FOAM ROLLING POHLEDEM TOMA MYERSE

28.12.2016

Tento článek je o pohledu Toma kapesniky Myerse - odborníka přes replicas rolex fascie a autora známého konceptu ANATOMY TRAINS - na FOAM ROLLING.

Právě foam rolling je jeden za replicas relojes vzdělávacích konceptů TRIGGER POINT THERAPY, za kterým se možná někdo domnívá, že se skrývá pouze rolování. Ale to tak úplně není. Jsem proto rád, že ke způsobu používání automasážních pomůcek se vyjádřila taková osobnost jako je Myers. Právě to, co popisuje v článku, naznačuje, jakým směrem se ubírají techniky Trigger Point.

Samotný jeho článek:

Rolovat nebo nerolovat? To je oč tu běží. To je ta otázka.

Co se děje uvnitř těla, když se rolujete nebo využíváte nějaký míček či pomůcku pro vlastní myofasciální uvolnění (self-myofascial release - SMR)?

Na začátek úvodem musím říci, že nelze pracovat orologi replica pouze výhradně s fasciemi: „rolovány“ budou také všechny ostatní buňky – nervy, svaly a epitely.

Z epiteliálních a svalových tkání je voda vyždímána ven a pak se nasaje zpět, když se tlak přesouvá nebo mizí. Jako když ždímáme mycí houbičku nad dřezem a pak ji opět namočíme. Jak říká jedno staré beduínské přísloví: “Stojatá voda: jed! Tekoucí voda: život!”

Známý lékař Paracelsus z 16. století řekl: “Existuje pouze jedna nemoc a tou je zahlcení.” Do úrovně, na jakou jsou tkáně při rolování zahlceny (stlačeny), může rozhodně pomoci promazat a rozptýlit takové zahlcení.

Nezpůsobí to, že sval bude silnější, ale existují očividné důkazy, že to zvýší elastičnost svalových tepen.

Pokud se podíváme na nervovou reakci, rolování může být určitě plné nejrůznějších smyslových vjemů. Může to způsobit i nežádoucí účinek. Pokud při tom cítíte bolest, může to způsobit svalovou kontrakci a buněčné stažení. Takže lze doporučit, aby vy a vaši klienti zůstavali v příjemné zóně nebo v tzv. „hédonické zóně“ (na hranici mezi příjemnými a bolestivými pocity).

Přesto může být rolování přes bolest užitečné na místech, kde dříve proběhla nějaká traumata – například rolování přes starou zlomeninu kosti. Vždy ale chceme, aby daná oblast byla po rolování uvolněná a bez bolesti, a ne aby byla pohmožděná nebo dále traumatizovaná. Pohmoždění je obecně téměř vždycky znamením poškození tkáně, ne uzdravení. Proto jsou pomalé pohyby na pomůcce velmi důležité v bolestivých místech.

Kromě toho lze využít replica orologi rolování k probuzení oblastí se ztrátou senzoricko-motorické schopnosti – vrátit cit do míst, které vy (nebo klient) ve svém životě nepoužíváte.

Dva příklady:

1) váš iliotibiální trakt (ITB) není místo se ztrátou sensomotorické schopnosti; zvedá vše nahoru proti celému světu a je tak stimulován každý den. Některá místa je těžké najít a rolovat – jako celou oblast přitahovačů na vnitřní straně stehna, neznámé a malinké (ale důležité) oblasti v hlubokých laterálních rotátorech na zadní straně kyčle nebo hned pod hlavou v horní části krku.

2) máme sklon vynechávat Copias de relojes místa se ztrátou sensomotorické schopnosti pro velmi jednoduchý důvod, že je necítíme. Takže nevíme, kde se nacházejí. Zde můžeme být svým klientům nápomocni. Můžeme je ujistit, že rolují místa, která rolování potřebují. A neopakovat jen rolování zřejmých a dostupných míst, jako ITB nebo povrchních zádových svalů.

Abychom toto uvedli do praxe, namísto rolování hýžďových svalů a snadno dostupné části ITB, zkuste použít válec nebo pomůcku hned pod okrajem kyčelní lopaty (její vzdálenější nebo spodnější okraj, hned na vršku hýžďových svalů). Pracujte s pomůckou pod okrajem kosti, rolujte směrem dolů pryč od kosti na 2-3cm. Pracujte tímto způsobem podél celého okraje od přední části páteře až po zadní (ASIS to PSIS). Tato oblast, která je často vynechávána při práci s vlastním tělem a SMR, bude produkovat nové výsledky, nové pocity, novou hydrataci.

Nebo na druhém konci ITB, repliche rolex přemístěte pracovní část povrchu válce na vnější stranu kolene, hned mezi konec ITB na tibiální výběžek a hlavu fibuly. Na válci v této oblasti pracujte pomalu, malými pohyby s rotací končetiny. Toto může pomoci uvolnit fibulární hlavu, aby byla vnímavější ve vašich rotačních pohybech ve sportu. Především ve sportech, kde pokládáte chodidlo a otáčíte se - jako tenis nebo fotbal.rolex replica

Takže můžete použít válce a pomůcky na probuzení citu. Lidé se ptají na účinnost rolování na fascie, od té doby, co je to často vnucováno jako benefit. Za cenu, že můžeme někoho urazit:

Většinou, když jdeme do posilovny, nejdeme někoho v rohu na podložce, rolující si iliotibiální trakt nahoru a dolu s pokřiveným obličejem od bolesti. Taková praktika má slušně řečeno omezený přínos.

