Elastická chůze

20.08.2019

Ještě před pár lety jsem chůzi chápal jako jednu ze svých povinností, něco jako když musíte umýt nádobí. Až donedávna byla chůze nezbytnou činností pro naše přežití, takže jsem si myslel, že se v dnešní době můžeme považovat za šťastlivce, že už tolik chodit nemusíme. Poté jsem ovšem náhodou natrefil na zajímavou sérii zdánlivě nepropojených faktů, které mě dovedly až k tomu, že jsem se začal podrobněji zabývat vědou, která se za chůzí skrývá. Mezi tyto fakty patří:

· Příčina bolesti zad je naprosto neznámá v osmi z deseti případů (Deyo a Weinstein a kol. 2001) a (Kendrick a kol. 2001)

· Existuje velká a silná anatomická struktura v oblasti bederní páteře, elastická lumbodorzální fascie, která je naprosto ignorovaná mnohamilionovým průmyslem, zaměřeným na výzkum bolestí zad (Tesarz a kol., 2011). Až do nedávna existovalo jen velmi málo informací o tom, jestli tato fascie může nebo nemůže způsobovat bolesti zad (Taguchi a kol. 2009) (Tesarz a kol., 2011).

· Ačkoli takto struktura funguje jako úpon širokého zádového svalu a spojuje tak paže s nohami, bývá obvykle zcela ignorována výzkumem biomechaniky zaměřeným na lidský pohyb.

· Analýza chůze, termín popisující vědu o chůzi, analyzuje pouze rozdílné pohybové vzory chůze u lidí s nějakými zdravotními problémy jako v případě použití protetiky, u některých forem paralýzy a Parkinsonovi nemoci. Analýza chůze se jen velmi málo věnuje vzoru chůze zdravých lidí - navzdory tomu, že tyto vzory jsou podobně unikátní jako například písmo.

· Jako by to byl jeden z principů Analýzy chůze - chůze je na rozdíl od běhu považována za neelastický, svaly poháněný, kyvadlový pohyb (Alexander, 1991) (Sawicky a kol., 2009).

Začalo mi vrtat hlavou, jestli někteří lidé chodí 'špatně' a vyvinou si tak bolesti zad, zatímco jiní chodí 'dobře' a bolesti zad se tak u nich neprojeví. Kromě toho jsem také začal přemýšlet nad tím, jestli ti, kteří chodí 'špatně', používají špatně svou 'velkou' fascii, zatímco ti, kteří chodí dobře, tuto fascii používají a díky tomu si uchovají její pružnost (Burton a kol., 2004).

Vzhledem k mému vzdělání v mechanickém inženýrství jsem dospěl k závěru, že lumbodorzální fascie je umístěná naprosto skvěle. Vzhledem k jejím elastickým vlastnostem, viz. kapitola 10 (Maganaris, 2002), by měla fungovat jako skvělý motor chůze. Jakožto rolfer jsem měl příležitost pozorovat celou řadu bederních páteří při chůzi na páse. Ovšem naneštěstí jsem až na výjimky nebyl schopen postřehnout žádný vnitřní pohyb v oblasti lumbodorzální fascie. Toto pozorování však bylo přesně opačné v některých částech Afriky. V odlehlých vesnicích v Zambii a Ghaně si u lidí v lumbodorzální oblasti všimnete naopak velkého množství pohybu. V těchto oblastech každodenní boj o přežití vyžaduje velké množství chůze jak od dospělých tak od dětí. V Evropě se však naopak chůze stala při práci prakticky nadbytečnou a jako volnočasová aktivita taktéž vyšla z módy. Řídíme auta, jezdíme v metru, chodíme do posilovny, jezdíme na kole, běháme, ovšem jen výjimečně se jde někdo jen tak projít.

