Fasciální věda a její klinická aplikace: Prostorová medicína

21.03.2019

Komplexní a soudržný přístup ke tvorbě prostorových vzorů v lidském pohybu a držení těla se začíná objevovat na obzoru. Pokroky ve studii fascií, neurální plasticity a epigenetiky nám umožnují vytvářet teorie se značným přesahem, které spojují všechny ty, kdo pracují s pohybem, od osteopatů až k osobním trenérům. Trenéři, rehabilitační pracovníci, maséři a tělovýchovní specialisté se spojují k přijímání a rozvoji jednotícího konstruktu, který má za cíl pomoci našim rostoucím dětem naplnit požadavky elektronického prostředí 21. století.

Čtenáři tohoto časopisu (viz. zdroj) jsou pravděpodobně uživatelé Prostorové medicíny. Jak můžeme porozumět tomuto termínu a může znamenat nějaký rozdíl pro naši společnou budoucnost? Audemars Piguet Replica Watches

V rámci našeho běžného fyzikálního prostředí existují čtyři základní prvky: Prostor, Hmota, Čas a Energie. Ačkoli tyto prvky definují fyzikové, můžeme si zde říct, že energie pohybuje hmotou, aby se mohla posouvat prostorem v rámci času.

O každém z těchto elementů můžeme říct, že je základem pro vlastní typ medicíny, z čehož vyplývá Hmotná medicína, Energetická medicína, Temporální medicína a Prostorová medicína (Myers, 1998 (1999)).

Nás bude zajímat ta čtvrtá tvář medicíny, Medicína prostoru, jinak řečeno léčení prostřednictvím změny orientace těla v prostoru. Mezi uživatele Prostorové medicíny patří celá řada odběratelů tohoto časopisu práce s tělem a pohybové terapie:

Ortopedii a některé prvky plastické chirurgie můžeme taktéž zařadit do této kategorie; korektivní operace totiž mění vztah mezi částmi těla v prostoru za účelem zlepšení celkové funkce.

Některé metody práce s tělem, jako je například Polarita a Shiatsu, ačkoli jsou příbuzné Prostorové medicíně spadají spíše do oblasti energie podobně jako akupunktura, vzhledem k jejich zaměření na energetická pole a plynutí energie.

Cílem tohoto článku je vyzdvihnout fakt, že tyto roztříštěné profese představují jednotnou doménu, která vyžaduje jednotný jazyk a studium. Doména Prostorové medicíny, pokud se na ni podíváme z širšího pohledu obsahuje:replicas iwc

Ačkoli nejsou svévolné, jsou naše čtyři divize rozmazané na svých hranách a mnoho stavů se prezentuje v rámci všech čtyř aspektů. Pokud si vezmeme například 'depresi', Materiální medicína by hledala a pravděpodobně i našla biochemický aspekt, který by reagoval na farmaka, jako je například Prozac. Temporální medicína by hledala minulé události nebo přesvědčení, které vedly k poškození sebeobrazu a jejich nahrazení lepším porozuměním. Energetická medicína by pravděpodobně pátrala po blokádách energie, které poškozují správný vzor a brání organismu, aby se sám uzdravil. Prostorová medicína by se pak podívala na to, jakým způsobem je člověk s depresí zaseknutý na výdechové části dechového cyklu a usilovala by o nápravu tohoto problému prostřednictvím protahování, manipulace nebo dechových cviků napravujících chybný pohybový vzor.

Každý z výše uvedených si bude stát za efektivitou nebo primárností své intervence a autor tohoto článku viděl už všechny čtyři fungovat jak samostatně, tak v kombinaci s jinými metodami.

Každý stav u každého jedince nás zve k tomu, abychom ho prozkoumali z pohledu všech přístupů pro nalezení nejefektivnějšího přístupu k odstranění utrpení, a vyvolání nejrychlejších, nejlevnějších a nejtrvalejších léčebných efektů. Naneštěstí, existuje jen velmi málo ˇpraktických lékařůˇ, kteří jsou schopni vidět celý obraz natolik, aby dokázali správně pracovat s každým pacientem a jeho symptomy. Pokud máte v ruce kladivo, všechno najednou vypadá jako hřebík.

