Budoucnost propriocepce tréninku

01.12.2016

Co vás napadne, když uslyšíte pojem ”proprioceptivní trénink?”

Pokud zkusíte toto heslo zadat do Googlu a vyhledat obrázky, dostanete stovky schémat týkajících se cvičení na zlepšení rovnováhy na labilních plochách. Jak jsou tato cvičení navzdory jejich oblíbenosti ve zlepšování rovnováhy nebo propriocepce efektivní?

Překvapivě ne tolik, jak jejich propagátoři tvrdí.

Budu ráda, když se při čtení tohoto článku nad jejich efektivitou zamyslíte a zkusíte přijít na to, jestli třeba pro zlepšení propriocepce neexistuje nějaká účinnější technika.

Co je propriocepce?

Často bývá zaměňována za kinestetickou uvědomělost, avšak pripriocepce je jakýmsi vnitřním informačním systémem, který řídí naše pohyby. Například proprioceptory v kloubních pouzdrech poskytují nervovému systému informace o pozici kloubu, což je třeba ke kontrole našich pohybů. Kinestetická uvědomělost se týká schopnosti orientace v prostoru a vnímání našich pohybů.

Jedním takovým příkladem jsou výskoky na bednu. K tomu, abyste věděli, jak vysoko je třeba vyskočit, aniž byste špičkami nohou zavadili o bednu, je třeba kinestetické uvědomělosti.

Rychlost reakcí nervového systému

Na našem nervovém systému závisí, jak rychle se smyslové informace nebo stimuly dostanou do centrální nervové soustavy- stejně tak, jako jak rychle bude motorická reakce zaslána zpět perifernímu nervovému systému.

Limitujícím faktorem při kontrole pohybů je smyslový vstup. To znamená, že čím rychleji dokáže nervový systém zaznamenat stimuly, tím rychlejší a přesnější budou naše pohyby.

Periferní nervový systém (PNS)

Vzhledem k tomu, že na stimuly reagují naše periferní nervy, je porozumění tomu, jak je tento systém rozdělen, velmi důležité k vytvoření co nejefektivnějšího programu.

PNS může být rozdělen na smyslové nervy a motorické nervy. Když se podíváme na holenní nerv (ten, který je v kůži a svalech chodidla), smyslových rozvětvení tohoto nervu je třikrát více než motorických. V těchto smyslových nervech je pak čtyřikrát více malých větví než těch velkých.

Velikost nervů je důležitá v otázce rychlosti reakcí na stimuly. Výzkum prokázal, že malé nervy dokážou reagovat rychleji při detekci vyvrácení kotníku. Vědci dále přišli na to, že tyto malé nervy, které se nachází zejména v kůži na chodidlech, hrají důležitou roli také při klidném postoji.

Budoucnost proprioceptivního tréninku

Pokud uvažujeme u budoucnosti proprioceptivního tréninku, musíme pamatovat, že rychlost reakce je, co se týče přesnosti pohybů velmi důležitá. Spousta ze cvičení na labilních plochách, které si spojujeme s proprioceptivním tréninkem, je ve skutečnosti příkladem tréninku velkých (nebo pomalejších) nervů.

Pokud nám tedy jde o rychlejší proprioceptivní reakce, musíme myslet na stimulaci malých nervů. K vytvoření určitého programování těch správných nervů musíme vědět, jaká tkáň tyto nervy obsahuje a jak je co nejefektivněji stimulovat.

Tkáně bohaté na malé nervy

Na proprioceptory malých nervů jsou bohaté zejména dlaně a chodidla. To je přesně ten důvod, proč je trénink bos tak důležitý.

Zajímavé je, že existuje tkáň, ve které jich najdeme ještě víc. Dokážete uhodnout, o čem je řeč?

O vašich fasciích!

Fascie jsou proprioceptivně velmi bohaté a současný výzkum ukazuje, že mnoho ze smyslových nervů uvnitř fascií je právě malých a mnoho z nich také volně zakončených. To je velmi zajímavé v ohledu na rychlost s jakou jsou fascie schopny pomoci kontrole a stabilitě pohybu.

Na fasciích je také pozoruhodné, že ve srovnání se svaly obsahují desetkrát více smyslových nervů.

To znamená, že když cvičíme a hýbeme se, ve skutečnosti cítíme naše fascie- ne naše svaly.

Fascie nám umožňují lépe vnímat pohyby a přesně vnímat pozici našich kloubů.

Fasciální trénink malých nervů bos

Tohle je základ všech bosých pohybů učených pří získávání certifikátů EBFA.

http://fitnessperformance.cz/skoleni-BAREFOOT-TRAINING-SPECIALIST-LEVEL1

http://fitnessperformance.cz/skoleni-BAREFOOT-TRAINING-SPECIALIST-LEVEL2

Díky spojení bosé stimulace s napínáním fascií může být trénink a rehabilitace podstatně efektivnější. Věříme, že právě napínání fascií představuje budoucnost proprioceptivního tréninku!

Autor: Dr. Emily Splichal

Publikováno: 12.10.2015

Odkaz na původní článek:  https://barefootstrongblog.com/2015/10/12/the-future-of-proprioceptive-training-small-nerve-stimulation/

Přeložil: Ondřej Lunga, MASTER TRAINER BAREFOOT STRONG