Velké těžké vrstvy fascií – iliotibiální replicas relojes trakt, thoraco-lumbální fascie, plantární fascie – nemohou být rolováním „nataženy“, takže to prosím ani neříkejte svým klientům a ani na to nemyslete u své maličkosti. Vyrolované chodidlo se může cítit lépe, živěji a možná dojde i k zmírnění zánětu (často pouze dočasně). Ale pokud jej nenatáhlo chození tisíce kroků denně, několik přejetí na válci to také neudělá. Můžete si zlepšit hydrataci, citlivost a možná „rozpustíte“ některá fasciální přilepení k okrajům, čímž získáte větší svobodu pohybu. Ale potřebný tlak, abyste dosáhli znatelné změny na celkové délce, by donutil klienta křičet – právoplatně – o útěk. Toto je matematika, ne názor.

Zadruhé neexistuje přínos v držení jednoho bodu po delší časový úsek, pokud to není akupunkturní bod nebo „tsubo“, který potřebuje zachování tlaku z energetických důvodů. Pro mnoho aplikací je pomalý pohyb lepší než statický tlak. Tlačit na trigger point má přínos (tak dlouho, jak se tlačí opravdu do citlivého středu tuhého pásu), ale pouze pokud je tlak na správném místě, maximálně 20 – 30 vteřin. To by mělo hydratovat tkáň a vést k odstranění trigger pointu. Více času nepomůže; více přesnosti v umístění ano.

Zatřetí bodový tlak nezbytně nevytvoří „smýkavou“ sílu potřebnou k odstranění přilepení mezi vrstvami fascií – což je nejběžnější forma omezení pohybu. K oddělení – například – ITB od epimysia vasta lateralis pod ním, se rolováním nedopracujete. Pokud má válec dostatečně uchopitelný povrch, můžete ho držet rukou nebo nějakými bloky klidně na podlaze (nebo použít jiný válec) a pak klouzat tělem přes něj – opět pomalu a vědomě. Toto možná vytvoří pálící pocity, jako když na vás starší bratr prováděl Indiánský provaz (pozn. překladatele – jako když vám někdo chytne oběma rukama předloktí a začne kroutit rukama vzájemně proti sobě). Toto pálení znamená odtrhnutí dvou vrstev fascií. Pokračujte pomalu, abyste udrželi pocity na hranici. Tyto pocity nejsou pak negativní indikací.

Praxí můžete dosáhnout tohoto odtrhnutí kůže a svalů pod nimi nebo mezi skupinami svalů nebo mezi pruhy fascií. Například mezi vrstvami thoraco-lumbární fascie. Toto je hlavní prvek, který rolování schází – válec musí zůstat stabilní a klient se na něm pohybuje, aby docílil tohoto základního odtrhávacího efektu.

Tom Myers říká: „Mohu vytvořit toto odtrhnutí přes nastavení pozice těla klienta a přizpůsobením tlaku mé ruky a pozice neustále dle smyslové zpětné vazby, takže jsem lepší než pěnový válec. Mohu vidět a najít „tichá“ místa napětí, o kterých ani klienti nevědí a mohu je probudit nebo je uvolnit. Pozoruji celý vzorec a vytvořím způsoby zacházení manipulace, které progresivně uvolní tyto přilnutí v uceleném stylu. Cítím, kdy je to „zapečené".

Ale ne každý si může dovolit práci s tělem, takže použití pomůcky může být levným a radostným způsobem, jak získat některé stejné výsledky. Pokud tomu tak bude, doporučujeme následující rady:

1) Pohybujte se pomalu. Rolujte pomalu. Rychlé rolování je méně účinné při „ždímání houby“ a může vést k vytvoření zbytečného svalového napětí, pohmoždění a potenciálně i k poškození buněčných receptorů. Čím hlouběji chcete jít, tím pomaleji byste se měli pohybovat.

2) Hledejte „neznámá místa“. Pravidelné provádění stejného programu rolování vede k rychle snižujícím účinkům. Rolujte různá místa na vašem těle a hledejte taková místa, kterých jste se ještě nedotkli. Například: lehněte si na bok a válcem rolujte vnitřní stranu horního stehna. Rolujte přední a zadní stranu podpaždí. Vaše záda mají mnoho mnoho vrstev a mohou být efektivně rolovány na hlubších úrovních, ale nebudou tolik reagovat na stále opakující se pohyby.

3) Držte válec nebo pomůcku stabilně a pohybujte se na ni tak, abyste vytvořili smýkavý/třecí pohyb, který „odlepí“ fasciální plochy.

Rolovat nebo nerolovat? Odpovědí je další parafráze z Hamleta: „Nic není dobré nebo špatné, ale myšlení to tak hodnotí.“ Rolování, které je dbalé, pomalé a vnímavé je o mnoho užitečnější než bolestivé rolování, které je prováděno rychle během psaní zpráv, poslechu hudby a pokukování po krásce na druhé straně posilovny.

 

Autor: Tom Myers

Publikováno: 27.4.2015

Odkaz na původní článek: https://www.anatomytrains.com/news/2015/04/27/foam-rolling-and-self-myofascial-release/

Přeložil: Ondřej Lunga, MASTER TRAINER TRIGGER POINT best rc airplanes