Chůze po špičkách a hmatové vjemy

29.01.2019

Chůze po špičkách může být u dětí považována za normální část učebního procesu, který vede k chůzi, ovšem u dětí starších tří let není absence kontaktu paty se zemí při úvodním kontaktu normální.

Podle Williamse a kol. (2010) se chůze po špičkách projevuje zhruba u 7 % dětí. Jakékoli dítě, které po špičkách chodí, by pak mělo být vyšetřeno pro zjištění lékařských příčin tohoto vzoru chůze.
tag heuer aquaracer replica watches

Mezi nejčastější příčiny chůze po špičkách patří:

* Equinus (strukturální limitace dorsiflexe kotníku)

* Horní motorické neurální trauma (mozková obrna)

* Neurogenetické faktory (autismus)

Ovšem, co když všechny výše zmíněné příčiny vyloučíme?

Co může být v takovém případě spouštěčem chůze po špičkách?

To je situace, kdy dochází k diagnóze idiopatické chůze po špičkách (ITW). ITW znamená, že nebyla objevena žádná příčina takto změněného vzoru chůze u dětí a absence doteku paty při úvodním kontaktu.

 

Možnosti léčby chůze po špičkách

Pokud neexistuje žádná zřejmá příčina kvůli které by děti chodily po špičkách, je velmi těžké přijít s možnostmi léčby. Co se týče ITW většina expertů se soustředí na mobilitu kotníku jako nejsnáze ovlivnitelnou možnost.

To znamená, že možnosti léčby pro tyto děti obsahují:

* Fyzioterapii a manuální uvolnění kotníku.

* Strečink a noční dlahy.

* Injekce botulotoxinu do lýtka.

* Natahování Achillovy šlachy.

Všechny tyto možnosti léčby mají vedlejší účinky, mezi které patří podráždění kůže a invazivní rizika infekce a zajizvení. Z tohoto důvodu hledají specialisté nové možnosti, jak tento stav u dětí léčit. Možnosti léčby, které jsou jednoduché, neinvazivní a budou mít vyšší účinnost.

 

Nové metody léčby ITW

Vědkyně Dr. Cylie Williams z univerzity Monash v Austrálii zkoumá nové možnosti léčby, které se zaměřují specificky na hmatové vjemy u postižených dětí. Domnívá se, že změna hmatových vjemů v oblasti chodidel může změnit neurologické vjemy a potencionálně tak ovlivnit pohybový vzor chůze.

Úvodní výzkum Dr. Williams v této oblasti se vztahoval k vibracím celého těla. V jejím původním výzkumu si všimla rozdílných prahů vibrací u dětí, které byli postižené idiopatickou chůzí po špičkách a těch s normálním pohybovým vzorem chůze. Efekt WBV je pro tuto pediatrickou populaci značný, ovšem jeho nevýhoda je, že je pouze dočasný a vyžaduje WBV platformu jako je například Power Plate.

Dr. Williams proto hledá nové možnosti hmatové stimulace a obrátila se na Naboso neuro vložky. Počínaje rokem 2019 Dr. Williams začne zkoumat efekt Naboso vložek jakožto jednoduché, neinvazivní léčby pro pacienty s ITW.

Vjemy hledající děti

Jakožto vynálezce Naboso Technologie a našich senzorických produktů se můj zájem pochopitelně obrací primárně k dětem, které vyhledávají vjemy a k roli, kterou mohou Naboso vložky a podložky mít na jejich chování a pohybové vzory.

* Senzitivní na vjemy (zakrývají si uši před hlukem, omezený výběr jídla).

* Nedostatečně reagující na vjemy (neschopnost reagovat na bolest).

* Vyhledávající vjemy (pohupování, klepání rukama, vydávání hluku).

Vzhledem ke korelaci mezi autismem, poruchami zpracování vjemů a chůzí po špičkách není možné efekt aplikace Naboso podložek pro takto postižené děti vyloučit. Jak bude výzkum kolem ITW a hmatových vjemů pokračovat, budeme mít s trochou štěstí nová data,copie montre o která se s vámi budeme na toto téma moci podělit.

 

V mezičase bychom rádi podpořili všechny profesionály, kteří pracují s dětmi postiženými ITW, aby zvážili možné uplatnění Naboso dětských vložek a Naboso texturovaných podložek.

 

Ve zdraví,

Dr. Emily Splichal, DPM, MS

Citace:

* Lane, Alison et al. (2009) Sensory Processing Subtypes in Autism. J Dev Autism Disorder 40: 112 – 122.

* Williams, Cylie et al. (2010) Idiopathic Toe Walking and Sensory Processing Disorder. J Foot and Ankle Res 3: 16.

ZDROJ: http://nabosotechnology.com/the-barefoot-advantage/2018/12/28/toe-walking-amp-tactile-input-textured-insoles-as-treatment-option