FUNDAMENTAL CAPACITY SCREEN

15.11.2016

 

 

 

 

 

Pokud byste vyjádřili ideální vývoj lidského pohybu jediným grafem, vypadal by nejspíš velmi podobně jako tato pyramida. Ta se skládá ze tří postupně se zmenšujících obdélníkových bloků postavených jeden na druhém.

            První blok je základem pro ostatní. Představuje schopnost pohybovat se v rámci základních vzorů – pohybová kompetence.

            Druhé patro představuje výkonost. Jakmile se dokážete hýbat správně, musíte se podívat, jak efektivní v daném pohybu jste – pohybová kapacita.Franck 

Nejvyšší patro pyramidy jsou sportovně specifické dovednosti. Tento pilíř ustanovuje skupinu testů, které posuzují atletovu schopnost vykonávat určitou činnost, hrát konkrétní sport nebo na konkrétní pozici v daném sportu – pohybové dovednosti. Třetí pilíř využívá soutěžní statistiky a všechny specifické testy vztahující se k danému sportu.

Hodnocením pohybové kompetence (spodní patro) se zabývá FMS. Hodnocení sportovně specifických pohybových dovedností (nejvyšší patro) je pokryto sportovně specifickými nebo úzce zaměřenými screeningy (jako TPI pro golf). Takže, jak zhodnotíme sportovní výkonnost (druhé patro)?

 

Představujeme vám Fundamental Capacity Screen (FCS)

            FCS vytváří spojení mezi pohybovou kompetencí (FMS) a rozvojem specifických dovedností (specializovaným tréninkem). Umožní vám identifikovat nedostatky v pohybových vzorech, výkonnosti, dovednostech a řešit je jednotlivě pomocí přesně zaměřených rozhodnutí při tvorbě tréninkového plánu.

            Výkonnost a tělesná kondice jsou obvykle považovány za výsledek tréninku nebo cvičení. Avšak během našeho trvajícího studia pohybu vyšlo najevo, že se jedná o základní vyjádření naší energie.

            Dlouho předtím než se začneme učit a získávat sportovně specifické dovednosti, vyjadřujeme svou energii základním způsobem, jako součást biologické potřeby hýbat se a prozkoumávat naše prostředí.

            Tato energie by měla být měřena a my jsme vyvinuli FCS právě k tomuto účelu. FCS se skládá ze čtyř základních testů, které hodnotí následující:

  • Kontrola pohybu: sportovec vykoná screening motorické kontroly založený na vědeckých základech Y Balance testu.
  • Posturální kontrola: sportovec přenáší břemeno za účelem posouzení jeho schopnosti udržet správné držení těla pod zátěží.
  • Ovládání výbušnosti: sportovec projde screeningem skoku (bez a s použitím paží) jako ukazatele silové kapacity.
  • Kontrola dopadu: sportovec vykoná screening poskoku ke zhodnocení jeho schopnosti použít uloženou kinetickou energii.

 

            Díky informacím z testů, které jsou obsaženy v FCS, získají trenéři obraz fyzických zdrojů sportovce a jejich potenciálu pro maximální přizpůsobení se danému sportu.

            Například, při skoku dalekém můžeme zhodnotit atletovu schopnost využít dobře koordinované propojené pohyby neboli kinetické řetězce. Během skoku do dálky jedinec zatíží své tělo v pozici v podřepu, švihne rukama, lehce natáhne trup a konečně exploduje skrze nohy v dobře načasovaném, dobře koordinovaném úsilí, které vede k optimální efektivitě pohybu. Jedinec, který získá vysoké skóre vzhledem ke svým vrstevníkům, má s vhodnou analýzou, tréninkem a dostatkem času, nadprůměrný potenciál k osvojení si sílu generujících pohybů a pohybů využívajících kinetické řetězce. To nám neřekne, jak dobrým hráčem basketbalu se stane, ale umožní nám to udělat si obrázek o tom, jestli má potřebné fyzické dispozice svých basketbal hrajících vrstevníků.

            Hodnota FCS spočívá v tom, že hodnotí nesnížitelné fyzické kvality, které nejsou specifické pro konkrétní sport ani aktivitu a máme je již od raného věku. Tím, že zmapujeme tyto kvality, budeme moci řešit problémy před optimalizací rozvoje konkrétních dovedností.


 

 

 

 

 

 

 

S použitím dat od jednotlivců můžeme zmapovat pohybové kvality pro konkrétní skupiny, sporty a povolání. Odpovídá vaše mapa minimu zdrojů potřebných pro skupinu, jejíž chcete být součástí? Máte dostatečnou základnu čisté zdatnosti pro požadované dovednosti? Je sportovně specifický trénink výhodnější než obecná fyzická příprava?

            FCS sleduje vlastnosti, které potřebují všichni sportovci: sílu, rychlost, pružnost a posturální kontrolu. Ty představují čisté fyzické zdroje, ze kterých jedinec čerpá při sportovním výkonu. Tím, že zhodnotíme fyzické zdroje sportovce, získáme lepší představu o tom, jaký program vytvořit a jak je lépe rozvíjet směrem ke sportovně specifickému úspěchu.

Autor: Gray Cook

Publikováno: 29.8.2016

Odkaz na původní článek: http://www.functionalmovement.com/articles/Screening/742/introduction_to_the_fundamental_capacity_screen

Přeložil: Roman Kladivo FMSC

http://www.zuluaga.biz/_rolex/high-imitation-rose-gold-rolex-daytonas-replica.html