davovost a zvýšené odcizení vytvoří značnou výzvu pro psychoterapii. Vysílané vlny elektronického 'znečištění' buď naruší energetické léčení nebo možná přinese své vlastní ověřené zdroje soudržnosti v tomto rozdrásaném světě.
 

1. ČÁST: http://movelabmagazine.cz/magazin-Fascialni-veda-prostorova-medicina


REFERENCE:

*Bentall, Richard, 2010. Doctoring the Mind. Penguin Books.
*Boericke, W., 2008. New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. B Jain & Co, NY.
*Davidson, R., Kabat-Zinn, J., et al., 2003. Alteration in immunefunction produced in by mindfulness meditation. Psychosom. Med. 65, 564.
*Doidge, N., 2007. The Brain that Changes Itself. Penguin Books, London.
*Francis, R., 2011. Epigenetics e How Environment Shapes Our Genes NY. WW Norton & Co.
*Freud, S., 1930. Das Unbehagen in der Kultur (Civilisation and its Discontents). English version. Penguin 2002, London.
*Hamilton, N., Weimar, W., Luttgens, K., 2011. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion, 12th ed. McGraw-Hill, NY.
*Hanson, R., 2009. Buddha’s Brain e the Practical Neuroscience of Happiness, Love, & Wisdom. New Harbinger Publications, Oakland CA.
*Jones, Ernest, 1953. Sigmund Freud: Life and Work, vol. 1. Hogarth Press, London, pp. 94e96.
*Juvenal, Winkler M., 2001. Juvenal in English. Penguin Books, London.
*Kapandji, I., 2007. The Physiology of the Joints, sixth ed., vol 1e3.
*Churchill Livingstone, Edinburgh. Kendall, F., McCreary, E., 2005. Muscles: Testing & Function, fifth ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore.
*Laing, R.D., 1967. The Politics of Experience and the Bird of Paradise. Penguin, Harmondsworth.
*Langevin, H., Combrooks, C.J., et al., 2004. Fibroblasts form a bodywide cellular network. Histochem. Cell Biol. 122, 7e15.
*Langevin, Hm, Bouffard, N.A., Badger, G.J., et al., 2006. Subcutaneous fibroblast cytoskeletal remodeling induced by acupuncture: evidence for a mechanotransduction based mechanism. J. Cell Physiol. 207 (3), 767e774.
*Levin, S., 2003. The tensegrity-truss as a model for spine mechanics. J. Mechanics Med. Biol. 2 (3), 374e388.
*Maturana, U., Poerksen, B., 2004. From Bring to Doing: the Origins of Cognition Heidelberg. Carl Auer.
*McAllester, M., 1989. The Philosophy and Poetics of Gaston Bachelard. University Press of America, Lanham MD.
*Myers, T., 1998 (1999). Kinesthetic dystonia. J. Bodywork Move.
*Ther. 2 (2), 01e114, 2(4): 231e247, 3(1): 36e43, 3(2): 107e116.
*Myers, T., Fredricks, C., 2012. Stretching in Fascia in Schleip R, Findley T, et al Fascia e the Tensional Network of the Human Body. Churchill Livingstone, Edinburgh, pp. 433e440.
*Oschman, J., 2000. Energy Medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh.
*Porges, S., 2011. The Polyvagal Theory NY. WW Norton & Co.
*Porter, R., et al., 2011. Merck Manual, nineteenth ed. Merck, Sharp & Dohme Corp, West Point, PA.
*Rolf, I., 1977. Rolfing Rochester VT. Healing Arts Press.
*Schleip, R., Findley, T., et al., 2012. Fascia e the Tensional Network of the Human Body. Churchill Livingstone, Edinburgh.
*Sheldrake, R., 1985. A New Science of Life London. Paladin/Grafton Books.
*Smith, G., Stone, M., 2013. Solving the Paleo Equation N Clarendon VT. Victory Belt Publishers.
*Still, A.T., 1992 (1910). Osteopathy Research and Practice. Eastland Press, Seattle.
*Sutcliffe, J., Dohn, N., 1992. A History of Medicine NY. Barnes & Noble.
*Sutherland, W.G., 1990. Teachings in the Science of Osteopathy Portland OR. Rudra Press.
*Wainwright, S., 1988. Axis and Circumference. Harvard Univ Press, Cambridge MA.
*Woods, M., 2000. Ancient Medicine Minneapolis. Lerner Pub Group.

PUBLIKOVÁNO: 25. 2. 2013
AUTOR: Thomas Myers
ZDROJ: https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(13)00119-8/pdf
PŘELOŽIL: Roman Kladivo