Bosá výhoda: porozumění problematice povrchu

31.12.2016

Skutečnost, že obuv výrazně mění proprioceptivní vstup mezi chodidlem a povrchem, je dobře známá. Navzdory obvykle panujícím názorům ohledně vycpávek a pohodlí, studie Robbinse a kol. z roku 1997 prokázala, že zvýšení vycpávky bot ve skutečnosti snižuje poziční vnímání chodidla a ovlivňuje celkovou stabilitu. Stejná studie dále prokázala, že ideální obuví pro zlepšování rovnováhy a stability je tenká bota s tvrdou podrážkou.

Od bot k povrchům

Můžeme se na koncept tuhosti a  vycpávek podívat z hlediska obuvi i povrchů. Když přijde na problematiku povrchu a inovace, spousta pozornosti je věnována technikám dopadů a tuhosti povrchu. Stejně jako v případě bot vítězí tuhost také rámci povrchů!

Povrchy při kontaktu vibrují a deformují se a stupeň vibrací závisí na jejich tuhosti. Kdokoli, kdo se zúčastnil workshopu s EBFA by si měl pamatovat, že v závislosti na vibracích proprioceptory chodidla a nervový systém poznají, jak tvrdě na povrch dopadáme. Tyto informace jsou kritické pro optimalizaci techniky dopadů a následnou reakci na zátěž.

Kritický článek Marinseka a kol. došel k závěru, že ideální podložkou pro optimální techniky dopadu elitních gymnastů je tužší podložka, která nejen vytváří vibrace, ale má také schopnost tlumit přebytečné nárazové síly. Marinsek a kol. dále zdůraznili potřebu pre-aktivace svalové tenze, která vzniká až do 170ms před kontaktem chodidla se zemí. Tento koncept, který je často zkoumán Niggem a kol., je klíčovým prvkem v rámci certifikace EFBA Barefoot Training Specialist®.

Proprioceptivní reakce na povrchovou strukturu

Další vlastností povrchu, kterou je potřeba při jeho výběru zvážit, zejména pokud mluvíme o bosém tréninku, je jeho struktura.

Vnímání struktury povrchu je jedním z podnětů, jedinečných pro malé nervové proprioceptory chodidla.   Pamatujte na to, že každá povrchová struktura je jiná!

Studie Hattona a kol. se pokusila nalézt nejefektivnější povrchovou strukturu v rámci zlepšování proprioceptivní zpětné vazby chodidla. Hatton a kol. porovnali dva různé tvary a velikosti povrchové struktury (obrázek vpravo).

Fascinující bylo, že textura 1 zlepšovala rovnováhu a stabilitu, zatímco textura 2 rovnováze naopak škodila!

Důležité je poznamenat, že nejvýraznějšího zlepšení rovnováhy na textuře 1 subjekty dosáhly, když měly zavřené oči. Důvod pro tuto skutečnost je takový, že pokud odeberete některý ze vstupních systémů (oči, uši, klouby, kůži), nervový systém začne vyhledávat ostatní vstupní systémy. V tomto případě bylo při zachování rovnováhy více spoléháno na chodidlo.

Uplatnění v praxi

Vlastnosti povrchu, které jsou žádoucí zejména při bosém tréninku nebo během bosých sportů, zahrnují:

·       tuhost – k umožnění optimálních vibrací

·       schopnost tlumení – k vyrovnání přebytečných vibrací během dynamických pohybů

·       strukturu  – k optimální stimulaci malých nervových proprioceptorů chodidla

Autor: Dr. Emily Splichal

Publikováno: 27.9.2016

Odkaz na původní článek:  https://barefootstrongblog.com/2016/09/27/the-barefoot-advantage-understanding-surface-science/

Přeložil: Ondřej Lunga, MASTER TRAINER BAREFOOT STRONG 

Zdroje: Hatton, A.  Standing on Textured Surfaces: Effect on Standing Balance in Healthy Older Adults (2011). Age Ageing 43: 363 – 368.

             Marinsek, Miha. Basic Landing Characteristics and their Applications in Artistic Gymnastics. 2(2): 59-67.

Robbins, S.  The Effect of Footwear Midsole Hardness and Thickness on Proprioception and Stability in Older Men (1997).  J Testing Evaluation 25(1): 143 – 148

 

SaveSave