Elastická chůze (2.)

29.08.2019

ELASTICKÁ CHŮZE (1. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze

1. Chůze s propnutýma nohama

Lidé jsou jediná zvířata, jejichž stojná noha může být při chůzi rovná jako sloup (Sockol a kol., 2007). Rotace tohoto 'sloupu' kolem kotníku je to, co produkuje houpavý pohyb trupu nahoru a dolů, který je typický pro lidskou chůzi. Pohyb, který je v celé živočišné říši naprosto unikátní. Naneštěstí, v současnosti má spousta lidí tendenci chodit s lehce pokrčeným kolenem, čímž předcházejí jakékoli možnosti natažení elastických tkání, což je problém, který jenom zhoršuje moderní trend stání s lehce pokrčenými koleny, který jim má údajně ulevit (Tabulka 17.1 a 17.4).

Pokud je zadní noha během finální fáze kroku zcela propnutá, tak psoas, rectus femoris a triceps surae, spolu s jejich fasciemi jsou propnuté a nabité energií. Když se z opěrné nohy začne stávat noha kráčející, tyto svaly uvolní nabitou energii a vystřelí nohu kupředu, jako prak (Ishikawa a kol. 2005) (Schleip, 2013).

Ve finální fázi kroku, kráčející noha - pokud dosáhne plné extenze - zastaví kvůli protažení velkého hýžďového svalu a jeho fascií, obzvláště lumbodorzální fascie a iliotibiální trakt (obrázek 17.2). Mimochodem, toto vysvětluje šikmé břišní svaly a téměř horizontální směr vláken velkého hýžďového svalu, které by jinak nedávaly smysl u extenzoru kyčle ve stoji (obrázek 17.3).

Po dopadu paty na zem ten samý streč natáhne váhu trupu nad nyní rotující opěrnou nohu. Jakmile dojde k dosažení středního postoje, pád trupu směrem dolů opět natáhne psoas, rectus femoris a triceps surae (obrázek 17.2).

Z pohledu fyziky se potenciální energie padajícího těla transformovala do energie natažených pružin, zatímco psoas a trojhlavý sval lýtkový jemně chytí padající tělo. Tato elastická energie je pak proměněna zpět na energii kinetickou v podobě akcelerované nohy (trojhlavý sval lýtkový a psoas vystřelí dolní končetinu dopředu a nahoru). Následně je tato kinetická energie znovu transformovaná na energii (velký hýžďový sval a iliotibiální trakt nohu opět zastaví). No a nakonec je elastická energie transformována zpět do energie potenciální (velký hýžďový sval a iliotibiální trakt zvednu tělo nahoru pomocí kyčle). Toto všechno funguje pouze v případě, že kolena kráčející i opěrné nohy jsou ve finální fázi propnuté (Zorn a Hodeck, 2011).

2. Dělejte delší kroky

Jednotlivé streče popsané v předchozí kapitole jsou možné pouze v případě, že děláte dlouhé kroky (obrázek 17.4). Natáhněte jednotlivé kroky tak moc jak jen můžete a sledujte, jak vaše pánev rotuje v horizontální rovině, čímž natahuje fascii v oblasti vašich beder (obrázky 17.2 a 17.3). A nezapomeňte udržovat svižné tempo.

3. Střed paty

Lidé nejčastěji pokládají váhu na vnější hranu svého chodidla. Naneštěstí, někteří trenéři a terapeuti toto dokonce doporučují. Ovšem dle mého názoru, pokud chcete dosáhnout dynamické a elastické chůze, potřebujete na chodidle použít pouze dva body (viz. CH a BT na obrázku 17.5) a mezi nimi elastickou, náraz absorbující klenbu spolu s plantární fascií na mediální straně chodidla (Ward a kol., 2008) (Roux a kol., 2008) (Inman a kol., 1981, strana 16). Chodidlo se poté převalí přesně přes tyto body, CH (noha vpředu) a BT (noha vzadu). Aby pata dopadla na zem přesně uprostřed (na bod CH) je zapotřebí uvědomovat si pozici středu paty (obr. 17.5 a 17.6). Musíte tento bod během chůze cítit (viz. Kapitola 15).

Důvodem může být, že vnější hrana chodidla je důležitá pro udržení rovnováhy na jedné noze. Podobně jako pomocná kolečka, která děti používají, když se učí jezdit na kole.

ELASTICKÁ CHŮZE (3. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-chodidla
ELASTICKÁ CHŮZE (4. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-chodte


 

CONFERENCE FASCIA IN MOVEMENT AND SPORT
DR. ROBERT SCHLEIP a TOM MYERS /teleconference/

31. 8.
&
FASCIAL MOVEMENT EXPERIENCE
1. 9.

INFO: http://www.movelabinstitute.com
NENECHTE SI UJÍT OJEDINĚLÉ PROPOJENÍ VĚDY A PRAXE.

Autor: Adjo Zorn.
Zdroj: kniha Fascia in Sport and Movement.
Přeložil: Roman Kladivo.