Toto je místo, kde bych rád přispěl k porozumění chůzi. Nejenže je chůze pravděpodobně společně s během nejpřirozenější forma našeho pohybu, zároveň forma, která nejvíce odpovídá struktuře našeho těla, ale může také sloužit jako dynamická forma meditace. Jinak řečeno - chůze může snadno kombinovat pohyb s rozjímáním. A ačkoli se prakticky kdokoli může 'potácet po okolí' nebo 'šoupat' nohama, věřím, že správná chůze je poměrně značná výzva.

Moje hypotéza je taková, že abyste mohli chodit 'správně', musíte chodit 'elasticky'. Z tohoto důvodu jsem se v posledních letech snažil porozumět přirozené chůzi ze dvou odlišných úhlů. Na jedné straně jsem použil matematické principy Newtonovy mechaniky k tomu, abych vytvořil počítačový model chůze coby elastické operace (Zorn a Hodeck, 2011). Na druhé straně jsem se snažil nasbírat praktické zkušenosti tím, že jsem svým rolfingovým klientům ukazoval, jak chodit elasticky. Oba tyto přístupy jasně ukázaly, že elastická chůze obsahuje velmi precizní koordinaci, která vyžaduje správné množství síly aplikované ve správný čas. Velmi podobné síle, kterou vyžaduje udržení dětské houpačky v pohybu (Kapitola 10).

Z pohledu fyzikálních zákonů pohyb na hladkém povrchu nevyžaduje žádnou energii. Nebýt tření, tak tělo které se někdy začalo hýbat, by se válelo nebo klouzalo donekonečna. Totéž platí pro poskakující míček nebo skákajícího klokana. Oba používají elastické pružiny, ve kterých je na krátkou dobu uložena elastická energie, načež je znovu uvolněna. Moje teorie je taková, že tento princip platí i pro kráčejícího člověka. Ovšem stejně jako tlak vzduchu v balónku musí být tak akorát, aby byl schopný se odrážet, je třeba aby fascie skákajícího klokana nebo kráčejícího člověka byly tak akorát napnuté, aby správně fungovaly (Kapitoly 1 a 10).

Sval se primárně skládá z jedné části obsahující vlákna schopné kontrakce a další části, která je tvořená šlachou. Správného napětí může být dosaženo za velmi nízkou energetickou cenu za předpokladu, že se svalová vlákna stáhnou způsobem, který jim umožňuje zachovat si stabilní délku, zatímco připojená šlacha (a další fascie) budou moci měnit svou délku, natahovat se a znovu smršťovat (Fukunaga a kol., 2001). Jinými slovy - elastická šlacha dělá veškerou práci, za nulovou energetickou cenu, zatímco svalová vlákna pouze udržují počáteční napětí, za velmi nízkou energetickou cenu. Prosím, uvědomte si, že tato funkce není totéž co izometrická kontrakce svalu, při které se stáhne sval jako celek a fascie spolu se šlachami nemění svou délku (Kapitola 10).

V následujících odstavcích představím několik rad, které by měly čtenáři pomoci prozkoumat elastickou chůzi. Pochopitelně učení se pohybu z knihy je poněkud diskutabilní. Proto vás žádám, abyste se na toto celé dívali jako na jistou formu experimentu (Pro další teoretickou diskuzi doporučuji Zorn, 2011).

ELASTICKÁ CHŮZE (2. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-kroky
ELASTICKÁ CHŮZE (3. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-chodidla
ELASTICKÁ CHŮZE (4. část) - http://movelabmagazine.cz/magazin-Elasticka-chuze-chodte

CONFERENCE FASCIA IN MOVEMENT AND SPORT
DR. ROBERT SCHLEIP a TOM MYERS /teleconference/

31. 8.
&
FASCIAL MOVEMENT EXPERIENCE
1. 9.

INFO: http://www.movelabinstitute.com
NENECHTE SI UJÍT OJEDINĚLÉ PROPOJENÍ VĚDY A PRAXE.

Autor: Adjo Zorn.
Zdroj: kniha Fascia in Sport and Movement.
Přeložil: Roman Kladivo.