 

REFERENCE:

*Bentall, Richard, 2010. Doctoring the Mind. Penguin Books.
*Boericke, W., 2008. New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. B Jain & Co, NY.
*Davidson, R., Kabat-Zinn, J., et al., 2003. Alteration in immunefunction produced in by mindfulness meditation. Psychosom. Med. 65, 564.
*Doidge, N., 2007. The Brain that Changes Itself. Penguin Books, London.
*Francis, R., 2011. Epigenetics e How Environment Shapes Our Genes NY. WW Norton & Co.
*Freud, S., 1930. Das Unbehagen in der Kultur (Civilisation and its Discontents). English version. Penguin 2002, London.
*Hamilton, N., Weimar, W., Luttgens, K., 2011. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion, 12th ed. McGraw-Hill, NY.
*Hanson, R., 2009. Buddha’s Brain e the Practical Neuroscience of Happiness, Love, & Wisdom. New Harbinger Publications, Oakland CA.
*Jones, Ernest, 1953. Sigmund Freud: Life and Work, vol. 1. Hogarth Press, London, pp. 94e96.
*Juvenal, Winkler M., 2001. Juvenal in English. Penguin Books, London.
*Kapandji, I., 2007. The Physiology of the Joints, sixth ed., vol 1e3.
*Churchill Livingstone, Edinburgh. Kendall, F., McCreary, E., 2005. Muscles: Testing & Function, fifth ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore.
*Laing, R.D., 1967. The Politics of Experience and the Bird of Paradise. Penguin, Harmondsworth.
*Langevin, H., Combrooks, C.J., et al., 2004. Fibroblasts form a bodywide cellular network. Histochem. Cell Biol. 122, 7e15.
*Langevin, Hm, Bouffard, N.A., Badger, G.J., et al., 2006. Subcutaneous fibroblast cytoskeletal remodeling induced by acupuncture: evidence for a mechanotransduction based mechanism. J. Cell Physiol. 207 (3), 767e774.
*Levin, S., 2003. The tensegrity-truss as a model for spine mechanics. J. Mechanics Med. Biol. 2 (3), 374e388.
*Maturana, U., Poerksen, B., 2004. From Bring to Doing: the Origins of Cognition Heidelberg. Carl Auer.
*McAllester, M., 1989. The Philosophy and Poetics of Gaston Bachelard. University Press of America, Lanham MD.
*Myers, T., 1998 (1999). Kinesthetic dystonia. J. Bodywork Move.
*Ther. 2 (2), 01e114, 2(4): 231e247, 3(1): 36e43, 3(2): 107e116.
*Myers, T., Fredricks, C., 2012. Stretching in Fascia in Schleip R, Findley T, et al Fascia e the Tensional Network of the Human Body. Churchill Livingstone, Edinburgh, pp. 433e440.
*Oschman, J., 2000. Energy Medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh.
*Porges, S., 2011. The Polyvagal Theory NY. WW Norton & Co.
*Porter, R., et al., 2011. Merck Manual, nineteenth ed. Merck, Sharp & Dohme Corp, West Point, PA.
*Rolf, I., 1977. Rolfing Rochester VT. Healing Arts Press.
*Schleip, R., Findley, T., et al., 2012. Fascia e the Tensional Network of the Human Body. Churchill Livingstone, Edinburgh.
*Sheldrake, R., 1985. A New Science of Life London. Paladin/Grafton Books.
*Smith, G., Stone, M., 2013. Solving the Paleo Equation N Clarendon VT. Victory Belt Publishers.
*Still, A.T., 1992 (1910). Osteopathy Research and Practice. Eastland Press, Seattle.
*Sutcliffe, J., Dohn, N., 1992. A History of Medicine NY. Barnes & Noble.
*Sutherland, W.G., 1990. Teachings in the Science of Osteopathy Portland OR. Rudra Press.
*Wainwright, S., 1988. Axis and Circumference. Harvard Univ Press, Cambridge MA.
*Woods, M., 2000. Ancient Medicine Minneapolis. Lerner Pub Group.

PUBLIKOVÁNO: 25. 2. 2013
AUTOR: Thomas Myers
ZDROJ: https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(13)00119-8/pdf replicas panerai
PŘELOŽIL: Roman Kladivo