CESTOVNÍ MAPA FMS

13.11.2016

"CESTOVNÍ MAPA" FMS

Na videu níže spoluzakladatel FMS Lee Burton popisuje, jak v našem systému spolupracují Functional Movement Screen, Selective Functional Movement Assessment a Fundamental Capacity Screen. Jak naznačuje název videa, jedná se o mapu toho jak a kam sportovci a zdravotníci/trenéři zapadají v rámci tohoto systému.

Zde je základní přehled, který vám pomůže video pochopit:

Functional Movement Screen Level 1

Všechno to začíná s FMS Level 1. Naše kurzy FMS level 1 se soustředí na hodnocení toho, jak se klient hýbe za účelem určení, jestli jsou připraveni pro konkrétní aktivitu, tréninkový program nebo sport. 

Všichni chceme pomoci sportovcům stát se silnějšími a odolnějšími, ale než s tím začneme, musíme získat pár informací o fyzických schopnostech osoby, kterou trénujeme. Toto hodnocení se týká spíše jejich základní pohybové gramotnosti než zkušeností z posilovny nebo hřiště.

Jste velký fanoušek dřepů? Skvělé, to my taky, ale neměli byste nejprve určit, jestli má váš klient dostatečnou mobilitu a stabilitu k tomu, aby správně vykonal pohybový vzor dřepu? Chcete sportovce učit, jak provést swing s kettlebell? Super, ale nejprve se ujistěte, že správně zvládají kyčelní ohyb. Plánovali jste vložit do programu tlaky nad hlavu? Paráda, ale jak je na tom mobilita ramen vašeho klienta?

Naší nejdůležitější povinností jakožto profesionálů z oblasti zdravotnictví a fitness je chránit naše klienty před možným zraněním při tréninku. Pokud máte v určitém pohybu závažnou limitaci nebo dysfunkci, musíme vás před tímto pohybem chránit.

Celkově by měly výsledky Functional Movement Screen zlepšit naši schopnost naplánovat trénink a rehabilitaci. Jak Lee předvedl na videu, FMS by nás mělo informovat o tom, jak navrhnout tréninkový program a (což je stejně důležité) jaký je klientův vstupní bod v rámci rehabilitace/tréninku.

FMS level 1 je nyní dostupný online (odkaz na stránky FMS) nebo živě (odkaz na kurz v e-shopu http://fitnessperformance.cz/skoleni-fms-FUNCTIONAL-MOVEMENT-SCREENING-LEVEL-I) a je podmínkou pro účast na pokročilých certifikacích.

Selective Functional Movement Assesment  SFMA 

Smyslem FMS je identifikovat dysfunkční nebo pozměněný pohybový vzor, ovšem pokud je tato změna způsobena bolestí, je třeba opustit FMS a začít s SFMA.

SFMA je složeno ze 7 testů, které jsou navrženy tak, aby pomohly odhalit příčinu klientovy bolesti. Dr. Greg Rose to popsal následovně: „Představte si, že jste horník, který v dole hledá zlato. Víte, že v dole zlato je, ale před vámi je sedm tunelů. SFMA dává před každý tunel semafor. Pokud je na něm červená, daným tunelem nejdete, není tam žádná bolest. Pokud je na něm zelená, musíme tunel blíže prozkoumat, protože tady je bolest přítomna. To je to místo, kde se ukrývá zlato, takže na daný vzor se musíme více soustředit.

Často je skrytá příčina jiná než bolest samotná. Těchto 7 základních pohybů vám pomůže tuto skutečnost odhalit. SFMA je primárně používáno rehabilitačními pracovníky, ale spousta trenérů se mu také věnuje, aby mohli lépe komunikovat se svým týmem.

Functional Movement Screen Level 2

Pokud klient předvede bezbolestné, dysfunkční pohybové vzory, je na naší zodpovědnosti pomoci mu tyto vzory napravit. To je to, čím se zabýváme v kurzu FMS Level 2

Velký omyl ohledně následování principů FMS je ten, že se soustředíme na korekce, ne na trénink. To však není pravda. Nástroje, které učíme v rámci FMS Level 2 by vás neměly odvádět od tréninku, ale měly by vám ukázat, JAK směřovat trénink.

Tím, že do tréninku přidáme korektivní strategie, se můžeme nejen vyhnout potencionálně nebezpečným vzorům, ale také aktivně pracovat na vytvoření odolného a dobře vyváženého klienta. Pokud se chcete dozvědět, jak korekce zapojit do prostředí skupinového tréninku, projděte si článek FMS instruktora Diane Vives.

Fundamental Capacity Screen (FCS)

Fundamental Capacity Screen představuje spojnici mezi pohybovou kompetencí (FMS) a rozvojem specifických dovedností (specializovaný trénink). Pomáhá trenérům a koučům při tvorbě individuálního tréninkového programu od sebe oddělit problémy způsobené pohybovými vzory, fyzickou kapacitou a nedostatečnými dovednostmi.

Skládá se ze čtyř testů, které zkoumají základní elementární kapacity spojené s kontrolou pohybu, posturální kontrolou, kontrolou výbušnosti a kontrolou nárazu. Výsledky pak pomáhají trenérovi určit na rozvoj jaké oblasti by se měl soustředit, pokud chce klientovi pomoci uspět v jeho sportu.

SFMA Level 2

Podobně jako FMS level 2 se SFMA level 2 soustředí na léčbu a korekce. Představujeme zde 3R – Restart, Posílení a Obnovu (Reset, Reinforce, Restore) – a probíráme, jak je začlenit do péče o pacienta. Také se zabýváme postupem klienta skrz pohyby pomocí 4x4 Matice.

 

Autor: FMS

Publikováno: 8.11.2016

Odkaz na původní článek: http://functionalmovement.com/articles/Philosophy/748/the_functional_movement_systems'_road_map

Přeložil: Roman Kladivo, FMS Level 1 a 2