Elastická chůze (3.)

04.09.2019

ELASTICKÁ CHŮZE (1. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze
ELASTICKÁ CHŮZE (2. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-kroky
 

4. Zatlačte polštářkem chodidla

V bodě BT - a pouze v něm - se nachází sesamoidní kost, která funguje jako opěrka pro polštářky chodidla. Když se vaše opěrná noha dostane blízko své nejzažší pozice, pokuste se chodidlem zatlačit dolů a dozadu, s propnutým kolenem, pomocí hlavního kloubu palce, jako byste se snažili odtlačit zemi od sebe. To, co ve skutečnosti uděláte je - odtlačíte své tělo směrem dopředu, ovšem předchozí popis funguje lépe z hlediska představy toho co máte udělat. Tímto způsobem se chodidlo převalí přímo přes sesamoidní kůstku a natáhne oblast lýtkového svalu. Překvapivě protažení lýtkového svalu vzhledem k jeho tvaru, který připomíná popruh upevněný na kondylu, zabraňuje nadměrnému protažení kolene.

5. Držte svoji pánev

Obecný princip lidské postury je ten, že kosti nejsou obvykle vyrovnané jedna na druhé kolem centrální osy. Namísto toho se jedná o jednotky podobné háku, které jsou propojeny neustálým napětím pomocí svalů a fascií (Kapitola 1). Pokud byste například usnuli ve stoje, vaše hlava by spadla dopředu a kolena se podlomila, protože svaly na krku a lýtkové svaly by ztratili své napětí. Pohotovostní pozice vyžaduje po člověku neustálou napjatost. Z pohledu evoluce můžeme tento jev vysledovat zpět k faktu, že pro rané lidi bylo pravděpodobně výhodnější mít schopnost rychle zareagovat v případě, že na ně zaútočí predátor, než být schopen udržet si parádní energii šetřící pozici. Dnes už si lidé mohou dovolit být líní a přechytračit toto dynamické napětí tak, že se zavěsí na své vazy. Například někteří lidé se raději zapřou o svá propnutá kolena, než aby stáli v postoji aktivní rovnováhy. Co je méně očividné je fakt, že pánev také potřebuje být aktivně vyvažována pomocí správného napětí (Rolf, 1989) a 'pasivní část lumbodorzální fascie vyžaduje redukci lordózy, pokud má být stažená' (Grancovetsky a kol., 1987) (Adams a kol., 2007) (Kapitoly 13 a 14). Namísto toho spousta lidí nechává přední část pánve poklesnout, spolu s čímž uzamknou bederní obratle, ohnou páteř a vypojí bederní fascii (Adams, 2001) (Smith a kol., 2008). Naneštěstí existuje celá řada alternativních učitelů pohybu a držení těla, kteří podporují toto držení těla tím, že říkají svým studentům, aby 'uvolnili břicho'! Podobně někteří fyzioterapeuti pokládají přímý břišní sval za 'povrchový' sval a tedy se automaticky domnívají, že je obvykle nadměrně aktivovaný. Dle mého názoru je ovšem přímý břišní sval spíše příliš neaktivní (Porterfield a Derosa, 1998), někdy společně s šikmými břišními svaly a to nejen u lidí s 'uvolněným' břichem, ale také například u kulturistů s úctyhodným, avšak rigidním sixpackem. Ve skutečnosti by tyto velké svaly měly vytáhnout nahoru pubickou kost a zároveň udržet její hybnost tak, aby bylo možné pánev vyrovnat a jemně upravovat její pozici vzhledem k neustále a rychle se měnícím silám během pohybu (obrázek 17.7, šipka A).

Navíc by tento sval měl vytvářet elasticky napnutou břišní stěnu (McGill, 2001), ta funguje jako partner bránice při dýchání. Tento mechanismus byste však neměli zaměnit se vtahováním břicha. 'Důležitost přímého břišního svalu pro vzpřímené držení těla je univerzálně přijímaný fakt'...Skutečná síla netkví ve zpevnění, ale v odolnosti, adaptabilitě, stabilitě a je charakterizována elasticitou (Bolf, 1989). Někteří čtenáři mohou mít právě teď pocit, že role přímého břišního svalu je v tomto článku nadhodnocena a že zde chybí dostatečně zmínit příčný břišní sval. Ovšem mějte prosím na paměti, že hlavním tématem tohoto článku není stabilita, ale elasticita.

Pokud váš obvyklý styl chůze zahrnuje krátké kroky, spadlou pánev a ohnutá záda, je pravděpodobné, že si vaše kyčelní flexory nerozvinuly rozsah pohybu potřebný k tomu, aby držely pánev způsobem popsaným výše. Vytrénování kyčelního flexoru pomocí protahování a elastické chůze bude pravděpodobně vyžadovat snahu, odhodlání a trpělivost, ale nakonec se vyplatí.

6. Postranní čára: Elastické dýchání

Toto není v zásadě součástí chůze, ale i tak se jedná o esenciální součást elasticky napnuté břišní stěny. Brániční dýchání má výrazný vliv na autonomní nervový systém a na se stresem spojené stavy. K elastickému dýchání nemůže dojít, pokud je břicho volně vyklenuté dopředu, kvůli nedostatečnému tonu přímého břišního svalu, což je něco, o čem jsme se už bavili v předchozích odstavcích nebo když je břicho zatažené dovnitř kvůli zkrácení horní části příčného břišního svalu. Stejně tak je pro elastické dýchání neužitečný sixpack pokud jediné co umí je vypadat dobře a být rigidní. Během elastického dýchání cítíte napínání zpevněné břišní stěny pokaždé, když se nadechnete. Během výdechu a nádechu se břišní stěna a bránice chovají jako silní, rytmičtí, taneční partneři, kteří svým pohybem kolébají vnitřní orgány (Kapitola 12).

ELASTICKÁ CHŮZE (4. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-chodte

Autor: Adjo Zorn.
Zdroj: kniha Fascia in Sport and Movement.
Přeložil: Roman Kladivo.